Készült: 2020.09.18.13:52:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

236. ülésnap (2001.11.06.), 387. felszólalás
Felszólaló Dr. Veres János (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:09


Felszólalások:  Előző  387  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A 13., 15., 30., 31., 32., 33., 34. és 35. számon jegyzett módosító javaslatokról szeretnék szólni a Ház előtt, ezek közül is két olyan javaslatról, amelyet több mint tíz képviselőtársammal közösen adtunk be, akik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képviselők valamennyien. Két olyan cél megvalósítása érdekében adtuk be javaslatunkat, amelyet úgy ítélünk meg, hogy az általam majdan elmondandó indokok alapján, de mindenképpen célszerű lenne támogatni a kormánynak, majd pedig az Országgyűlésnek is.

Tisztelettel kérem államtitkár urat is, hogy mérlegelje az elhangzó érveket, hiszen a két javaslat közül az egyik javaslatról Csabai Lászlóné az imént már beszélt; nevezetesen a Nyíregyházán lévő megyei könyvtár épületéről, amelynek beruházási programja előkészítése ügyében már elmondta, hogy mi volt az előzmény. Úgy gondoljuk, méltányos lenne Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével a megye különböző mutatói alapján és más indokok alapján is az, ha nem utolsóként valósulna meg a kilencvenes években elmaradt könyvtár-rekonstrukció ebben a megyében, hanem ha lehet, akkor utolsó előttiként legalább, ha már előkelőbb helyre nem sikerült a sorban kerülni a megyénknek. Ezzel a témával nem is foglalkoznék sokkal többet.

Többet szeretnék foglalkozni viszont azzal a módosító javaslatunkkal, amit annak érdekében adtunk be, hogy a Hodászon lévő megyei pszichiátriai otthon, úgy fogalmazok, hogy emberi tartózkodásra már-már alkalmatlan körülményei érdemben megváltozzanak. Ez az intézet egy korábbi állami gazdasági, azt megelőzően pedig uradalmi birtokközpont helyén létesült. Ma olyan elhelyezési körülmények uralkodnak benne, hogy egy alig átalakított almaválogató helyiségben, egy éppen csak felújított másik raktárhelyiségben vannak elhelyezve a bent lakók, és olyan módon tudják csak a bent lakók számára biztosítani az elhelyezési körülményeket, amelyet mi már nem igazán tekinthetünk megfelelőnek.

Az intézménynek mindössze december 31-éig van működési engedélye, és nagy valószínűséggel jósolható az a probléma, hogy ha azt a felújítást, amit múlhatatlanul szükséges elvégezni a következő időszakban, nem fogja elvégezni részben az állam, részben pedig a megyei önkormányzat, akkor ez az intézmény a továbbiakban működését nem fogja tudni fenntartani.

53. számon jegyeztük ezt a módosító indítványt képviselőtársaimmal közösen, és kérem a kormányt, hogy figyelemmel arra a körülményre is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ebben a javaslatban mindössze egy beruházással, mindössze 209 millió forinttal szerepel, rendkívül méltányos lenne, ha nemcsak ez az egy beruházás szerepelne majd az elfogadott változatban, hanem minimálisan még ennek a bizonyos hodászi intézménynek a felújítása is szerepelhetne, aminek a szükségességét Kozma Péter megyei Fidesz-elnök sem vitatta egy vele készített rádióinterjúban, amit a "16 óra" három héttel ezelőtt szombaton délután az ország nyilvánosság elé is tárt. Merem remélni, hogy ez a hozzáállás kellő súllyal fog majd szerepelni akkor, amikor mérlegelni fogja a kormány, hogy az eddig nem támogatott javaslatok közül melyeket fogja támogatni.

A továbbiakban a 31., 32., 34. és 35. javaslatok kapcsán összevontan szeretnék arról szólni, hogy a mi megyénkben meglehetősen sok olyan település, illetve településcsoport van, melyeknél a saját erő hiánya miatt nem valósulhatott meg a szennyvízberuházás, vagy egyáltalán egyes településeken mind a mai napig, vagy rendkívül csekély mértékben néhány településen. Az imént elmondott indítványokban Kisléta, Hodász, Nagyecsed, Nyírgelse és Ófehértó környéki ilyen beruházások támogatására tettünk javaslatot képviselőtársaimmal közösen. Azt kérem, hogy a kormány mérlegelje ennek a támogatási lehetőségét. Rendkívül fontosnak tartanám azt, hogy a megyében ezen közműberuházás ne utolsóként valósuljon meg, hogy ne azt kelljen megélnünk, mint amit megéltünk a villamos áram bevezetésénél, hogy sajnos a mi megyénkben valósult meg utoljára a hatvanas évek elején az árammal való ellátottsága a településeknek. Remélem, hogy ezen közműberuházás megvalósulása az utolsó helyről el fogja a megyénket helyezni a későbbiekben.

Befejezésül a 15. javaslatról szeretnék szólni. A 15. javaslatban arra teszünk indítványt, hogy az ország jelenlegi legnagyobb sportcsarnokának a felújítása elkezdődhessen és megvalósulhasson belátható időn belül. Itt nem másról van szó, mint a bujtosi szabadidőcsarnok felújításáról, korszerűsítéséről, mely egy megyei önkormányzat tulajdonában lévő intézmény. Ezen intézmény felújítási programja három évvel ezelőtt elkészült, minden évben beadásra került, de sajnálatos módon nem került eddig egy alkalommal sem támogatási sorba ez a beruházási program. A következő szezonban megvalósuló olyan nemzetközi rendezvények, amelyek világbajnokságot, Európa-bajnokságot és mást is jelentenek, meglehetősen nehezen bonyolíthatók le - még egyszer mondom, a jelenleg legnagyobb befogadóképességű csarnokában az országnak -, hiszen a leromlott gépészeti és egyéb infrastruktúra már időnként azt is nehézzé teszi, hogy normál hazai sportrendezvények lebonyolítására lehetőség nyíljon.

Ajánlom a döntéshozók, az előkészítésben részt vevők figyelmébe azt, hogy mindaddig, ameddig föl nem épül a budapesti nagy sportcsarnok, ebben lehet számolni azzal, hogy a nemzetközi követelményeknek minden tekintetben megfelelő méretű játéktér és kellő nagyságú olyan lelátó is rendelkezésre áll, ahol megfelelő körülményeket lehet biztosítani ahhoz, hogy nemzetközi sportrendezvények, adott esetben Európa-, illetve világbajnokságok is megrendezésre kerülhessenek. Kérem ezen javaslat támogatását is.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps.)

 
Felszólalások:  Előző  387  Következő    Ülésnap adatai