Készült: 2020.07.12.18:41:12 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

72. ülésnap (2011.03.07.), 304. felszólalás
Felszólaló Básthy Tamás (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:21


Felszólalások:  Előző  304  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁSTHY TAMÁS (KDNP): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Képviselőtársaim! Késői órán tárgyalunk egy talán tényleg az átlaghallgató vagy -néző számára első hallásra kevés érdeklődésre okot adó témát, pedig nagyon fontos, az egész társadalmat alapvetően érintő kérdés fekszik az Országgyűlés előtt.

Ugyanis a társadalom, az abban élő emberek életérzését alapvetően meghatározó három kérdés a személyes életükön túlmenően, amiért mindig az államot, a kormányt szokták felelősségre vonni, felelőssé tenni, a biztonság, a rend és a közállapotok mellett - beleértendő a közigazgatás helyzetét is - szokott lenni. Nagyon sokszor saját személyes életük gondjait, problémáit is erre vezetik vissza, és ilyen értelemben minden állampolgár naponta, folyamatosan találkozik ezeknek a kérdéseknek a mibenlétével, milyenségével. Ehhez a kérdéshez próbál megoldást, segítséget nyújtani a kormány akkor, amikor a közszolgálati egyetem létrehozását törvénybe foglalja, indítja el.

Mindjárt maradjunk is a közszolgálati szónál! Mit is jelent a közszolgálati? A köz szolgálatát, a társadalom szolgálatát. Odaadó, hűséges, hozzáértő szolgálatát, aminek az a célja, hogy a társadalomban élő emberek életérzése jobb legyen a mindennapjaink biztonságán és némileg gondtalanabbá tételén keresztül. Ilyen értelemben nem lehet a véletlenre bízni azt, hogy a közszolgák hogyan, milyen képzettséggel, hogyan felkészülve végzik el a dolgukat, mint ahogy azt sem lehet a véletlenre bízni, hogy milyen emberanyagból, kikből állnak össze ezek a közszolgák, és milyen választéka van az államnak, a kormánynak arra vonatkozóan, hogy kiválaszthatja-e ezekre a nagyon fontos hivatást igénylő munkakörökre, álláshelyekre a megfelelő személyeket.

Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, ahhoz, hogy emberek hivatásukká választhassák a rend, a biztonság vagy a közigazgatás vállalását, választását, ahhoz perspekívát kell teremteni, belátható életképet kell eléjük felvázolni, és akkor, ha ez megnyugtató képet mutat, elvárható az, hogy értékes emberek hivatásukul válasszák a köz szolgálatát. Enélkül sajnos nagyon esetlegesen munkahelyekké silányulhatnak a közszolgálati feladatok is.

Ez pedig, tudjuk, hogy semmiképpen nem használ az emberek közérzetének, hiszen a tessék-lássék végzett munka a közszolgálatban még inkább visszatetsző, mint másutt. Miniszter úr szavaiból eszembe jutott a tisztképzésen keresztül az is, hogy a tisztnek is van egy másik jelentése is. Az, hogy tiszteletre méltó. Életmódjával, magatartásával, példamutató cselekedeteivel a köz, a beosztottjainak és a társadalom tiszteletére méltó személy kaphatja meg a tiszti rangot, erre képezték nagyon szigorú kiválogatás, kiválasztás után annak idején a Ludovika Akadémia tisztjeit is, ezért is válhatott olyan híressé ez az intézmény, és már megelőzően a Ludovika Akadémián a kiskatonák képzésében is jelentős erős jellemformálás és nevelés volt az, ami lehetővé tette a kiváló tisztképzésnek az emberanyag biztosítását.

De ahhoz, hogy ezt a pályát hivatásukul válasszák emberek, valóban az kell, hogy ne azon törjék a fejüket, hogy az legyen a legértékesebb szempont a katona vagy a rendőr pályaválasztásánál, hogy korán elmehetnek nyugdíjba, hanem az, hogy alkotó tevékenységet tudnak végezni, hogy az az egyetem, amelyet elvégeznek, társadalmi megbecsülésre, nemzetközi elismerésre is okot adó iskola, és annak a végzettségével büszkélkedni lehet és érdemes, és konvertálható az élet más területein is.

Az integráció pont ezt szolgálja, ezt teszi lehetővé, hogy a katona- vagy rendőrtisztképzésnél ne csupán jó rendőr, jó katona, hanem egy szélesebb körben értelmezett kiváló szakember is legyen, közigazgatási szakember is legyen, akinek a munkájára valóban egy életpályán keresztül, egészen az aktív korának végéig szüksége van a társadalomnak, aki nem azzal a gonddal fekszik le minden este, hogy mi lesz velem nyugdíjas, még olyan fiatal, erőteljes éveimben is. Ezt is képes kezelni ez az integrált egyetemi oktatás, amelynek tervezete előttünk van.

Csak üdvözlésre méltó és támogatandó a parlament által ez az elképzelés. Kétségtelen, hogy minden új célkitűzésnél vannak olyan nem várt körülmények, amelyeket később kell megoldani: ingatlankiválasztás, finanszírozás, de ezek mind másodlagosak amellett, amelyet ez az integrált oktatás, a közszolgálati egyetem létrehozása a magyar társadalomnak, a magyar embereknek adni képes.

Az emberek közérzete, a bürokráciamentes vagy a csökkentett bürokráciával végzett munka következtében, a szakemberek által végzett munka következtében, a tisztességes, hivatástudattal áthatott emberek munkavégzése következtében a társadalom közérzete meg fog változni. És erre óriási szüksége van a magyar társadalomnak.

Úgyhogy üdvözlöm a Kereszténydemokrata Néppárt nevében is ezt a törvénytervezetet, és hogy ez hogyan fog megvalósulni és mennyire lesz sikeres, az valamennyiünk felelőssége és kötelessége is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  304  Következő    Ülésnap adatai