Készült: 2020.09.21.11:37:21 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Hörcsik Richárd
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 66
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2011.05.16.(91)  116 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3209 Hogy áll jelenleg az Uniós Romastratégia? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:07
 120 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3209 Hogy áll jelenleg az Uniós Romastratégia? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:01
2011.03.23.(77)   72 Általános vita folytatása T/2627 Magyarország Alaptörvénye
T/2628 A Magyar Köztársaság Alkotmánya
felszólalás 11:33
  76 Általános vita folytatása T/2627 Magyarország Alaptörvénye
T/2628 A Magyar Köztársaság Alkotmánya
kétperces felszólalás 1:35
  82 Általános vita folytatása T/2627 Magyarország Alaptörvénye
T/2628 A Magyar Köztársaság Alkotmánya
kétperces felszólalás 1:42
2011.02.22.(69)  150 Részletes vita lefolytatása H/2057 Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről felszólalás 9:51
2011.02.15.(65)   48 Általános vita megkezdése H/2057 Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről felszólalás 17:05
2010.12.14.(60)    2 Napirend előtti felszólalások A Lisszaboni Szerződés egy éve napirend előtti felszólalás 5:15
 260 Részletes vita folytatása és lezárása T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről felszólalás 8:20
2010.11.22.(50)  185 Általános vita lefolytatása T/1669 Az Európai Unióról szóló Szerződéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv, valamint a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, Athénban 2003. április 16-án aláírt szerződés helyesbítéséről szóló ötödik, illetve hatodik helyesbítő jegyzőkönyv kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 3:27
2010.11.17.(48)   60 Általános vita folytatása T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről felszólalás 9:13
2010.11.08.(43)  203 Általános vita lefolytatása T/1472 Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 4:45
 209 Általános vita lefolytatása T/1472 Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről felszólalás 4:43
 235 Általános vita lefolytatása T/1473 Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás és annak módosításainak kihirdetéséről Ismerteti a bizottság véleményét 4:03
2010.10.20.(37)   97 politikai vita lefolytatása V/1281 Európai Uniós elnökségünk prioritásairól vezérszónoki felszólalás 12:30
<<  1  2  3  4  5 >>
Összesen: 66