Készült: 2020.08.14.10:02:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

2. ülésnap (1998.06.25.),  16-26. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 12:00


Felszólalások:   13-15   16-26  Előző      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítását kezdeményező T/13. számú törvényjavaslat általános vitája és lehetőség szerinti határozathozatala. Az előterjesztést Mátrai Márta és Frajna Imre képviselők terjesztették elő a Fidesz-Magyar Polgári Párt részéről. Megkérdezem, melyikük kíván szólni. (Frajna Imre jelzi szólási szándékát.) Frajna Imre.

Megadom a szót Frajna Imrének.

 

DR. FRAJNA IMRE (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Nem gondolom, hogy ez a javaslat hosszú ismertetést vagy indokolást igényelne. A javaslatot mindenki hallhatta már a médi

ákon keresztül; ez a most leköszönő kormány ígéretének valóra váltása.

A módosítás tartalma röviden a következőkből áll. A jelenleg hatályos törvény szerint a második nyugdíjemelés idő

pontja október hónapban lenne. A javaslat, amit benyújtottunk, azt szabályozza, hogy ebben az évben a nyugdíjasok augusztus hóban kaphassák kezükhöz a megemelt nyugdíjat, illetve a visszamenőleges összegét, a jövő évben pedig július hónapban.

A két időpont közti eltérésnek az az oka, hogy az ehhez szükséges tényadatokat - mármint az előző évi nettó bérek alakulását - a Központi Statisztikai Hivatal május hónapban teszi közzé. A nyugdíjfolyósító apparátusnak körülbelül 30 napra van szüksége ahhoz, hogy a meghozott országgyűlési és kormányhatározatok után eleget tudjon tenni az emelé

sből fakadó adminisztratív kötelezettségeknek. Éppen ezért a naptárban nézve a mostani időpontot, mindenki láthatja, hogy a legkorábbi időpont augusztus hónap lehet a nyugdíjemelés folyósítására; ellenben némi előrelátással lehet most úgy rendelkezni, hogy a következő évben ez már július hónapban bekövetkezzék.

Mivel szemmel láthatóan egyetértés van a parlamenti pártok között, legalábbis a bizottsági viták tekintetében szemmel láthatóan mindenki egyetért azzal, hogy minél hamarabb folyósítsuk az emelés összegét a n

yugdíjasok számára, ezért remélem, a szoros határidők miatt az Országgyűlés a mai napon valóban meg tudja hozni a döntését ebben a kérdésben.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a jobb oldalon.)

 

ELNÖK: Megadom a szót Szabó Sándornénak, az egészségügyi és szociális bizottság előadójának.

 

SZABÓ SÁNDORNÉ, az egészségügyi és szociális bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nagy örömömre szolgál, hogy a szociális és egészségügyi bizottság - pontosabban új nevén az egészségügyi és szociális bizottság - első ülésén egy konszenzusos döntést sikerült elfogadnunk, ugyanis bizottságunk 19 igen, 0 nem, 0 tartózk

odás mellett elfogadta és általános vitára alkalmasnak találta a Frajna úrék által beterjesztett képviselői önálló indítványt. Ellenzéki és kormánypárti képviselők egyetértenek tehát abban, hogy a nyugdíjasok minél előbb kapják meg a számukra ez év januárjától visszamenőleg járó nyugdíjemelést. Azt hiszem, ezzel jó szolgálatot teszünk a nyugdíjasoknak.

Köszönöm. (Taps.)

 

ELNÖK: Írásban előzetesen Turi-Kovács Béla képviselő úr jelentkezett felszólalásra. Me

gadom a szót.

 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (FKGP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Elnök Úr! Azt gondolom, hogy csak akkor van értelme hozzászólni egy ilyen rövid törvényjavaslathoz, ha az embernek van valami hozzáfűznivalója. (Derültség és moraj az MSZP padsoraiban. - Közbeszólás ugyanonnan: A hosszúaknál is célszerű!) Egyetlen gondolatot tessenek megengedni.

A törvényjavaslat beterjesztéséből és annak mai - azt kell mondanom - konszenzusos tárgyalásából azt szűrtem le, hogy vannak olyan csatlakozási pontok, ahol az ellenzéki és a kormánypárti oldalon lévők valóban együtt tudnak működni és együtt tudnak szavazni. Meggyőződésem, hogy ilyen értelemben példaértékű lehet ez az előterjesztés, hiszen ezt az előterjesztést még az előző kormány tette meg, de minthogy egy jó előterjesztés volt

(Taps az MSZP padsoraiból.), meggyőződésünk szerint helyesen tette a jelenlegi kormánytöbbség, hogy ugyanezt szintén a parlament elé terjesztette, és javasolta annak az elfogadását.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps.)

 

ELNÖK: Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelzés nem érkezett. Megkérdezem az előterjesztőket, hogy kívánnak-e szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem kívánnak. (Az elnök és a jegyzők egyeztetnek.) Közben érkezett egy jelzés, hogy Szabó Sándorné szólni kíván. Parancsoljon, megadom a szót.

