Készült: 2020.08.05.01:57:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

210. ülésnap (2001.05.29.),  336-358. felszólalás
Felszólalás oka Tárgysorozatba vétel
Felszólalás ideje 19:01


Felszólalások:   333-336   336-358   358-372      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A szavazatszámláló bizottság megállapítása a jegyzőválasztással kapcsolatosan a következő. Kérem, foglalják el a helyüket a képviselőtársak, és hallgassák a bejelentést!

A szavazás érvényességét befolyásoló esemény nem volt. Bejelentem, hogy a szavazás így érvényes volt. Koppánné dr. Kertész Margit személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 283 képviselő adta le a szavazatát. Ezek megoszlása a következő: az érvénytelen szavazatok száma 2; az érvényes szavazatok száma 281, ebből az igen szavazatok száma 264, a nem szavazatok száma 17.

Tisztelt Országgyűlés! Így megállapítom, hogy az Országgyűlés Koppánné dr. Kertész Margitot jegyzőjévé megválasztotta.

A jegyző asszonynak az új megbízásához sok sikert kívánok az Országgyűlés és a magam nevében! (Taps.)

 

Tisztelt Országgyűlés! Az elfogadott napirend szerint most három előterjesztés tárgysorozatba-vételéről határoz az Országgyűlés, az SZDSZ, illetve az MSZP képviselőcsoportja által, a Házszabály 98. § (5) bekezdése alapján előterjesztett kérelmek szerint. Először a Béki Gabriella és Wekler Ferenc képviselők, SZDSZ, által benyújtott, T/4522. számú, az állampolgári életkezdési támogatásról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről határoz az Országgyűlés, az előterjesztő 5 perces, valamint a képviselőcsoportok nevében felszólalni kívánó képviselők 2-2 perces hozzászólását követően. (Folyamatos zaj.)

Béki Gabriella képviselő asszony már jelzi, hogy élni kíván az ötperces felszólalás lehetőségével. Megadom a szót, képviselő asszony, és megkérem a képviselőtársakat, hallgassuk figyelemmel a képviselő asszonyt. Tessék!

 

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Szabad demokrata képviselőtársammal, Wekler Ferenccel nyújtottuk be azt az önálló képviselői indítványt, amely az állampolgári életkezdési támogatás nevet viseli; röviden, becenevén a bébikötvényről szóló törvényről van szó.

A javaslat szerint az állam minden gyermek, minden újszülött születésekor egy százezer forint értékű számlát nyitna. Ezt a számlát zárolt számlaként kezelné valamely pénzintézet vagy valamely pénzintézetek a gyermek 18 éves koráig, ameddig ez az összeg kamatosan kamatozna.

Erre a számlára természetesen be lehetne tenni összeget, a szülők takarékoskodhatnának a gyermek számára. Elképzelhető, hogy az önkormányzat is hozzájárulna a számlához, mint ahogy a törvényben javaslatot tettünk arra is, hogy a gyermek 8. és 14. életévében a gazdasági helyzettől, a körülményektől függően az állam is elbírálhatná, hogy kiegészíti ezt az összeget, vagy sem. A bébikötvény olyan újszerű támogatási forma lenne, amelyik az előrelátó gondoskodást honosítaná meg a magyar családtámogatási rendszerben.

A következő megfontolás indított bennünket arra, hogy ezt a törvényt javasoljuk a tisztelt Országháznak: úgy gondoljuk, sokkal nehezebb méltóságban, kiszolgáltatottság nélkül élni, ha az embernek nincsen saját vagyona. Ma Magyarországon sajnos az a tapasztalat, hogy a legtöbb fiatal vagyontalanul, megtakarítások nélkül vág neki a felnőtt életének. Sokan emiatt nem tudnak továbbtanulni, szinte kilátástalan, hogy valaha saját lakásuk legyen. Nem tudják elindítani a vállalkozásukat, habár tehetségesek és sikeresek lehetnének.

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a fiatalok, akik megfelelő kezdőtőkével kezdik el a felnőtt életüket, inkább hajlanak arra, hogy továbbtanuljanak, könnyebben állnak a saját lábukra, sőt a gyermekeket is könnyebben vállalják.

