Készült: 2020.08.14.10:58:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

154. ülésnap (2000.09.05.),  60-67. felszólalás
Felszólalás oka Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
Felszólalás ideje 5:52


Felszólalások:   52-59   60-67   68-75      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Göndör István úr, az MSZP képviselője, kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek... Elnézést, sorrendben először Selmeczi Gabriella, a Fidesz képviselőjének kérdése következik, aki a pénzügyminiszterhez kíván feltenni kérdést: "A gyógyszerárak csökkenése" címmel. A képviselő asszonyt illeti a szó.

SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz-Magyar Polgári Párt mindig kiemelt figyelmet fordított a gyógyszerárak, illetve a lakosság gyógyszerköltségeinek alakulására. Ezen belül is mindig figyelemmel követtük, hogy hogyan alakulnak a nyugdíjasok gyógyszerköltségei és a kisgyermekes családok költségei.

Annak idején, még az előző kormányzati ciklus alatt, az MSZP-SZDSZ-kormány alatt, sajnos a gyógyszerkassza, illetve a lakosság gyógyszerköltségei meredek emelkedést mutattak; hogy csak egy adatot említsek önöknek, például 1995-től 1997-ig 36 milliárdról egészen 50 milliárd forintra emelkedett ez a költség, tehát már 50 milliárd forinttal terhelték akkor meg a betegeket. Ennek fő oka az volt, hogy nem történt igazából változás a támogatási rendszerben. Ez az átláthatatlan és igazságtalan támogatási rendszer egészen 1998-ig fennmaradt.

A Fidesz-Magyar Polgári Párt frakciójának elvárása a kormányváltáskor az volt, hogy egyfelől bővüljön a támogatott gyógyszerek köre modernebb, hatásosabb új készítményekkel, legyen igazságosabb a támogatási rendszer, másfelől pedig elvárásunk volt az egészségügyi kormányzat, illetve maga a kormány felé, hogy ne növekedjenek a betegek gyógyszerköltségei.

Tisztelt Miniszter Úr! A kérdésem, illetve a Fidesz-Magyar Polgári Párt frakciójának a kérdése önhöz, hogy tájékoztasson bennünket arról, melyek a társadalombiztosítás vezetésének legújabb eredményei (Derültség a kormánypártok soraiban.), amelyeket az idei gyógyszerártárgyalásokon tudtak elérni, különös tekintettel a támogatási rendszerre és a lakossági terhekre. (Dr. Kis Zoltán: Ez kemény volt! Nem szabadna ilyen durván csinálni ezt!)

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

ELNÖK: Járai Zsigmond pénzügyminiszter úr válaszol a kérdésekre.

 

DR. JÁRAI ZSIGMOND pénzügyminiszter: Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Elnök Úr! Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár számos árversenyt erősítő, a gyógyszerárak csökkentése irányába ható intézkedést tett, néhányat szeretnék felsorolni: az árverseny kikényszerítése, új beszerzési eljárást fog alkalmazni az egészségbiztosító, az árak csökkenése érdekében csak azon új hatóanyagok, illetve generikus készítmények támogatását fogadják el, amelyek a betegek és a társadalombiztosítás szempontjából is kedvezőbb hatással járnak.

Már 1999 áprilisában határozatot hozott a kormány, hogy a gyógyszerek ára nem lehet magasabb, mint a legalacsonyabb európai uniós ár. Ezt később úgy korrigálta: 2001-től a magyarországi ár nem lehet magasabb, mint a legalacsonyabb európai OECD-ár, ami további lehetőséget teremt a lakosság szempontjából kedvezőbb ár elérésére. Az európai uniós országok többségének gyakorlatával megegyezően a kormány szándéka az, hogy az elkövetkezendő években is szigorúan kontrollálja a gyógyszerek árát, ezáltal is javítva a betegek hozzáférési esélyegyenlőségét. Ennek érdekében elkezdődött egy hároméves ármegállapodásra irányuló tárgyalás előkészítése a gyógyszergyártókkal. A gyógyszertári árrés felső határának ez évi végrehajtandó rögzítése a drágább gyógyszerek árának a további csökkenését fogja eredményezni. Az Egészségügyi Minisztérium vezetésével elkészült a jövő évben hatályba lépő gyógyszertámogatási rendszer munkaanyaga is, az új támogatási rendszer megítélésünk szerint racionálisabb gazdálkodás mellett az ellátás minőségét fogja javítani.

Végezetül, a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-beszerzési eljárás új rendszere is lehetőséget ad arra, hogy több beteg juthasson hozzá kiemelt támogatással a gyógyszerhez. A fentieket alátámasztó számszerű adatokat majd később ismertetem. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 

ELNÖK: Viszontválasz illeti meg a képviselő asszonyt.

 

SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, nemcsak azért, mert rendkívül fontosnak érezzük azt, hogy a lakosság is értesüljön a legújabb eredményekről, hanem figyelmébe ajánlom az ellenzéki képviselőknek is az eredményeket.

Én azt hiszem, hogy olyan eredményekről tudott most beszámolni a pénzügyminiszter úr, amelyek a rendszerváltozás óta talán először fordítják meg a gyógyszerárrobbanásnak a folyamatát. Örülünk, és támogatjuk azt az új szemléletet, amelyről a pénzügyminiszter úr beszámolt, hogy elsősorban a betegek érdekeit tartják fontosnak, nem elsősorban a fiskális politika, illetve a gyógyszergyártó cégek érdekei dominálnak, ahogy azt az előző kormányzati ciklusban tapasztaltuk, hanem végre, az egészségügyi tárcával egyetemben, a betegek, ezen belül is a nyugdíjasok és a kisgyermekes családok érdekei kerülnek szem elé, és ezek kerülnek a fontossági sorrend elejére. Figyelmébe ajánlom ezt az ellenzéki képviselőtársaimnak is.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és az FKGP soraiban.)

 

ELNÖK: Viszontválasz illeti meg a miniszter urat.

 

DR. JÁRAI ZSIGMOND pénzügyminiszter: Néhány számot azért hadd soroljak fel, részben a képviselő asszony kérdésére is válaszolva. A lefolytatott ártárgyalások hatására az OEP ármegtakarítást vár, a betegek és az orvosok hatékony együttműködése esetén a betegek terhei éves szinten 2-3 milliárd forinttal fognak csökkenni jövőre. A beszerzési eljárás keretében a gyógyszerek esetében éves szinten 2 milliárd forint megtakarítást szeretne elérni az OEP. A kiskereskedelmi árrés változtatásától félmilliárd forint árréstömeg-megtakarítás várható, ami szintén a gyógyszerek árának csökkenését eredményezi. A gyógyszerkör kiszélesítésével az OEP további 6 milliárd forint megtakarítást tervez elérni, ennek hatására a lakosság terhei is tovább fognak csökkenni.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   52-59   60-67   68-75      Ülésnap adatai