 

SZABÓ SÁNDORNÉ, az egészségügyi és szociális bizottság előadója: Elnézést kérek, ha esetleg fennakadást ok

ozok. Nagyon örülünk annak, hogy az Országgyűlés első érdemi ülésén napirendre került ez a törvényjavaslat. Annál is inkább örülünk, mert az előterjesztő az előző kormány javaslatát vette elő. Még egy okunk van arra, hogy örüljünk: a T/13. törvényjavaslat azonos a T/17. törvényjavaslattal, amit mi, szocialista képviselők nyújtottunk be. A számozás szerinti különbség csak abból adódik, hogy a törvényjavaslat másfél napot pihent egy mívesen faragott íróasztalon e Házban. Ez is azt példázza, hogy nem a benyújtó a fontos, hanem az ügy, amit szolgál.

A törvényjavaslat számunkra nagyon fontos, mert mindenki tudja és az eltelt négy év munkája alapján ismeri, hogy a Szocialista Párt számára a nyugdíjasok mindig nagyon fontosak voltak (Moraj.), és az ország gazdasági teherbíró képességének függvényében a lehet

őségekhez mérten mindig igyekeztünk javítani az életfeltételeiken.

Két és fél millió nyugdíjas kapja meg most így a járandóságát. De ahhoz, hogy ez meg is valósuljon - tehát hogy megkapják a nyugdíjasok -, a kormánynak is van teendője, mert a kormánynak kell a százalékos mértéket meghatároznia, tehát úgy gondolom, hogy ha ma a parlament ezt elfogadja, fontos lépéssel lép előre, de ez még csak egy szükséges, de nem elégséges feltétel, és a ko

rmánynak kell a következő lépést meglépnie.

Bízom abban, hogy a kormány ezt a lépést meglépi, és augusztusban kifizetésre kerül az emelt nyugdíj. Köszönöm a figyelmüket. (Taps az MSZP padsoraiban.)

 

ELNÖK: Megadom a szót Selmeczi Gabriellának, Fidesz-Magyar Polgári Párt.

 

SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselőtársaim! A kampány alatt ígéretek hangzottak el, és a Fidesz-Magyar Polgári Párt és koalíciós partnerei ezeket az ígéreteket - függetlenül attól, hogy honnan jöttek - elkezdik beváltani. (Derültség és taps az MSZP padsoraiban.)

A mai napon első lépésben a nyugdíjasok számára biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy korábban kapják meg me

gemelt nyugdíjukat. Tudjuk, hogy milyen helyzetben vannak a nyugdíjasok. Nemcsak a választási kampány során szembesültünk vele, hanem az elmúlt négy év alatt is tapasztalhattuk, hogy a nyugdíjasok azok, akiket rendkívül érzékenyen érintett az elmúlt négy év kormányzása.

Láthattuk, hogy a gyógyszerárak milyen mértékben emelkedtek az elmúlt évek alatt, és tudjuk azt, hogy egy nyugdíjas költségeiben,

havi kiadásai között mekkora tételt képvisel a gyógyszerár és a gyógyszerköltség. Tudjuk azt is, hogy milyen érzékenyen érinti őket az energiaárak alakulása, és tudjuk, hogy a havi számlák kifizetése milyen nehézséget okoz a nyugdíjasoknak. Ezért én is azzal tudom kiegészíteni az előző hozzászólásokat, hogy várják a nyugdíjasok, számítanak arra, hogy előbb kapják meg a megemelt forintokat.

 

(15.30)

 

Tudjuk azt, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad, és ezért szükséges meghozni azt a pozitív döntést, hogy a mai napon fogadjuk el a Frajna Imre és Mátrai Márta által jegyzett törvénymódosítást. Köszönöm szépen. (Taps a jobb oldalon.)

 

ELNÖK: Megkérdezem, kíván-e még valaki szólni, mert a monitor nem rögzít jelzést. (Senki sem jelentkezik.) Nem.

Megkérdezem még egyszer az előterjesztőt: kíván-e szólni, válaszolni az elhangzottakra? (Dr. Frajna Imre: Nem.) Nem kíván.

Tisztelt Országgyűlés! Az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, és a törvényj

avaslat elfogadásáról kell döntenünk. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban bárkinek észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.

Határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítását kezdeményező T/13. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak!

(Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 301 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjes

ztést elfogadta.

A Házszabály 108. §

(2) bekezdése alapján az Országgyűlés felkérheti az Országgyűlés elnökét, hogy a köztársasági elnöktől kérje a törvény sürgős kihirdetését. Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés elnöke a törvény sürgős kihirdet

ését kezdeményezze. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 300 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett úgy hat

ározott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

 

Soron következik a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslat általános vitája

. Az előterjesztést új változatban T/19. számon kapták kézhez az Országgyűlés tagjai. Bejelentem, hogy a törvényjavaslathoz módosító javaslatok érkeztek.

Megadom a szót dr. Szájer József képviselő úrnak, a napirendi pont előadójának.

 
Felszólalások:   13-15   16-26  Előző      Ülésnap adatai