Készült: 2020.11.27.04:01:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

268. ülésnap (2005.11.21.), 200. felszólalás
Felszólaló Mandur László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Videó/Felszólalás ideje 8:24


Felszólalások:  Előző  200  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a T/18191. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 182 igen szavazattal, 163 plusz 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett az előterjesztést sürgős tárgyalásba vette. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések részletes vitára bocsátásáról határozunk. (Zaj. - Csenget.) Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló T/17937. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 353 plusz 1 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a vasúti közlekedésről szóló T/17796. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 349 plusz 1 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az elkövetkezendő tíz évben követendő gazdaságpolitikai alapelvekről szóló H/17406. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 196 plusz 1 igen szavazattal, 155 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

 

(18.10)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a nemzeti kulturális alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló T/17967. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 189 plusz 1 igen szavazattal, 161 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e az oktatást érintő egyes törvények módosításáról szóló T/17965. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 191 plusz 1 igen szavazattal, 162 nem ellenében az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes elvi hozzájárulásról és a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Önök az előterjesztést H/17395. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig H/17395/7. számon kapták kézhez.

Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott, így most a határozathozatal következik. Ennek során nem döntünk az ajánlás 2. és 3. pontjairól, mert azok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást. Az előterjesztő az ajánlásban szereplő módosító javaslatok egyikét sem támogatja, de az 1. és 4. pontok megkapták a szükséges bizottsági támogatást, így ezekről határoznia kell az Országgyűlésnek.

Az ajánlás 1. pontjában Illés Zoltán és Pap János a határozati javaslat (1) bekezdése helyébe új rendelkezést léptetne, ebben a Bátaapátinál megépítendő atomtemetőről rendelkező rész helyébe kormányfeladatot terjesztenek elő. A környezetvédelmi bizottság ezt támogatja, a gazdasági bizottság nem támogatja.

Kérem, erről szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 340 plusz 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 4. pontjában Fodor Gábor, Illés Zoltán és Pap János a határozati javaslat (2) bekezdése helyébe léptetne új rendelkezést. Ebben azt javasolják, hogy a Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbításához szükséges legyen az Országgyűlés előzetes hozzájárulása az atomenergia-törvény módosításával. A környezetvédelmi bizottság ezt támogatja, a gazdasági bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 332 nem ellenében, 7 plusz 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. A Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján elfogadott módosító javaslat hiányában most sor kerülhet a zárószavazásra.

Így kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/17395. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: 338 plusz 1 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett az Országgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a Magyar Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a magyar-román Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Önök az előterjesztést T/18202. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig T/18202/1. számon kapták kézhez.

Most megadom a szót Bársony András külügyminisztériumi államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának. Öné a szó, államtitkár úr.
Felszólalások:  Előző  200  Következő    Ülésnap adatai