Javaslatunk elsősorban a szegény családok fiataljain segítene, jóllehet minden gyermek számára kínáljuk ezt az ellátási formát. (Folyamatos zaj.) Az összeg nagyságrendjéből kifolyólag természetes, hogy egy igazán jómódú család számára ez nem lesz jelentékeny támogatás. Igazán azok a szegény családok tudnák megbecsülni ezt a támogatást, amelyek ennek a híján nulla forint nulla fillérrel indítanák el felnőtt életük útján a gyermeküket. (Közbeszólás az SZDSZ padsoraiból: Csönd legyen!) Az életkezdési számlán lévő összeg... (Az elnök megkocogtatja a csengőt.)

 

ELNÖK: Elnézést nem öntől kérek, képviselő asszony, hanem a képviselőtársaktól. Ne tegyék ezt, képviselőtársak, nem is tudom ezt szavakkal kifejezni, hogy amikor egy képviselőtársunk mondja a beszédét, akkor ezt ilyen hangzavarban kell neki mondania! Tessék, folytassa! (Csurka István: Pénzről van szó!)

 

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Az életkezdési számlán lévő összeg a 18 éves fiatalok számára ugródeszka lehetne a felnőtt életben: segíthetné a továbbtanulást, a lakásvásárlást vagy a vállalkozás beindítását. Minden életkezdő fiatalnak biztonságot jelentene, és nemcsak a most szegényebb családba születetteknek, hiszen senki nem tudhatja előre, hogy 18 éves korára milyenek lesznek a család anyagi körülményei. Ez a támogatási forma megtakarításra ösztönözné a családokat, ösztönözné a gyermekvállalást, és ez a hosszú távú, tartós lekötés természetesen képes lenne felpezsdíteni a befektetési piacot is.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az egészségügyi és szociális bizottság ülésén a kormánypárti többség a javaslatunkat sajnos leszavazta, elutasította, de megfontolható szakmai indok nélkül. Az egyetlen, ami elhangzott kifogásként, hogy kampányfogásnak tekintik a javaslatot. Azt gondolom, hogy a választások előtt egy évvel bármire rá lehet fogni, hogy kampányfogás, ez a javaslat érdemét nem minősíti. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.) Úgyhogy azért hoztuk ezt a plenáris ülés elé, mert a javaslat jó, és abban bízom, hogy kormánypárti képviselőtársaim néhányát meg tudom győzni arról, hogy érdemes a támogatásra.

Köszönöm a türelmet. (Taps az MSZP és az SZDSZ padsoraiban.)

 

(18.00)

 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Selmeczi Gabriella képviselő asszonynak, Fidesz, adom meg a szót kétperces időtartamban.

 

SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Mi a magunk részéről nagyon örülünk, hogy végre a Szabad Demokraták Szövetségének is fontos lett a család, a családtámogatás, a gyermekvállalás támogatása. (Zaj. - Közbeszólások az SZDSZ soraiból: Hány gyermekes családanya?)

Egy-két lényeges különbség azért még akad a polgári koalíció és a Szabad Demokraták Szövetségének felfogása között. Mi tudjuk, és azt észrevettük, hogy az SZDSZ hosszú távra tervez, de azért ez a 18 év elég hosszú táv lehet, főleg azoknak a családoknak és gyermekeknek, akiknek ki kell várni ezt a 18 évet, tudniillik a Szabad Demokraták Szövetsége a 18. életév betöltésekor kívánja ezt az összeget odaadni a gyermekeknek, a családoknak. A Fidesz-Magyar Polgári Párt, illetve a polgári koalíció pártjai viszont már most adnak a gyermeket vállaló családoknak, illetve a gyermekeknek. (Közbeszólások a kormánypárti padsorokból: Úgy van!) Ez egy lényeges különbség a két párt filozófiája között. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

A Fidesz-Magyar Polgári Párt, illetve a polgári koalíció nemcsak hogy most ad, ebben a kormányzati ciklusban, hanem azt is elmondhatom, hogy nominálisan és markánsan többet adott a gyermeket vállaló családoknak. Ebben a kormányzati ciklusban a tervek szerint, illetve a tények is ezt mutatják, a családok támogatására fordított összeget megdupláztuk. 2001-ről 2002-re 30 milliárd forinttal többet fogunk fordítani a családok támogatására. Ha jól ismerem az önök számait, akkor az úgynevezett bébikötvényük 10 milliárd forintot jelent az önök számítása szerint a családoknak, tehát nominálisan is jóval többet fordítunk már csak egy év alatt is a családok támogatására, mint önök.

