Készült: 2020.08.14.02:44:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

181. ülésnap (2000.12.11.),  1-4. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 10:24


Felszólalások:   1   1-4   5-8      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm az Országgyűlés tagjait és mindazokat, akik figyelemmel kísérik munkánkat. Az Országgyűlés őszi ülésszakának 29. ülésnapját megnyitom. Bejelentem, hogy az ülés vezetésében Németh Zsolt és Kapronczi Mihály jegyző urak lesznek segítségemre.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az SZDSZ képviselőcsoportja a mai napon Kuncze Gábor helyett Szent-Iványi Istvánt választotta frakcióvezetőnek. (Taps.) A frakcióvezető úrnak további parlamenti munkájához eredményes munkálkodást kívánok!

 

Szokásainknak megfelelően ma is napirend előtti felszólalással kezdjük a munkát. Elsőként megadom a szót Selmeczi Gabriella képviselő asszonynak, Fidesz-Magyar Polgári Párt.

 

SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt hét végén az egészségügyi dolgozók demonstrációjának lehettünk tanúi. A tudósítások szerint azt is hihettük volna, hogy hatalmas tömegek mozdultak meg, az adatokból azonban kitűnik, hogy a közel 200 kórházból mindösszesen 31 vett részt az akcióban, nagyjából minden hatodik. (Bauer Tamás: Ízléstelen!) Mindazonáltal nem vitatjuk, hogy az egészségügyben jogos az elégedetlenség, hiszen alacsonyak a bérek, leromlottak az épületek, a dolgozók nehéz munkakörülmények között kénytelenek ellátni a betegeket - emellett viszont a technológiai színvonal és a gyógyszerellátás összemérhető az európaival. Amikor azonban ugyanazt az ellátást biztosítjuk jóval kevesebb pénzből, akkor természetesen az egészségügyi kasszán belül ennek valahol a kárát látjuk, jelen esetben az egészségügyi bérek és az infrastruktúra színvonalában.

Felismerve ezt a problémát, a kormány egyhangú álláspontja az volt, hogy most a bérekre kell koncentrálni. A költségvetésben lehetőséget biztosítunk arra, hogy átlagosan 20 százalékos emelést adjanak az intézmények a dolgozóiknak. A minimálbér 40 ezer forintra történő felemelése is - mások mellett - az egészségügyi dolgozók javát szolgálja.

Tisztában vagyunk azzal, hogy nem tudjuk az összes feszültséget egyszerre megoldani, a jogos elégedetlenséget azonban egyes szakszervezeti vezetők egyoldalúan saját politikai karrierjük egyengetésére próbálják felhasználni. Most is felettébb érdekes az időzítés. Ha Cser Ágnes komolyan gondolta volna, hogy a képviselőket akarja befolyásolni a költségvetés számainak eldöntésében, akkor két héttel korábban kellett volna szerveznie az akciót, hiszen az úgynevezett sarokszámokról már a múlt héten szavaztunk. Ha most valamelyik megtévedt képviselő Cser Ágnes biztatására a "nem" gombot nyomja meg, nemhogy segítene az egészségügyön, hanem a végletekig kiélezi az ágazat feszültségét, mivel az egészségügyi dolgozók januárban csak annyi pénzt kaphatnának, mint az idén, nem lenne lehetőség sem a 40 ezer forintos minimálbér bevezetésére, sem az átlag 20 százalékos béremelésre. Arra biztatni a képviselőket, hogy döntsék romba a költségvetést, nem meglepő egy olyan szakszervezeti vezetőtől, aki egy ápolónő több mint 10, azaz tízévnyi bérének megfelelő összeggel tartozik az egészségbiztosításnak. (Egy hang az SZDSZ soraiból: Oóh!)

