Készült: 2020.09.30.02:50:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

2. ülésnap (1998.06.25.),  13-15. felszólalás
Felszólalás oka Házszabálytól való eltérés
Felszólalás ideje 7:45


Felszólalások:   9-12   13-15   16-26      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! (Általános zaj.) Szeretnék figyelmet kérni! Engedjék meg, hogy ismertessem a tárgyalás további menetét.

Először a Házszabálytól való eltérések tárgyában h

atároz az Országgyűlés; majd

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényjavaslat általános vitája és lehetőség szerinti határozathozatala következik; ezután

a Magyar Köztársaság min

isztériumainak felsorolásáról szóló előterjesztés általános vitája kezdődik meg és folytatódik egészen a lezárásig; ezt követi

az egészségügyről szóló törvény módosítását kezd

eményező törvényjavaslat általános vitája; ezután

tárgyalási szünetet tartunk, és a kijelölt bizottságok megvitatják a módosító javaslatokat. Erre természetesen csak abban az esetben kerül sor, ha a Házszabálytól való eltérést nem szavazza meg a Ház. Amennyiben a Ház megszavazza a Házszabálytól való eltérést, úgy természetesen részletes vita lefolytatására nem kerül sor. Ha tehát a Házszabálytól való eltérésre nem kerül sor, akkor a szünet után

részletes vitával folytatjuk a munkát; végül - a ki

adott napirendi ajánlásnak megfelelően - az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportjának megalakítására kerül sor.

Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy az ülés végéig szükséges a határozatképesség biztosítása ahhoz, hogy a mai napirendet elvégezhessük. (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: A kormánypártnak!)

 

Tisztelt Országgyűlés! A házbizottság a Házszabály 23. § n) pontjában foglalt jogköre alapján, a Házszabály 140. §-ának megfelelően javaslatot terjesztett elő a

Házszabálytól való eltérésre T/19/2. számon. Az indítványban azt kezdeményezi, hogy a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló T/19. számú törvényjavaslat tárgyalása során úgy térjen el az Országgyűlés a Házszabály 106. és 107. §-aitól, hogy a zárószavazásra 1998. június 30-án sor kerülhessen.

A Házszabály értelmében a határozathozatal előtt képviselőcsoportonként legfeljebb egy képviselő felszólalhat. Megkérdezem a képviselőcsoportokat, hogy kívánnak-e ezzel a lehető

séggel élni. (Jelzésre:) Igen.

Megadom a szót

Toller László képviselő úrnak, Magyar Szocialista Párt.

 

DR. TOLLER LÁSZLÓ (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A házbizottságban a szocialista frakció azzal a feltétellel támogatta a Házszabálytól való eltérést, hogy a mai napon a minisztériumok felsorolásával kapcsolatos törvényjavaslat általános vitája fejeződjön be, a részletes vitára a jövő héten kerüljön sor; illetve azt is támogattuk, hogy 30-áig a határozathozatal megtörténjen.

Ezzel a pontosítással tudjuk támogatni a Házszabálytól való eltérést. Köszönöm.

 

ELNÖK: Pontosításra nem volt szükség, mert pontosan ugyanezt mondtam el én is. Tehát még egyszer, a szavazás előtt akkor megismétlem

: pontosan ezt mondtam. (Dr. Toller László: Nem!) Azt mondtam - kérek mindenkit, hogy figyeljen! -, hogy amennyiben (Közbeszólások az MSZP-frakció köréből: Szavazzunk! - Derültség az MSZP-frakció körében.) a Házszabálytól való eltérést az Országgyűlés nem támogatja, akkor ma a szünet után részletes vitával folytatjuk majd a munkát. Amennyiben a Házszabálytól való eltérést támogatja az Országgyűlés, akkor a részletes vitára nem kerül sor. (Közbeszólás az MSZP-frakcióból: És a Házszabály hogyan szól?) Tehát ha az történik, amit Toller László képviselő úr mondott, miszerint a Szocialista Párt támogatja a Házszabálytól való eltérést, akkor ennek a törvényjavaslatnak a vonatkozásában ma csak az általános vita folyik le, az lezárul, és a következő héten kerül sor a részletes vitára.

A másik törvényjavaslat esetében - miként ez az előzetes hírekből kiderül - 

a Szocialista Párt nem fogja támogatni a Házszabálytól való eltérést, így az egészségügyi törvény esetében majd ezek után kerül sor a részletes vitára.

Azt hiszem, akkor mindenki számára világos, hogy pontosan mit is tartalmaz az előterjesztés.

(Dr. Toller László bólint.)

Kíván-e még valaki hozzászólni? (Nincs ilyen jelzés.) Jelzés nem érkezett.

Határozathozatal következik. Felhívom az Országgyűlés figyelmét, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyöt

ödének szavazata szükséges.

K

érdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy a házbizottság T/19/2. számú javaslatának megfelelően eltér-e a Házszabálytól. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 300 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellet

t úgy határozott, hogy elfogadja a Házszabálytól való eltérést.

Kérdezem, van-e valaki, akinek a szavazógépe nem működött, mert érkezett ilyen jelzés.

(Jelzésre:) Kuncze Gábor szavazógépét kérem bekapcsolni! Van-e más? (Jelzésre:) Kérem a jelentkezési gombot megnyomni, és akkor pontosan tudjuk, hogy kinek a gépét kell bekapcsolni. (Jelzésre:) Hegedűs Mihály, Független Kisgazdapárt, szavazógépét is kérem bekapcsolni! Más jelentkezés nem történt.

Tisztelt Országgyűlés! Házbizottsági egyetértés hiányában elnöki jogkörömben javaslatot terjesztek elő a Házsz

abálytól való eltérésre, T/18/2. számon. Ebben azt kezdeményezem, hogy az Országgyűlés úgy térjen el a Házszabálytól az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalása során, hogy a zárószavazásra 1998. június 30-án kerüljön sor.

Tisztelt Országgyűlés! A Házszabály értelmében a határozathozatal előtt képviselőcsoportonként legfeljebb egy képviselő felszólalhat. Megkérdezem a képviselőcsoportokat, kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel.

(Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezés nem történt.

A határozathozatal következik. Felhívom az Országgyűlés figyelmét, hogy a Házszabálytól való eltéréshez a jelen l

évő képviselők négyötödének szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt O

rszággyűlést, hogy az Országgyűlés elnöke T/18/2. számú javaslatának megfelelően eltér-e a Házszabálytól. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 110 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett úgy

határozott, hogy a Házszabálytól való eltérést nem fogadja el.

(15.20)

 

 
Felszólalások:   9-12   13-15   16-26      Ülésnap adatai