Engedjék meg, hogy még egy szempontot felvessek, ami markáns különbség az önök, illetve a polgári koalíció filozófiája között. (Közbeszólások balról: Lejárt az idő! - Szalay Gábor: Markánsan túllépte az időt!) Elnézést, elnök úr, nem kétpercesre, hanem hozzászólásra jelentkeztem.

 

ELNÖK: Képviselő Asszony! Két perc...

 

SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): A Szabad Demokraták Szövetsége a bankokban fogja fialtatni azokat az összegeket, amelyeket a bébikötvények...

 

ELNÖK: Képviselő Asszony! Képviselőcsoportonként kétperces hozzászólásra van lehetőség!

 

SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Értem. A Fidesz-Magyar Polgári Párt pedig a családoknak, a gyermekeknek közvetlenül adja, nem pedig a bankoknak adja a családtámogatásra fordítandó összegeket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 

ELNÖK: Köszönöm. Forró este elé nézünk, képviselőtársak, ahogy látom. Lentner Csaba képviselő úrnak, MIÉP, adom meg a szót kétperces időtartamban.

 

DR. LENTNER CSABA (MIÉP): Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! A MIÉP részéről szakmai és politikai aggályaink egyaránt vannak a szabad demokrata javaslattal szemben. 18 évre átlag 10 százalékos reálkamattal betett pénztőkeértéknek 18 év múlva a lakásvásárlásban megjeleníthető vásárlóértéke nem a mostani remények szerinti lesz, mert inflációs időkben, bizonytalan gazdaságban az ingatlanárak növekedésének üteme mindig meghaladja a banki betétben elhelyezett pénztőke gyarapodásának az ütemét. Maradjunk annyiban, hogy az életkezdési törvényjavaslat mintájául szolgáló Tony Blair-i Angliában azért stabilabb a gazdaság, mint Magyarországon. Nálunk talán arra is törvényjavaslatot kellene hozni, hogy a bank, a pénzkezelő bank 18 év alatt ne menjen tönkre.

A másik szempont pedig: a törvényjavaslat eredeti kidolgozója Demszky Gábor, az SZDSZ elnöke, Budapest főváros főpolgármestere. Ha a fővárosban megnézzük a statisztikai évkönyvet, amit Budapestről adtak ki, ebből az olvasható ki, hogy a tízéves SZDSZ-es városvezetés alatt a lakónépesség száma 10,2 százalékkal, a házasságok száma éves átlagban 32,3 százalékkal, az élveszületések száma 26,4 százalékkal csökkent, és a száz élve születettre jutó terhességmegszakítások száma közelíti a 100 főt.

Azt kell mondanom, hogy a családalapítással, a nyugodt életfeltétellel kapcsolatos fővárosi feltételek tíz év alatt rosszabbodtak. Összességében: szakmailag rossz a javaslat, rossz helyről érkezett (Derültség. - Taps a kormánypárti padsorokban.), SZDSZ-es választási előkampány íze van. Mindezek alapján a MIÉP-frakció nem támogatja. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban és a MIÉP soraiban.)

 

ELNÖK: Két percre megadom a szót Kökény Mihály képviselő úrnak, MSZP.

