Készült: 2020.02.24.22:58:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

260. ülésnap (2013.03.12.), 234. felszólalás
Felszólaló Bartos Mónika (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 4:30


Felszólalások:  Előző  234  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. És köszönöm képviselőtársamnak is a hozzászólását. Az előttünk fekvő törvényjavaslat azt célozza, hogy azokat a helyzeteket oldja meg, azokat a védetté nyilvánítási feljegyzéseket szüntesse meg azokon a területeken, amelyek sosem voltak lápok vagy szikes tavak. Ez a javaslat célja, ez a fő célkitűzése, a jogbiztonság megteremtése.

(20.30)

Ismerjük az ombudsmani véleményt a lápokra, szikes tavakra vonatkozóan, a VM-mel is sokat beszélgettünk arról, hogy milyen megoldások lehetnek, de ez a javaslat pontosan azokat a problémákat szünteti meg, amely területek sosem voltak lápok és szikes tavak. Hogy képviselőtársamat megnyugtassam - úgy emlékszem, azt mondta, hogy Zala megyei területeken merültek föl olyan problémák, olyan tevékenységek, amelyek a tőzeglápokat veszélyeztethetik -, azok a területek, amelyekről mi most beszélünk a törvényjavaslat kapcsán, azok főleg a Duna-Tisza közén, a Tiszántúlon, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságán, kis részük a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságán, egy pedig a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságán van, tehát ezek egyáltalán nem is érintik azt a területet, amelyikről képviselő asszony beszélt.

A barlangokra vonatkozóan pedig, amit javasolt, én azért javaslom képviselőtársaimnak, hogy ezt gondoljuk át, merthogy a természet védelméről szóló törvényjavaslatnak van egy egységes védelmi szabályrendszere, és ebben komplex módon szerepelnek azok a felhatalmazó rendelkezések, amelyek a védetté nyilvánításra vonatkoznak, illetve a védendő értékeink szabályozására, és nem javasolt egy külön területre egy új törvényt létrehozni, mert az megbontaná az eddigi logikát. Ugyanakkor képviselőtársaim figyelmébe ajánlom a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényünket, amely úgy szól, hogy az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni, a szabályozás indokolatlanul nem lehet párhuzamos vagy többszintű. Azt gondolom, hogy ez a jogszabály is alátámasztja azt, hogy jó ez így, ha egyben kezeljük ezt a kérdést.

Szeretnék képviselőtársamtól elnézést kérni, mert az általános vita hevében egy dologra nem válaszoltam, amit képviselőtársam kétszer is felvetett, ez pedig a zöldhatóságokkal kapcsolatos, a szolgáltatási díjjal kapcsolatos megsarcolásra vonatkozik. Szeretném megnyugtatni képviselőtársamat azzal kapcsolatban, hogy a javaslat első paragrafusa kifejezetten pontosítással lett megfogalmazva, mert a KIM már évek óta jelezte, hogy nincs összhang a környezetvédelmi törvény és az illetéktörvényben megfogalmazottak között.

A gyakorlatban most is van díjfizetési kötelezettség, 10 ezer forintot kell fizetni a közhiteles barlangnyilvántartásból való adatszolgáltatásért, és itt a javaslat pontosan csak azt a célt szolgálja, hogy az illetéktörvény alapján eddig is fennállt kötelezettség a környezetvédelmi törvényben is ugyanúgy legyen feltüntetve.

Remélem, válaszoltam minden felmerült kérdésre, és én arra buzdítom képviselőtársaimat, hogy nyugodt szívvel támogassák ezt a javaslatot, mert ez a javaslat a jogszabályok összhangjára, a jogbiztonságra törekszik, és arra, hogy az értékeinket minél jobban, minél magasabb szinten tudjuk megvédeni.

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. (Taps a kormányzó pártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  234  Következő    Ülésnap adatai