Készült: 2020.08.05.00:54:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

117. ülésnap (2000.02.08.),  278-282. felszólalás
Felszólalás oka Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása
Felszólalás ideje 4:40


Felszólalások:   274-277   278-282   283      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Selmeczi Gabriella, a Fidesz képviselője, kérdést kíván feltenni a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszternek: "Mikor készül el végre a budaörsi zajvédő fal és a Törökbálint forgalmát tehermentesítő összekötő út?" címmel.

A képviselő asszonyt illeti a szó.

SELMECZI GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Választókörzetem, Budaörs és Törökbálint térsége évek óta különböző környezetvédelmi problémákkal küzd, amelyek elsődleges forrása az M7-es, M1-es főút bevezető szakasza, amely elég jelentős környezeti terhelést jelent az itt élőknek.

A kormány külön is foglalkozott ezzel a problémával, és egy határozatban kötelezte el magát arra, hogy Budaörs térségében zajvédő fal épüljön az M1-es, M7-es autópálya-szakasz mellett, illetve hogy épüljön meg a Törökbálint belterületi szakaszát elkerülő összekötő út. A döntés tehát már megvan, a polgári kormány a forrásokat is megjelölte, most már csak a zajvédő fal és az összekötő út hiányzik.

Az idei költségvetési törvény kapcsán módosító indítványt nyújtottam be, amely garantálta volna a forrásokat a kormányhatározaton túl is, hogy végre elkészüljön ez a két nagyon fontos beruházás. A módosító indítványom szerette volna megerősíteni azokat a különböző tárcákkal régóta folytatott megbeszéléseket és levelezéseket, amelyek eredményeképpen ez a két beruházás létrejöhet.

Az előterjesztő képviselői azonban a bizottsági üléseken a javaslatomat nem támogatták, az államháztartási törvényre is hivatkozva.

Tisztelt Államtitkár Úr! Budaörs és Törökbálint bízik a kormányhatározat mielőbbi valóra váltásában, és várja, hogy végre zajvédő fal fogja fel a zajártalmi terheléseket, illetve a törökbálinti összekötő út révén szeretne megszabadulni a tehergépkocsi-forgalomtól.

Kérdezem ezért az államtitkár urat: tud-e valami biztatót mondani Budaörs és Törökbálint lakóinak? Felépül-e végre, és ha igen, mikor az a zajvédő fal, és elkészül-e az összekötő út? Biztosítja-e ezen beruházások fedezetét az idei költségvetés?

Köszönöm szépen, és várom az államtitkár úr válaszát. (Szórványos taps a Fidesz padsoraiból.)

ELNÖK: A kérdésre Manninger Jenő államtitkár úr válaszol. Megadom a szót.

MANNINGER JENŐ közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Abban a helyzetben vagyok, hogy a feltett kérdésére kedvező választ adhatok. Mint azt a módosító javaslatának megfogalmazásakor is elmondtuk, más módon, más forrásokból, de biztosítjuk az adott beruházások elvégzését, és valóban ez így is van.

(17.00)

A Törökbálintot elkerülő út és az M1-es, M7-es autópályák közös szakasza melletti zajvédő falak megvalósításának költségeit a közlekedési, illetve a környezetvédelmi tárcák által kezelt költségvetési forrásból és az önkormányzatok saját pénzeszközeiből kellett előteremteni, és ez megtörtént.

Kétségtelen, hogy Selmeczi képviselő asszony többszöri sürgetése ellenére a tervezettnél kissé hosszabbra nyúlt az előkészítő munka, azonban mindkét érintett tárca aláírta a finanszírozási szerződést, és a törökbálinti, valamint a budaörsi önkormányzatok is teljesítették a vállalt kötelezettségüket. Ennek eredményeként a Törökbálint felé vezető összekötő út kivitelezése az időben kiírt versenytárgyalásnak köszönhetően már megkezdődött. A község belterületét tehermentesítő és Budaörs eddig szinte megközelíthetetlen részeit is feltáró új út forgalomba helyezésére az év harmadik negyedévében várhatóan sor kerül.

A képviselő asszony által elsősorban szorgalmazott zajvédő falak létesítésére kiírt versenytárgyalás is eredményesen végződött, így a téli időszak ellenére az építés megkezdődött. A befejezéshez szükséges költségvetési források - az útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzatból -, valamint az érintett önkormányzati hozzájárulások rendelkezésre állnak.

Köszönöm tehát azoknak, akik részt vettek a munka előkészítésében. Valóban, most lehetőség van arra, hogy az előző ciklusokban elmaradt beruházások - így a zajvédő fal és az összekötő út - elkészüljenek. Köszönet az önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek és nem utolsósorban a képviselő asszonynak, hogy az ügy élére állt és ezt sürgette.

Köszönöm. Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Tizenöt perc szünet következik.

 

(Szünet: 17.02 - 17.24

Elnök: Gyimóthy Géza

Jegyzők: Vidoven Árpád és dr. Világosi Gábor)

 

 
Felszólalások:   274-277   278-282   283      Ülésnap adatai