Készült: 2020.09.30.12:17:44 Dinamikus lap

5. ülésnap (2006.06.19. ) felszólalásai

Ülésnap megnyitása
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
   1 Dr. Szili Katalin (MSZP) Az ülésnap megnyitása     3:50

Megemlékezés
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
   1 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     3:50

Bejelentések
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
   2 Németh Zsolt (Vas megye) (Fidesz) jegyzői ismertetés jegyző   0:49
   3 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     2:26

Házszabálytól való eltérés
V/226 A Gyurcsány-csomag megszorító intézkedéseiről
T/230 A házipénztár adóról
T/229 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról
V/225 Reform és új egyensúly
T/231 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
   3 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     2:26
   4 Podolák György (MSZP) jegyzői ismertetés jegyző   1:48
   5 Dr. Szili Katalin (MSZP) Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás     1:56

Engedély időkeretben való tárgyalásra
T/230 A házipénztár adóról
T/229 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról
T/231 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
   5 Dr. Szili Katalin (MSZP) Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás     1:56
   6 Németh Zsolt (Vas megye) (Fidesz) jegyzői ismertetés jegyző   0:40
   7 Dr. Szili Katalin (MSZP) Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult     1:08

Házszabálytól való eltérés
H/289 A Házszabálytól való eltérésre
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
   7 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     1:08
   8 Podolák György (MSZP) jegyzői ismertetés jegyző   0:35
   9 Dr. Szili Katalin (MSZP) Házszabálytól eltéréshez hozzájárulás     2:25

Sürgősség kérése
T/293 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
   9 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     2:25
  10 Dr. Répássy Róbert (Fidesz) Sürgősség indoklása   13:17:00 1:47
  11 Dr. Szili Katalin (MSZP) Sürgősség elfogadva     2:18

Sürgősség kérése
T/295 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  11 Dr. Szili Katalin (MSZP) Sürgősség elutasítva     2:18

Sürgősség kérése
T/296 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  11 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     2:18
  12 Dr. Répássy Róbert (Fidesz) Sürgősség indoklása   13:21:00 0:56
  13 Dr. Szili Katalin (MSZP) Sürgősség elfogadva     1:04

Sürgősség kérése
T/297 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  13 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     1:04
  14 Szijjártó Péter (Fidesz) Sürgősség indoklása   13:23:00 1:41
  15 Dr. Szili Katalin (MSZP) Sürgősség elfogadva     2:13
  16 Dr. Répássy Róbert (Fidesz) ügyrendi kérdés   13:27:00 0:14

Az ülés napirendjének megállapítása
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  15 Dr. Szili Katalin (MSZP) Sürgősség elfogadva     2:13
  15 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     2:13
  16 Dr. Répássy Róbert (Fidesz) ügyrendi kérdés   13:27:00 0:14
  17 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülés napirendjének elfogadása     3:02
  17 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülés napirendjének módosítása/kiegészítése     3:02

