Készült: 2021.10.21.00:49:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

21. ülésnap, 189. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:18

Felszólalások:  <<  189  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/337. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 351 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 13 tartózkodással a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem Önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 352 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 13 tartózkodással elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Hoffmann Rózsa, KDNP, képviselő önálló indítványát T/96. számon, az egységes javaslatot pedig T/96/13. számon kapták kézhez képviselőtársaim.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat - azok jellegére tekintettel - összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/96/16. számú ajánlás 1. és 2. pontjaira. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A záróvitát lezárom. Ennek megfelelően az előterjesztőnek válaszolnia nem kell.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1. és 2. pontjai alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 305 igen szavazattal, 48 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt kérdezem, hogy a kormány álláspontját óhajtja-e valaki ismertetni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/96. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 301 igen szavazattal, 61 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem Önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 302 igen szavazattal, 61 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Czomba Sándor és Font Sándor képviselők önálló indítványát T/336. számon, az egységes javaslatot pedig T/336/48. számon kapták kézhez a képviselőtársaim.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a záróvitában a benyújtott javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés az összevont tárgyalásra tett javaslatot elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát a T/336/50. számú ajánlás 1-8. pontjaira. Elsőként megadom a szót Kaufer Virág képviselő asszonynak, aki írásban előre jelezte felszólalási szándékát. Képviselő asszony, öné a szó.

Felszólalások:  <<  189  >>    Ülésnap adatai