Készült: 2020.09.20.01:00:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

309. ülésnap (2013.10.08.), 28. felszólalás
Felszólaló Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Európai ügyek bizottsága
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:22


Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HÖRCSIK RICHÁRD, az európai ügyek bizottságának előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés európai ügyek bizottsága a T/12228. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát a tegnapi napon, a 2013. október 7-i ülésén vitatta meg.

Tisztelt Ház! Az Európai Parlament tagjainak, így a magyarországi EP-képviselők jogállását is alapvetően uniós szinten érvényes jogszabályok rendezik, mint hallottuk államtitkár úrtól, legyen az például az 1976-os okmány vagy az európai parlamenti képviselők statútumáról szóló 2005. évi európai parlamenti határozat. Ahogy olvastuk, a szóban forgó törvényjavaslat indoka alapvetően egy uniós rendelkezés, avagy pontosabban a Tanács és az Európai Parlament között létrejött úgynevezett intézményközi megállapodás az Európai Parlament tagjainak a minősített adatokhoz való hozzáférés tekintetében. Tehát a törvényjavaslat célja nem más, mint hogy az uniós minősített adatokhoz a magyar európai parlamenti képviselők ugyanolyan könnyített módon férhessenek hozzá, ahogy például mi, a Magyar Országgyűlés képviselői számára ezt lehetővé teszi a törvény a feladatunk ellátásához szükséges minősített adatok vonatkozásában.

Engedjék meg, hogy emlékeztessem képviselőtársaimat arra, hogy az országgyűlési képviselőknek az uniós dokumentumokhoz való hozzáférése kérdését a házszabályi rendelkezések szabályozzák, legyen szó akár az uniós intézményekről, akár a kormánytól érkező dokumentumokról. A bizottsági ülésen a kormány képviselője röviden ismertette a szabályozás indokát, a törvényjavaslat főbb rendelkezéseit, hangsúlyozva, hogy az alapvetően technikai jellegű módosítás célja, hogy a közös kül- és biztonságpolitikán kívül eső körben keletkezett, úgynevezett uniós minősített adatokhoz való hozzáférést megkönnyítse az Európai Parlament magyarországi képviselői számára. A kérdésre válaszolva a kormány képviselője elmondta, hogy a törvényjavaslat megteremti a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek a jogalapot a felhasználói engedélyek kvázi automatikus kiállítására az Európai Parlament magyarországi képviselői számára.

Tisztelt Képviselőtársaim! A tegnapi ülésen az Országgyűlés európai ügyek bizottsága tehát a T/12228. számú törvényjavaslatot 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta.

Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  28  Következő    Ülésnap adatai