Készült: 2020.05.28.04:36:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

231. ülésnap, 82. felszólalás
Felszólaló Dr. Fónagy János (Fidesz)
Felszólalás oka kérdés megválaszolva
Beosztás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:16

Felszólalások:  <<  82  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A kérdéses Duna-parti ingatlan egy része már a felvásárlást megelőzően közvetlen állami tulajdonban volt. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter ‑ mint a részvényesi jogok gyakorlója ‑ által kiadott határozat alapján az ingatlan és környezete jövőbeni egységes fejlesztésének biztosítása érdekében döntött az állami szerepvállalásról. Az ingatlan értékét az ingatlanforgalmi szakértő 16,8 milliárd forintban határozta meg.

(13.10)

Az állami szerepvállalás biztosítása érdekében az állam megvásárolta az ingatlan nem állami tulajdonú részét tulajdonló társaságot.

Ennek során mérlegeltük egyebek mellett az eladói szándékot, az ingatlan hasznosítási feltételeit az ügylet megkötésekor, valamint azt a körülményt, hogy a fejlesztési koncepció a társaság tulajdonát képezte. A Duna Passage Kft. a több különböző mértékű tulajdoni hányad közel tíz év alatt, eltérő időpontokban történő megvásárlásával alakította ki a most fennálló tulajdoni szerkezetet. A társaságban történt államitulajdon-szerzést megelőző időszakokhoz kapcsolódó kérdésekre a szerződő felek üzleti érdekeire tekintettel is a társaság akkori tulajdonosai adhatnak felvilágosítást.

Amint az atlétikai stadion nyilvános tervpályázati kiírásában olvasható, a IX. kerület főépítésze a bírálóbizottság szavazati joggal rendelkező tagjaként részt vett a pályázat elbírálásában, képviselve Ferencváros érdekeit. A kerület írásbeli garanciát adott a pályázat során a pályázatkészítésért felelős Budapest 2024 Nonprofit Zrt. számára (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.), tehát ezeket a szándékokat a kerület ismeri, azzal egyetért. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Felszólalások:  <<  82  >>    Ülésnap adatai