Készült: 2020.02.20.15:09:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

311. ülésnap (2013.10.15.), 52. felszólalás
Felszólaló Bartos Mónika (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Fenntartható fejlődés bizottsága
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:25


Felszólalások:  Előző  52  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BARTOS MÓNIKA, a fenntartható fejlődés bizottságának előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. A fenntartható fejlődés bizottsága tegnap napirendjére vette és megtárgyalta az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló T/12615. számú törvényjavaslatot.

Ahogy az államtitkár úr expozéjából is látható, ez a törvényjavaslat az élet kihívásaira ad gyakorlati válaszokat, hiszen az új katasztrófavédelmi törvény 2012. január 1-jei hatálybalépését követően az országunknak két komoly katasztrófával is meg kellett küzdeni, és a gyakorlati tapasztalatokból levont következtetések és értékelés néhány olyan pontra irányították a figyelmet, amelyet erősíteni kell a jobb védekezés és megoldás hatékonysága érdekében.

(11.20)

Erre ad megoldást az előttünk fekvő törvényjavaslat, négy törvény módosítását tartalmazza. A részletekre nem térnék ki, hiszen az államtitkár úr azt ismertette, és gondolom, a képviselőtársaim is az általános vitában majd ezt megteszik. De azt el tudom mondani, hogy a bizottságban a törvényjavaslat nem keltett nagy turbulenciákat, csupán két kérdést érintve született kritikai megjegyzés. Az egyik kérdésben néhány ellenzéki képviselőtársam aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a tűzoltóság és a katasztrófavédelem összevonásra kerül, de remélhetőleg ezt az aggodalmát sikerült eloszlatni, amikor képviselőtársaim és az előterjesztő képviselője is elmondta, hogy ez az integráció már hosszú évekkel ezelőtt megtörtént. Ez a javaslat csak arra utal, és azt teszi lehetővé, hogy az őrsök hatásköre növekedjék, tehát ezentúl nemcsak tűzoltósági feladatokat láthatnak el, hanem egyebet is.

A másik ellenzéki felvetés a közfoglalkoztatottakkal volt kapcsolatos. A képviselőtársam ellenérzését fejezte ki amiatt, hogy azokat az embereket, akik óvodáztatással, iskoláztatással, kertrendezéssel kapcsolatos szabálysértést követtek el, ezeket az embereket kizárják a közfoglalkoztatásból. Ez lesz ennek a javaslatnak a következménye, de az előterjesztő elmondta, hogy ezzel éppen ellentétes folyamatról van szó, hiszen a javaslat egy enyhítő szabályt tartalmaz. Tehát a már megindult szabálysértési eljárás nem zárja ki a közfoglalkoztatottakat a közfoglalkoztatásból.

A két vitás ponton túl képviselőtársaim hangsúlyozták, hogy a Seveso III. irányelv átültetése nagyon hasznos, hiszen igaz, hogy az csak 2015-ben lép majd hatályba, de előtte sok-sok pontban komoly felkészülésre van szükség, és nagyon jó, hogy ez most időben megtörténik.

A kérdésekre választ adó vita után a bizottságunk 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett támogatta a javaslat általános vitára való alkalmasságát.

Köszönöm a szót, elnök úr. (Taps a kormánypárti padsorokból.)
Felszólalások:  Előző  52  Következő    Ülésnap adatai