Döntés személyi kérdésben
H/306 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V.31.) OGY határozat módosításáról (az Ifjúsági biz. dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi h. elnökké Korózs Lajost,taggá az Egészségügyi biz. dr. Schvarcz Tibort, a Foglalkoztatási biz. Gúr Nándort, a Gazdasági biz. Márfai Pétert és Podolák Györgyöt, az Ifjúsági biz. dr. Vidorné dr. Szabó Györgyit, a Külügyi biz. Szabó Vilmost, a Mezőgazdasági biz. Gőgös Zoltán h. Herbály Imrét, az Önkormányzati biz. Balogh Józsefet és Szabó Györgyöt, a Sport biz. dr. Tompa Sándor h. Pál Bélát alelnökké, az Alkotmány biz. dr. Veresné dr. Szabó Éva h. Tóth Andrást, az Egészségügyi biz. Tóth Tiborné dr. h. dr. Vojnik Máriát, az Emberi biz. dr. Nyul István h. dr. Veresné dr. Szabó Évát, a Foglalkoztatási biz. Vécsi István h. dr. Vojnik Máriát, a Gazdasági biz. dr. Szekeres Imre h. dr. Szanyi Tibort, Farkas Imre h. dr. Suchman Tamást, Végh Tibor h. dr. Baráth Etelét, az Ifjúsági biz. dr. Ujhelyi István h. Szabados Ákost,dr. Legény Zsolt h. Korózs Lajost, Borenszki Ervin h. Hajdú Lászlót, Winkfein Csaba h. dr. Nyul Istvánt, a Költségvetési biz. Sándor István h. Molnár Albertet, Szabados Ákos h. Farkas Imrét, dr. Bakonyi Tibor h. Végh Tibort, a Környezetvédelmi biz. Bedő Tamás h. Hunvald Györgyöt, Demendi László h. dr. Tompa Sándort, a Kulturális biz. Gy. Németh Erzsébet h. Tatai-Tóth Andrást, a Külügyi biz. dr. Vadai Ágnes h. Szabó Vilmost,Nagy Jenő h. Mesterházy Attilát, a Mentelmi biz. dr. Molnár Zsolt h. Sándor Istvánt,Tatai-Tóth András h. dr. Wiener Györgyöt,a Mezőgazdasági biz. Hunvald György h. Vécsi Istvánt,Gőgös Zoltán h. Borenszki Ervint,a Nemzetbiz.biz. Géczi József Alajos h. Juhász Ferencet,dr. Wiener György h. dr. Vadai Ágnest,az Oktatási biz. dr. Jánosi György h. Rába Lászlót,az Önkormányzati biz. Hajdú László h. Gy.Németh Erzsébetet,az Sport biz.Rába László h.Pál Bélát, dr.Nagy Imre h. dr. Bakonyi Tibort
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  17 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     3:02
  18 Podolák György (MSZP) jegyzői ismertetés jegyző   3:39
  19 Dr. Szili Katalin (MSZP) önálló indítvány elfogadva     2:31

