Készült: 2022.08.20.07:11:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

89. ülésnap, 246. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 11:29

Felszólalások:  <<  246  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Az együttes és összevont vitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! Elsőként a T/3093. számú előterjesztésről döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben az Országgyűlés ezt a törvényjavaslatot elfogadja, úgy a T/3091. számú előterjesztésről már nem határozunk. Arra figyelemmel, hogy a T/3093. számú előterjesztés 2. §-ában foglalt rendelkezések elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Schiffer András által előterjesztett T/3093. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 75 igen szavazattal, 235 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3093. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 74 igen szavazattal, 234 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Most a T/3091. számú előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatokról, majd a törvényjavaslat egészéről határozunk. A T/3091/9. számú bizottsági ajánlás 3. és 4. pontjaiban szereplő javaslatokat az előterjesztő támogatja. Most ezekről döntünk.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 237 igen szavazattal, 23 nem szavazat ellenében, 52 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A további benyújtott indítványok egyike sem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az MSZP kérte a szavazást a T/3091/9. számú bizottsági ajánlás 1. és 6. pontjairól, tovább a 2., valamint a 7. pontokban szereplő javaslatokról.

Az ajánlás 1. és 6. pontjában Tóbiás József az 1. §-ban a törvény 9. § (1/a) bekezdésének, valamint a 3. § módosításával azt javasolja, hogy a felmentési időre járó átlagkeresetet, illetve a nyugdíjba vonuláshoz kapcsolódó juttatásokat ne terhelje különadó.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 35 igen szavazattal, 238 nem szavazat ellenében, 39 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 2. pontjában Tóbiás József az 1. §-ban a törvény 9. § (3) bekezdését új ponttal egészíti ki, amelyben az ellenbizonyítás lehetőségét kívánja biztosítani. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 35 igen szavazattal, 237 nem szavazat ellenében, 40 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 7. pontjában Tóbiás József a hatálybalépés időpontját változtatja meg a felkészülési idő biztosításával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 35 igen szavazattal, 239 nem szavazat ellenében, 38 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról történő határozathozatal végéhez értünk. Most a zárószavazás következik. Az előterjesztés imént módosult szövegére figyelemmel a határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját ki kívánja ismertetni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok, tehát... (Közbeszólások az MSZP padsoraiban. - Csenget.)

Tehát kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3091. számú törvényjavaslatot az imént módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 276 igen szavazattal, 36 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 276 igen szavazattal, 35 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Szégyen!)

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Munkánk folytatása kettő perc technikai szünetet követően történik. (Rövid szünet.)

(20.00)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. (Zaj. - Az elnök csenget.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarországon honos népcsoportok felsorolásának a bunyevác kisebbségi népcsoporttal történő kiegészítéséről tárgyban Muity Mihály választópolgár által kezdeményezett országos népi kezdeményezés tárgyalása. Az Országos Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját és a Választási Bizottság határozatát H/2171. számon a honlapon elérhetik.

Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Hepp Mihály urat, az Országos Horvát Önkormányzat elnökét, aki a helyszínen kíséri figyelemmel munkánkat. (Taps.)

A népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény rendelkezése és az ügyrendi bizottság állásfoglalása alapján a vitának nincs előterjesztője, így expozéra és viszonválaszra sem kerül sor.

A vita során elsőkét a kijelölt bizottság előadója ismerteti véleményét a napirend szerinti 15 perces időkeretben, majd a kormány képviselőjének felszólalása következik 10 percben. Ezt követően a képviselők élhetnek felszólalási jogukkal 15-15 perces időkeretben. A vitát követően a döntésre várhatóan következő ülésünkön kerül sor.

Megadom a szót Berényi László úrnak, az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság előadójának. Öné a szó.

Felszólalások:  <<  246  >>    Ülésnap adatai