Szocialista képviselők állításával ellentétben az egészségügy helyzete javuló tendenciát mutat. Nem olyan mértékben persze, mint ahogy azt mi, a Fidesz-Magyar Polgári Párt szeretnénk, de sokkal jobban, mint ahogy a Horn-kormány és a Bokros-csomag alatt. Engedjenek meg néhány példát! (Közbeszólás az MSZP soraiból: Mibe kerül?!) A kórházak eladósodási üteme mára a harmadára csökkent - lásd az Állami Számvevőszék jelentését. Ez évben a gyógyszerárak csupán 3,2 százalékkal növekedtek, szemben a korábbi 30 százalékos növekedéssel. A Frajna Imre államtitkár úr által most tető alá hozott megállapodás alapján a következő három évben a gyógyszergyárak 30 százalékkal alatta maradnak az adott évi inflációnak, ugyanezek igazak a kórházi gyógyszerekre is.

Nagy örömmel fogadtuk ezt a hírt, hiszen annak ellenére, hogy az elmúlt tíz év sikertelen tárgyalásokkal telt, most végre a gyógyszerkiadások tekintetében jóval biztonságosabb a helyzet a kórház, a beteg, a gyógyszergyártó és a költségvetés számára is. Annak ellenére sikerült megállapodást létrehozni, hogy az MSZP-s képviselők minden eszközzel megpróbálták ezt megakadályozni, egészen odáig mentek el, hogy a tárgyalások közepén vizsgálóbizottságért kiáltottak. Örülhetünk annak is, hogy utoljára a szocialista kormány alatt fordult elő, hogy daganatos betegek pénzügyi okokra hivatkozva nem kapták meg a számukra orvosilag indokolt gyógyszert. Az onkológus szakma kiváló együttműködésének köszönhetően ezeknek a szereknek a száma jelentősen bővülhet a következő évtől. Optimizmusra ad okot az is, hogy több mint 500 új termékkel bővült a támogatott gyógyászati segédeszközök köre. A Fidesz-Magyar Polgári Párt mindent megtesz az egészségügy helyzetének javításáért.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ha a Cser Ágnes szervezte történések mögé nézünk, sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy kilóg a lóláb, netán az egész ló. Értjük Cser Ágnest: minél nagyobb káoszt okoz, annál előkelőbb helyet fog kapni az MSZP 2002-es választási listáján. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Úgy van! - Moraj az MSZP soraiban.) Ehhez azonban nem tudunk asszisztálni.

Tisztelt egészségügyi Dolgozók! Köszönjük áldozatos és kitartó munkájukat, én pedig a Fidesz-Magyar Polgári Párt nevében ígérem, hogy a gazdasági eredmények függvényében élet- és munkakörülményeiket tovább javítjuk. Kérjük türelmüket és bizalmukat.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

ELNÖK: Az elhangzottakra Gógl Árpád miniszter úr válaszol. (Bauer Tamás: Keményen, keményen!)

DR. GÓGL ÁRPÁD egészségügyi miniszter: Igen tisztelt Elnök Úr! (Közbeszólás az MSZP soraiból: A kamarának kellene válaszolnia!) Igen tisztelt Képviselő Asszony és támogató háttér-SZDSZ hozzászólók! (Derültség a kormánypártok soraiban.) Megpróbálok spontán válaszolni (Derültség az MSZP soraiban.), és megpróbálom kiegészíteni azt, amit Selmeczi képviselő asszony elmondott.

Eltelt két és fél év. A két és fél évvel, illetve talán a hét évvel ezelőtti programunk mit kért, mit ígért?

 

(14.10)

 

Azt ígérte, hogy áttekinti az egészségügy rendszerét (Zaj az MSZP és az SZDSZ soraiból.), és azt ígérte, igen, azt mondtuk, hogy 400 százalékkal kellene a béreket emelni az egészségügyi rendszerben ahhoz, hogy európai arányok legyenek Magyarországon, amik akkor torzultak az utolsó helyre, amikor az önök asszisztálásával egy-másfél év alatt 25 százalék reálcsökkenés volt az egészségügy szférájában. (Zaj az MSZP és az SZDSZ soraiban. - Taps a kormánypártok soraiban.) Igen, ezt mondtuk, hogy 400 százalékkal kellene a béreken javítani.