politikai vita lefolytatása
V/226 A Gyurcsány-csomag megszorító intézkedéseiről
V/225 Reform és új egyensúly
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
  19 Dr. Szili Katalin (MSZP) vita megkezdve     2:31
  20 Németh Zsolt (Vas megye) (Fidesz) jegyzői ismertetés     0:32
  21 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:32
  22 Gyurcsány Ferenc (MSZP) Expozé miniszterelnök 13:37:00 40:09
  23 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:29
  24 Lendvai Ildikó (MSZP) vezérszónoki felszólalás   14:18:00 24:38
  25 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:13
  26-28 Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) vezérszónoki felszólalás   14:42:00 16:43
  29 Dr. Szili Katalin (MSZP) ülésvezetés     0:13
  30 Kuncze Gábor (SZDSZ) vezérszónoki felszólalás   14:59:00 24:55
  31 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:17
  32 Dr. Latorcai János (KDNP) vezérszónoki felszólalás   15:25:00 14:32
  33 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:08
  34 Dr. Lukács Tamás (KDNP) vezérszónoki felszólalás   15:39:00 8:21
  35 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:18
  36 Dr. Dávid Ibolya (MDF) vezérszónoki felszólalás   15:48:00 13:33
  37 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:11
  38 Katona Kálmán (MDF) vezérszónoki felszólalás   16:01:00 10:03
  39 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:38
  40 Dr. Lamperth Mónika (MSZP) felszólalás önkormányzati és területfejlesztési miniszter 16:12:00 10:53
  41 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:09
  42 Szijjártó Péter (Fidesz) felszólalás   16:23:00 12:33
  43 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:25
  44 Dr. Kóka János (SZDSZ) felszólalás   16:36:00 19:07
  45 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:12
  46 Dr. Hargitai János (KDNP) felszólalás   16:55:00 9:37
  47 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:12
  48 Dr. Veres János (MSZP) felszólalás pénzügyminiszter 17:05:00 11:53
  49 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:07
  50 Borsos József (Fidesz) kétperces felszólalás   17:17:00 2:06
  51 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:09
  52 Dr. Vas János (MDF) felszólalás   17:19:00 5:16
  53 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:04
  54 Dr. Molnár Lajos (SZDSZ) felszólalás egészségügyi miniszter 17:25:00 5:52
  55 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:11
  56 Dr. Gyenesei István (független) felszólalás   17:31:00 3:19
  57 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:11
  58 Dr. Hiller István (MSZP) felszólalás oktatási és kulturális miniszter 17:34:00 10:36
  59 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:07
  60 Dr. Pósán László (Fidesz) kétperces felszólalás   17:45:00 2:07
  61 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:05
  62 Tatai-Tóth András (MSZP) kétperces felszólalás   17:47:00 1:12
  63 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:03
  64 Ékes József (Fidesz) felszólalás   17:48:00 6:25
  65 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:04
  66 Dr. Wiener György (MSZP) felszólalás   17:55:00 7:05
  67 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:04
  68 Karsai Péter (MDF) felszólalás   18:02:00 5:16
  69 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:05
  70 Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi (MSZP) felszólalás   18:07:00 7:29
  71 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:06
  72 Dr. Ángyán József (Fidesz) felszólalás   18:15:00 13:49
  73 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:08
  74 Gőgös Zoltán (MSZP) kétperces felszólalás   18:29:00 2:12
  75 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:05
  76 Jakab István (Fidesz) kétperces felszólalás   18:31:00 2:17
  77 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:05
  78 Földesi Zoltán (MSZP) kétperces felszólalás   18:33:00 2:06
  79 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:08
  80 Szatmáry Kristóf (Fidesz) kétperces felszólalás   18:36:00 2:15
  81 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:03
  82 Dr. Pósán László (Fidesz) kétperces felszólalás   18:38:00 0:40
  83 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:04
  84 Dr. Salamon László (KDNP) kétperces felszólalás   18:39:00 2:25
  85 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:07
  86 Podolák György (MSZP) felszólalás   18:41:00 8:39
  87 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:05
  88 Deák András (KDNP) kétperces felszólalás   18:50:00 1:08
  89 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:04
  90 Dr. Spiák Ibolya (Fidesz) kétperces felszólalás   18:51:00 2:31
  91 Harrach Péter (KDNP) ülésvezetés     0:08
  92 Farkas Flórián (Fidesz) felszólalás   18:54:00 4:01
  93 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:14
  94 Keller László (MSZP) felszólalás   18:58:00 6:12
  95 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:10
  96 Dr. Aszódi Pál (Fidesz) felszólalás   19:05:00 7:31
  97 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:05
  98 Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) kétperces felszólalás   19:12:00 2:13
  99 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 100 Molnár László (MSZP) felszólalás   19:14:00 4:58
 101 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:06
 102 Dr. Iván László (Fidesz) kétperces felszólalás   19:20:00 2:28
 103 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:16
 104 Göndör István (MSZP) kétperces felszólalás   19:22:00 0:47
 105 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:07
 106 Földesi Zoltán (MSZP) kétperces felszólalás   19:23:00 1:32
 107 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:08
 108 Dr. Iván László (Fidesz) kétperces felszólalás   19:25:00 2:01
 109 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:08
 110 Soltész Miklós (KDNP) kétperces felszólalás   19:27:00 2:06
 111 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:12
 112 Ékes Ilona (Fidesz) felszólalás   19:29:00 5:48
 113 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:17
 114 Móring József Attila (KDNP) kétperces felszólalás   19:35:00 1:21
 115 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:06
 116 Dr. Rubovszky György (KDNP) kétperces felszólalás   19:37:00 2:04
 117 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:08
 118 Dr. Kékesi Tibor (MSZP) felszólalás   19:39:00 4:23
 119 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 120 Kontur Pál (Fidesz) felszólalás   19:43:00 6:17
 121 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 122 Dr. Kökény Mihály (MSZP) felszólalás   19:50:00 5:53
 123 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 124 Koszorús László (Fidesz) felszólalás   19:56:00 3:43
 125 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:07
 126 Tatai-Tóth András (MSZP) kétperces felszólalás   20:00:00 1:21
 127 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:07
 128 Pettkó András (MDF) kétperces felszólalás   20:01:00 1:41
 129 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:13
 130 Ágh Péter (Fidesz) kétperces felszólalás   20:03:00 1:04
 131 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:11
 132 Bencsik János (Fidesz) felszólalás   20:04:00 5:53
 133 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:12
 134 Vígh Ilona (Fidesz) felszólalás   20:10:00 2:37
 135 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:08
 136 Dr. Perjési Klára (MSZP) felszólalás   20:13:00 3:11
 137 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:11
 138 Kuncze Gábor (SZDSZ) felszólalás   20:16:00 4:36
 139 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:19
 140-142 Dr. Katona Béla (MSZP) felszólalás   20:21:00 7:47
 143 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:29
 144 Dr. Veres János (MSZP) Előadói válasz pénzügyminiszter 20:29:00 9:41
 145 Lezsák Sándor (Fidesz) vita lezárva     1:43

