Készült: 2020.01.29.15:43:36 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

91. ülésnap (2011.05.16.), 178. felszólalás
Felszólaló Halász János (Fidesz)
Beosztás nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kérdést megválaszolja
Videó/Felszólalás ideje 2:12


Felszólalások:  Előző  178  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatási rendszer képviselő úr által említett anomáliái valóban olyan problémák, melyeket meg kell szüntetni. Ezért a nemzeti szociálpolitikai koncepció készítése során ezeket megvizsgáltuk, és ezek megoldásán jelenleg is dolgozunk.

Ahhoz, hogy a szociális ellátórendszer diszfunkcióit felszámolhassuk, szükséges a szolgáltatások megszervezésének és finanszírozásának új alapokra helyezése. Ennek hosszú távú, 2020-ig megvalósítandó irányvonalait vázolja fel a koncepció, az ellátórendszer átalakításával a jelenlegi merev, intézményközpontú struktúra helyett az egyéni szükségleteket helyezi a középpontba; ezen célzott kiegészítésre képes, szolgáltatásokra épülő rugalmas rendszert vezet majd be.

A koncepció célja egy, a megjelenő egyéni, közösségi szükségletekre reagáló, az egyéni problémákat komplex módon kezelő, a szolgáltatók közötti választás lehetőségét a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vevő és az egyenlő hozzáférés esélyét megteremtő szolgáltatási rendszer kialakítása. Az új szolgáltatási rendszert több fontos alapelvre építjük föl, így egyrészt az ellátást igénybe venni kívánó személyek szociális helyzetének, szükségleteinek felmérésén, másrészt pedig a szolgáltatásokra való jogosultság megállapításán alapul.

(16.40)

De az alapelvek közé tartozik az adott helyi szükségletekre adekvát választ adni képes szolgáltatók kiválasztása és a rendelkezésre álló források hatékony elosztása is.

A koncepció egyaránt épít az egyéni és a családi felelősségre, az állami szerepvállalásra és a társadalmi szolidaritásra. Fontosnak tartjuk, hogy a társadalom különböző csoportjai a közösségi és védő funkciójukat el tudják látni. Az állam ebben nyújt segítséget, tehát csak ott lép be, ahol az egyén, a család, illetve a közösség nem tud megoldást találni.

A nemzeti szociálpolitikai koncepció tehát a minőségi, rugalmas, emberközpontú és lakosság közeli szolgáltatások erősítésével megoldást fog kínálni a jelenlegi rendszer diszfunkcióira. Szándékunk szerint a reformokkal a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetővé válnak. Ugyanez a célunk a szolgáltatások nyújtása terén is, ahol a rendszer a szükségletekre nyitottá, hatékonyabbá és fenntarthatóbbá válik.

Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  178  Következő    Ülésnap adatai