 

DR. KÖKÉNY MIHÁLY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Sok és méltatlan támadás érte itt az elmúlt percekben ezt a jó szándékú kezdeményezést (Hangok a kormánypárti padsorokból: Naa!), akárcsak a bizottsági vitában is, és látszik, hogy nincs tartalmi érvük a képviselőtársaimnak, mert ide nem tartozó megjegyzésekkel támadják ezt az önálló indítványt. Mert lehet azon vitatkozni, hogy mi most a legsürgősebb a családtámogatási rendszerek továbbfejlesztésében, de azt gondolom, érdemes lenne a parlament tárgysorozatába engedni ezt a kezdeményezést. Érdemes lenne, mert egy gesztus értékű, alanyi jogú támogatással, amely ugyan halasztva éri el a kedvezményezetteket, de mégiscsak öngondoskodásra serkenti és készteti a családokat. És én egyáltalán nem csodálkozom fideszes képviselőtársaim hozzáállásán, hiszen ugyanezt a logikát követik, amikor a nyugdíjrendszert támadják, ott sem igazán jó szívvel viselik el az előtakarékossági rendszereket.

Úgyhogy, tisztelt képviselőtársaim, a Szocialista Párt képviseletében azt javasolom önöknek, hogy mégiscsak adjunk egy esélyt ennek a bébikötvénynek, hiszen ezzel is tudnánk jelezni, hogy egy korszerű, jóléti állami politikának igenis funkciója az esélyteremtés. Azt gondolom, mindenképpen figyelemre méltó javaslatról van szó, a Szocialista Párt részéről javasolom, vegyük tárgysorozatba.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az MSZP és az SZDSZ padsoraiban.)

 

ELNÖK: Két percre megadom a szót Hegedűs Mihály képviselő úrnak, Független Kisgazdapárt.

 

DR. HEGEDŰS MIHÁLY (FKGP): Én úgy gondolom, hogy túl sok szót nem érdemes vesztegetni erre, nagyon röviden meg lehet fogalmazni a javaslat lényegét. A rászoruló családoknak nem jelent támogatást, mert 18 év múlva, 20 év múlva, 15 év múlva lehet, hogy valami lesz, lehet, hogy valami nem lesz. Tehát ennek értelme nincs. Ha elfogadjuk azt a tételt, hogy most rászoruló emberek fognak kapni évtizedek múlva valamit, a rászoruló embert ez nem vigasztalja.

Egyetlenegy szempontból megfontolandó: a banktőke, az ország jól tudná hasznosítani ezt a pénzt, lehetne forgatni, lehetne szociális beruházásokra fordítani, tehát sok mindenre lehetne fordítani ezt a pénzt, ami 18 év múlva kikerül a családokhoz. Így viszont semmi értelmét nem látom, én úgy gondolom, egy választási kampányfogásról van szó, és gondolom, találkozunk ezzel még máskor is. Azt hiszem, hogy erre sok időt kár vesztegetni.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 

ELNÖK: Köszönöm. megadom a szót Csáky András képviselő úrnak, MDF, két percben.

DR. CSÁKY ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen, elnök úr. A Magyar Demokrata Fórum már a bizottsági vita során kifejtette a véleményét arról, hogy ez az angol választási küzdelemből átvett igen gyenge ötlet - amelyből már kezdenek ott is kihátrálni - mindenfajta reális alapot nélkülöz, és kizárólag választási blöffnek tekinthető. Gondolja mindenki végig a törvényjavaslatban meghatározott célokat: lakásvásárlás, üzleti vállalkozás beindítása vagy a tanítás fedezése; 18 év múlva a 370 ezer forint, ami körülbelül ennek kapcsán ütné a markát, akkor mit ér. Tehát egyértelmű, hogy egy szakmailag megalapozatlan javaslatról van szó.

Én úgy gondolom, inkább azt a családpolitikát kell folytatni, amit a kormány az elmúlt években is folytatott, hogy egyre több család kerüljön abba a helyzetbe, hogy saját maguk tudjanak gyermekeikről gondoskodni. Természetesen a Magyar Demokrata Fórum nem támogatja a javaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban. - Mécs Imre: Miért lenne természetes?!)

 

 

(18.10)

 

ELNÖK: Köszönöm. Két percre megadom a szót Mádai Péter képviselő úrnak, SZDSZ.