Általános vita megkezdése
T/230 A házipénztár adóról
T/229 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról
T/231 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 145 Lezsák Sándor (Fidesz) általános vita megkezdve     1:43
 146 Keller László (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Költségvetési bizottság 20:41:00 4:23
 147 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 148 Dr. Dancsó József (Fidesz) Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése Költségvetési bizottság 20:45:00 5:09
 149 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:10
 150 Molnár László (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Költségvetési bizottság 20:50:00 3:45
 151 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:09
 152 Lengyel Zoltán (Fidesz) Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése Költségvetési bizottság 20:54:00 2:57
 153 Lezsák Sándor (Fidesz) ülésvezetés     0:10
 154 Dr. Kékesi Tibor (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Költségvetési bizottság 20:57:00 4:55
 155 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:16
 156 Dr. Dancsó József (Fidesz) Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése Költségvetési bizottság 21:03:00 5:14
 157 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:41
 158 Gúr Nándor (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Foglalkoztatási bizottság 21:09:00 5:04
 159 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:10
 160 Bernáth Ildikó (Fidesz) Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése Foglalkoztatási bizottság 21:14:00 5:18
 161 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:19
 162-164 Font Sándor (Fidesz) Ismerteti a bizottság véleményét Mezőgazdasági bizottság 21:19:00 5:24
 165 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:14
 166 Göndör István (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Gazdasági és informatikai bizottság 21:25:00 5:10
 167 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:13
 168 Márton Attila (Fidesz) Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése Gazdasági és informatikai bizottság 21:30:00 5:29
 169 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:24
 170 Tatai-Tóth András (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Oktatási bizottság 21:36:00 4:04
 171 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:16
 172 Koscsó Lajos (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Sport- és turisztikai bizottság 21:40:00 3:15
 173 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:09
 174 Kovács Ferenc (Fidesz) Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése Sport- és turisztikai bizottság 21:44:00 5:27
 175 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:15
 176 Dr. Orosz Sándor (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Környezetvédelmi bizottság 21:49:00 4:24
 177 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:10
 178 Katona Kálmán (MDF) Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése Környezetvédelmi bizottság 21:54:00 4:59
 179 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:14
 180 Bókay Endre (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Kulturális bizottság 21:59:00 2:21
 181 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:11
 182 Gulyás Dénes (Fidesz) Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése Kulturális bizottság 22:02:00 5:18
 183 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:17
 184 Farkas Imre (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Ifjúsági, szociális bizottság 22:07:00 3:14
 185 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:09
 186 Ágh Péter (Fidesz) Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése Ifjúsági, szociális bizottság 22:10:00 3:11
 187 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:11
 188 Frankné dr. Kovács Szilvia (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Alkotmányügyi bizottság 22:14:00 0:50
 189 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:14
 190 Keller László (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Egészségügyi bizottság 22:15:00 3:52
 191 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:10
 192 Dr. Mikola István (Fidesz) Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése Egészségügyi bizottság 22:19:00 3:09
 193 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:12
 194 Fogarasiné Deák Valéria (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Emberi jogi bizottság 22:22:00 2:51
 195 Mandur László (MSZP) ülésvezetés     0:11
 196 Jauernik István (MSZP) Ismerteti a bizottság véleményét Önkormányzati és területfejl. bizottság 22:25:00 1:15
 197 Mandur László (MSZP) általános vita elnapolása     1:01

Ülésnap lezárása
Felszólalás Felszólaló Felszólalás típusa Kormány/Bizottság Felszólalás kezdete Videó/Felsz. idő
 197 Mandur László (MSZP) Az ülésnap bezárása     1:01