Készült: 2020.07.12.06:18:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

188. ülésnap (2004.11.22.), 333. felszólalás
Felszólaló Filló Pál (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 6:44


Felszólalások:  Előző  333  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

FILLÓ PÁL (MSZP), a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót. Igen tisztelt Képviselőtársaim! Valamennyien tudjuk, hogy a közalkalmazotti tanácsok választása kapcsán igen sokszor kényszerültünk olyan helyzetbe, hogy meg kellett hosszabbítani a már megválasztott közalkalmazotti tanács mandátumát. Azt hiszem, azt lehet mondani, hogy talán ezek azok a választott szervezetek Magyarországon, amelyek a legrégebb óta viszonylag változatlan összetételben még mindig működhetnek.

 

(23.00)

Ezért gondoltuk azt képviselőtársaimmal, hogy benyújtunk egy önálló képviselői indítványt, amely a közalkalmazotti tanács jelenleg hatályos választását megváltoztatná, és ezzel együtt és ezzel párhuzamosan - egyetértésben a szakszervezetek döntő többségével - a választások helyett a hangsúlyt elsősorban a szakszervezetek taglétszámára helyezné, az adott területen lévő létszámhoz kötné a reprezentativitást. Mert, ha belegondolunk, tisztelt képviselőtársaim, a közalkalmazotti tanács választásának jelenleg két következménye van. Az egyik, úgy gondolom, érthető, hogy megválasztja a tanács tagjait, a másik viszont már nem egyértelmű megoldás, hiszen ennek alapján kerül sor a szakszervezetek reprezentativitásának a meghatározására is.

Mi úgy gondoljuk, és a szakszervezetek is régóta azt hangoztatják, hogy a szakszervezet lényegét a tagság adja, ezért helyesebb lenne, ha a reprezentativitást is ehhez a tényhez kapcsolnánk. A javaslatunk ezt a szándékot kívánja megvalósítani. Úgy gondoljuk, az lenne a helyes megoldás, ha a szakszervezeti tagok a munkahelyen, az ágazatban, a települési önkormányzatok intézményeiben, a közalkalmazotti szektorban a foglalkoztatottak arányától függően állapíthatnák meg a szakszervezetek reprezentativitását a tagságtól függően, és ennek megfelelően javaslatot tennénk a kollektívszerződés-kötés feltételeinek a megváltoztatására is. Végezetül pedig szeretnénk átalakítani ennek kapcsán a kormány és a szakszervezetek, illetve a települési önkormányzatok részvételét is a különböző szintű munkahelyi, ágazati, önkormányzati és szektorális szintű fórumokon.

Tisztelt Képviselőtársaim! Néhány pontosítást is benyújtottunk az önálló indítványunk kapcsán. Ilyen például az, hogy beemeljük a törvénybe az országos érdekegyeztetésben részt vevő szakszervezeti konföderációk fogalmát, pontosítva ezzel a jelenlegi szabályozást, illetve ilyen az ágazati, illetve az önkormányzati érdekegyeztetés szereplőire vonatkozó javaslatunk is. Alapvető célunk, hogy az érdekegyeztetés érdemibbé váljon, ezért javasoljuk azt, hogy az ágazati kérdésekben az ágazati miniszter az érintett ágazatban, alágazatban, szakágazatban működő reprezentatív szakszervezetekkel egyeztessen, de az egyeztetésbe vonja be az országos önkormányzati érdekképviseleti szervezeteket is.

Tisztelt Képviselőtársaim! Fontos eleme a javaslatunknak az, hogy a reprezentativitás feltételrendszerét illetően mind a közalkalmazottak összességéhez, mind szakmához, ágazathoz tartozás szerinti viszonyítást lehetővé tevő és rugalmas szabályokat fogalmazzunk meg. A munkahelyi, területi, ágazati szinten is a 10 százalékos határt vettük alapul a reprezentativitás eléréséhez, országos szinten ez 5 százalékot jelent.

Igen tisztelt Képviselőtársaim! Javaslatunk újraszabályozza a szakszervezetek kollektívszerződés-kötési jogosultságát, egyfelől a reprezentativitásra, másfelől pedig a szakszervezeti taglétszámra építve. Úgy gondoljuk, ha a tisztelt Ház elfogadja a törvényjavaslatunkat, akkor hosszú távon megoldódik az a probléma, amely a szakszervezetek körében az elmúlt években igen sok vitát, sok esetben sajnálatos módon komoly érdekellentéteket is eredményezett. Ugyanakkor a javaslatunk annak a kérésnek is eleget tesz, hogy ne sértse a szakszervezetek jogosítványait - nyugodt szívvel mondhatom, igen tisztelt képviselőtársaim, hiszen több alkalommal egyeztettünk az érintett szakszervezetekkel -, tehát azoknak a szakszervezeteknek a jogosítványait a javaslat nem fogja csorbítani, amelyek jelenleg is részt vesznek a különböző érdekegyeztetési fórumokban, ugyanolyan lehetőséget fognak kapni, ha elfogadjuk ezt a javaslatot, mint ami eddig is megillette őket.

Egyetlenegy dolgot még végezetül szeretnék megemlíteni: a legutóbbi egyeztetések során szóba került az a lehetőség, hogy miután már folynak a közalkalmazotti tanácsi választások igen sok területen, a törvényjavaslatukat módosítsuk a tekintetben, hogy vegyük figyelembe a már lezajlott választások eredményét, és az ugyanolyan legitimációt adjon az érintett szakszervezeteknek, mint a taglétszám. Úgy gondolom, ez a jelenlegi probléma megoldható módosító indítvánnyal, és akkor nyugodt szívvel mondhatom, hogy valamennyi érintett szakszervezet egyetértését is meg tudjuk szerezni a törvényjavaslathoz.

Úgyhogy én kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a javaslatot vitassuk meg, és fogadja el a tisztelt Ház.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  333  Következő    Ülésnap adatai