 

MÁDAI PÉTER (SZDSZ): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Meg vagyok döbbenve, pedig tizenegy év alatt sok mindent tapasztaltam itt. Hogy ezt a törvényjavaslatot nem lehet a plenáris ülésen megvitatni, és hogy a másik oldalról csak az az érv hangzott el, hogy kampányfogás, ez - azt gondolom - nagyon méltatlan a magyar parlamenthez. Lehet, hogy 370 ezer forint tizennyolc év múlva nem lesz sok, de ha valamennyien a jövőre gondolunk - ami ma a parlamentben többször elhangzott -, kétségbe vonni ennek az indítványnak a jövőbe mutató részét, ráadásul megalapozatlan érvekkel, az nagyon-nagyon szerencsétlen dolog.

A kormánypárti oldalról elhangzott az, hogy Tony Blairtől átvett kampányfogás. Egy dologra szeretnék emlékeztetni: Magyarország első Duna-hídja, a Lánchíd angol minta alapján született. Miért baj az, ha Angliában - ahol elindult egy olyan gazdasági fejlődés, amelyet az előző kormánytól vett át a jelenlegi kormány - kitalálnak egy jó ötletet, és mi azt gondoljuk, hogy ez követhető. Azok az érvek, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, élén Selmeczi Gabriellával, amelyek elhangzottak, nem érvek, hanem kifogások. Nagyon-nagyon szégyellem magam, hogy ez vihogás tárgya, finoman fogalmazva is gusztustalan elutasítás tárgya, indokok nélkül.

Azt hiszem, hogy elégtelenre vizsgázott a jövőre építő kormánypárt ezzel.

Köszönöm. (Taps az SZDSZ és az MSZP soraiban.)

 

ELNÖK: Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni. (Béki Gabriella: Igen.) Igen. Két percre megadom a szót Béki Gabriella képviselő asszonynak.

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Csüggedten hallom, hogy képviselőtársaim - hasonlóképpen ahhoz, mint ahogy az a bizottsági ülésen történt - mennyire nem a javaslat erényeit mérlegelték, nem gondolkodtak el rajta, hogy milyen haszon származhat belőle, hanem zsigerileg elutasítják. Nem azt nézik, hogy mit tartalmaz a javaslat, hanem azt, hogy honnan jön - ahogy ezt a MIÉP-es képviselőtársunk is kifejezte.

Szakmai érv igazából nem hangzott el. Az egyetlen szakmai szempont az volt, hogy keveslik az összeget. Kevesellte az összeget Selmeczi Gabriella éppúgy, mint Csáky András. Nos, ha a magyar gazdaság stabil, ha jók a kilátásaink, akkor a kormány mérlegelheti, hogy nagyobb összeget helyez el, de ehhez tárgysorozatba kellene venni, napirendre kellene tűzni, érdemben kellene tárgyalni a javaslatot. Azért vagyok szomorú, mert szinte hallom, milyen lelkesen képviselnék ezt a javaslatot kormánypárti oldalon, ha az előterjesztő történetesen a kormány vagy valamelyik kormánypárti képviselő lenne, ahogy tették ezt például a nagymamáknak járó gyes bevezetésével, törvényi szabályozásával kapcsolatban.

Ez a javaslat a jövőre vonatkozó biztosíték; az esélyteremtés számára egy nagyon fontos javaslat azért, mert kifejezné, hogy minden gyerek egyformán fontos számunkra, és hogy minden gyerek felnőtt életkezdéséhez egyformán esélyt szeretnénk biztosítani. Ezért még egyszer kérem, hogy amikor a gombot megnyomják, a javaslat erényeit is mérlegeljék.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az SZDSZ és az MSZP soraiban.)

 

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatába veszi-e a Béki Gabriella és Wekler Ferenc képviselők által benyújtott T/4522. számú, az állampolgári életkezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 122 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Most Hack Péter és Szent-Iványi István képviselők, SZDSZ, által benyújtott T/3858. számú, a kormányzati szintű korrupció elterjedésének megakadályozásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről döntünk, szintén az SZDSZ képviselőcsoportjának az indítványa alapján. Megkérdezem, ki kíván az előterjesztők nevében szólni. (Dr. Hack Péter: Én.) Megadom a szót Hack Péter képviselő úrnak, ötperces időtartamban.

 
Felszólalások:   333-336   336-358   358-372      Ülésnap adatai