Készült: 2020.09.27.16:38:09 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Székyné Dr. Sztrémi Melinda
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 23
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2013.10.29.(318)  190 Általános vita folytatása T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről felszólalás 8:48
 202 Általános vita folytatása T/12415 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről kétperces felszólalás 2:16
2013.10.01.(307)   48 Általános vita megkezdése T/12097 A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
T/12095 Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
T/12094 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
T/12096 A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
Ismerteti a bizottság véleményét 2:09
  60 Általános vita megkezdése T/12097 A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
T/12095 Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
T/12094 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
T/12096 A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
felszólalás 9:12
2013.05.07.(275)  120 Általános vita lefolytatása T/10902 Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról vezérszónoki felszólalás 14:43
2012.11.07.(235)  120 Általános vita megkezdése T/8888 A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről kétperces felszólalás 2:08
 134 Általános vita megkezdése T/8888 A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről kétperces felszólalás 2:14
2012.06.19.(204)  124 Általános vita megkezdése T/7678 Egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról felszólalás 12:04
2011.12.09.(151)  116 Általános vita lefolytatása T/5128 A családok védelméről felszólalás 11:09
2011.11.15.(134)   36 Általános vita megkezdése T/4856 A nemzeti köznevelésről Ismerteti a bizottság véleményét 5:18
2011.10.25.(123)  170 Általános vita megkezdése T/4662 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról felszólalás 6:43
2011.04.04.(82)  113 Interpelláció megtárgyalása I/2751 Miként tervezi megvalósítani a Kormány az egyablakos ügyintézést, 2013-ig milyen ütemben, mely ügyekkel bővül a Kormányablakok feladatköre? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:40
 117 Interpelláció megtárgyalása I/2751 Miként tervezi megvalósítani a Kormány az egyablakos ügyintézést, 2013-ig milyen ütemben, mely ügyekkel bővül a Kormányablakok feladatköre? képviselő elfogadta a választ 0:58
2011.03.25.(79)   92 Általános vita folytatása T/2627 Magyarország Alaptörvénye
T/2628 A Magyar Köztársaság Alkotmánya
felszólalás 6:37
2010.12.13.(59)  292 Általános vita lefolytatása P/1891 A kötelező magánnyugdíj-pénztári tagok védelméről felszólalás 6:43
<< 1  2 >>
Összesen: 23