Azt is elmondtuk, hogy az egészség nem az egészségügyben keletkezik, hanem az összes egyéb területen összkormányzati célokat kell megfogalmazni, és ehhez az összkormányzati célhoz kell fölépíteni a rendszert, annak a személyi feltételeit és intézményes rendszerét biztosítani. Ha önök megnézik, hogy mi történt két és fél év alatt, akkor elmondható, hogy az orvosképzésünk európai szintű lett, és a szakorvosképzés teljes tartama alatt nem az OEP-pénzekből, hanem költségvetési pénzből, rezidensi rendszerben tudunk szakorvosokat képezni, és tudjuk módosítani a szakorvosi struktúrát úgy, hogy az új céloknak megfeleljen.

Ugyanazt döntöttük a '97-es egészségügyi törvényhez csatlakozóan, hogy a szakorvosi képzettségnek és a szakdolgozói szinten tartó képzésnek bázist teremtünk, forrást teremtünk. Ezért vettük át a Club Aligát, és ezért van bent a költségvetési törvény kapcsán most a parlament előtt az a 120 milliós többlet, amiből tudjuk biztosítani a több mint százezer egészségügyi szakdolgozó képzését azért, hogy a modern technológiákhoz tudjanak alkalmazkodni.

A másik, amit javasoltunk és ajánlottunk, hogy egészségessé tegyük a társadalmunkat, a közegészségügyi feltételeket javítsuk. Magyarország azon öt ország közé tartozik most már, ahol teljes az oltási rendszer, ahol minden oltással védhető betegségre rendelkezésre áll az oltóanyag, sőt kötelezően és ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre, és százszázalékos Magyarország átoltottsága. Ígértük azt, hogy nem lesz többet vérmizéria. Megszerveztük, átszerveztük a vérellátó rendszert, és ma Magyarországon nincs vérhiány.

Ígértük azt, hogy a katasztrófamentési helyzetet rendezzük, és fölépítünk egy olyan szolgálatot, hogy ne kelljen utaztatni betegeket, és az ellátásnak ne legyen hiánya. Megszerveztük a fővárosban a katasztrófacentrumokat, hét helikopterbázist létesítettünk, és jelezhetem Szabó képviselő úrnak az MSZMP frakciójából (Felzúdulás az MSZP és derültség a kormánypártok soraiban.), hogy a 15-én átadandó helikopterbázis Miskolcon sorra kerül, és a jövő évi finanszírozása is adott lesz. Kérem, emlékezzenek már a szocialista képviselő urak, hogy hány helikopterbázis működött az önök érájában?!

Kétszáz fölé került a mentőszolgálat helye Magyarországon, és összesen 16 olyan esetkocsi-állomás van, ahol nem 24 órás a szolgálat.

Igen, van elmaradás. Van elmaradás a bérszférában. Van egy jelentős elmaradás, egy ezermilliárdos kivonás, ami tíz év alatt bekövetkezett. Azt pótolni két és fél év alatt nem lehet. Egyet lehet, hogy a most rendelkezésre álló forrásokat - amik rendelkezésre állnak az OEP költségvetésében, illetve a tárca költségvetésében - jól hasznosítsuk. Azaz a 20 százalék bértöbblet bekerüljön az egészségügybe, az önkormányzatoknál pedig olyan források álljanak rendelkezésre, ami a törvényi fenntartást és fejlesztést biztosítja. Azt gondolom, hogy két és fél év alatt ilyen terhek mellett és ilyen prioritások biztosításával - ahol a családok többletét biztosítjuk, ahol az új generáció nem rabszolgaként akar Európába menni, hanem az ösztöndíj-támogatással és a kölcsöntámogatással főiskolát tud végezni a generáció fele, emellett - a ráfordítás nagyjából ennyi lehetett. Türelmet kérünk még egy kicsit, bízom benne, hogy előbb-utóbb a bérkérdést is rendezni tudjuk. Ez lehet körülbelül a válaszom.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok és a MIÉP soraiban.)

 
Felszólalások:   1   1-4   5-8      Ülésnap adatai