Készült: 2020.09.29.01:06:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

46. ülésnap (2010.11.15.), 229. felszólalás
Felszólaló Szávay István (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:40


Felszólalások:  Előző  229  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Egy olyan témát kívánok érinteni, ami - ha figyelmes voltam - a vitában még nem került szóba, és ez kicsit egyszerűbb is vagy kevésbé konfrontatív téma, mint amit Lendvai cenzor asszony vagy a többiek fölvetettek az ügy kapcsán. (Derültség a Jobbik soraiban.)

Ez pedig a nemzeti etnikai kisebbségekhez való tartozás. Ehhez adtunk be Bana Tibor képviselőtársammal egy módosító javaslatot, amit jó szándékú figyelmébe ajánlok tisztelt képviselőtársaimnak. Ez pedig a következőről szól. Itt, Közép-Európában is - ne is menjünk messzebb - különböző módon van meghatározva az, hogy Magyarország vagy a szomszédos államok mely nemzetiségeket ismerik el nemzeti vagy etnikai kisebbségként. Vannak furcsa példák, átfedések. Tudjuk azt, hogy a ruszinokat nálunk elismerik önálló kisebbségként, elismerik őket például a Vajdaságban is, csak éppen, mondjuk, Kárpátalján nem, ahol őshonosak. A bunyevácokat elismerik Szerbiában önálló kisebbségként. Ennek nyilván politikai okai is vannak, az ottani horvát közösség megosztását is szolgálja, de kétségkívül egy önállóan létező nemzetiségként szerepelnek.

Magyarországon 13 nemzeti és etnikai kisebbséget ismernek el a jogszabályok, és az ezekhez tartozó személyek száma került összesítésre eddig is és a jelenlegi törvénytervezet szerint is. Ugyanakkor évek óta zajlanak különböző frontról feltörő komoly és kevésbé komoly viták arról, hogy hogyan kellene módosítani ezt a 13-as számot, mely kisebbségek lennének azok, amelyek elismerhetőek lennének Magyarországon őshonos, törvény által elismert nemzeti kisebbségnek. A bunyevácoknak volt nemrégiben egy ilyen beadványa, amit az Akadémia először elutasított, utána elfogadott, de a horvát szervezetek nem fogadják el, mert szerintük nincsenek annyian, szerintük meg vannak annyian, és különállóak, mások szerint meg nem különállóak, és a többi és a többi. Tehát ezek létező viták, de itt már a hunoktól kezdve a kunokon meg a jászokon keresztül már mindenki el akarta magát ismertetni.

Nyilvánvalóan nem lenne célszerű ezt a vitát megnyitni, a Jobbik sem gondolja úgy, hogy ehhez a 13-as számhoz vagy az ebben foglalt kisebbségek felsorolásához hozzá kellene nyúlni. Ugyanakkor több szempontból talán hasznos lehet, ha mégis tudnánk adatokat nyerni azzal kapcsolatban, hogy akár ezekhez az őshonos, akár más, nem is kisebbségekhez, hanem mondjuk, bevándorlókhoz tartozó személyek milyen létszámban, milyen csoportban élnek Magyarország területén.

Ezért beadtunk egy olyan módosító javaslatot, amelyben azt javasoljuk, hogy ne csak a 13, törvényben elismert kisebbség létszáma kerüljön összesítésre, hanem lehetőség legyen gyakorlatilag minden más csoport létszámának a külön összesítésére is, azaz a 13 nemzeti és etnikai kisebbségen túl megjelölt kategóriák ne egy egységes egyéb kategóriaként jelenjenek meg. Adjuk meg a lehetőségét annak, hogyha Magyarországon valaki bunyevácnak akarja magát vallani, vagy vendnek akarja magát vallani, mondjuk, szlovén helyett, hasonlóan a ruszin-ukrán analógiára. Másrészről pedig azért, hogy tudjuk felmérni azt, hogy például hány kínai, vietnami, török vagy egyéb, pakisztáni, és nem akarom sorolni, tartózkodik az országban. Azt hiszem, hogy ez sok szempontból hasznos adat lehet később nemcsak a statisztikusok, hanem mások számára is. Harmadrészről pedig ez esetleg eldönthetne bizonyos vitás kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy bizonyos kisebbségek léteznek-e az országban vagy nem léteznek, illetve milyen létszámban.

Mi azt javasoljuk, hogy adjuk meg ezt a lehetőséget, hadd csináljanak a bunyevácok is meg a vendek is, meg a kunok is, meg a jászok is kampányt saját maguknak, hogy mindenki vallja magát jásznak meg vendnek, meg bunyevácnak. Még egyszer mondom, ne nyúljunk hozzá a most elfogadott kategóriákhoz, de adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy ezek az egyéb nemzeti etnikai kisebbségek, illetve különböző bevándorló csoportok is külön összesítésre kerüljenek.

Ezt a módosító javaslatomat szeretném jó szándékkal az önök figyelmébe ajánlani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik, az LMP és a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  229  Következő    Ülésnap adatai