Készült: 2020.09.30.12:33:45 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
5 172 2006.06.19. 3:15  145-197

KOSCSÓ LAJOS, a sport- és turisztikai bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Először a hivatalos részt szeretném letudni, majd néhány szót a vitáról is szólnék. A sport- és turisztikai bizottság a mai ülésén megtárgyalta az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/231. számú törvényjavaslatot, és a kormánypárti és a független képviselők támogatásával, a Házszabály 95. § (2) bekezdésének megfelelően általános vitára ajánlja.

Azt gondoltam, hogy könnyebb helyzetben leszek ma este, amikor a bizottsági álláspontot kell ismertetni, hiszen a reggeli bizottsági ülésen még nem hangzott el a miniszterelnök úr bevezető előadása, nem hallhatták ellenzéki képviselőtársaim a miniszter úr előadását e részterületről, és azt gondoltam, az információhiány az, ami megakadályozza önöket abban, hogy reális, racionális véleményt fogalmazzanak meg.

Az itt elhangzott vita alapján azt gondolom, hogy tévedtem, teljesen mindegy, hogy mit mondunk, teljesen mindegy, hogy mit mondanak a miniszterelnök és a miniszterek, hiszen tulajdonképpen bármelyik bizottság véleményét ismertethetném, mert annyira egyformák az ellenzéki oldalról elhangzó vélemények, hogy nem tesz különbséget az ember, nem tud különbséget tenni, hogy tulajdonképpen melyik bizottság ülésén volt.

Bizottságunk viszonylag rövid vitában, hisz egy órát sem tartott a bizottsági ülés... - a bizottsági ülésen nyilvánvalóvá vált, hogy az ellenzék a sajátos szempontjai alapján a törvényjavaslatot, amely az államreformmal összefüggő pénzügyi szabályozást érintő rendelkezéseket tartalmazza, nem támogatja, annak ellenére, hogy a javaslat a költségvetési egyensúly javítását, az uniós jogharmonizációt, illetve az adóelkerülés szűkítését szolgálja.

Kétségtelen tény, és ez a bizottságunk szakmai részéhez tartozik, hogy az adóemelések érintik a turisztikai vállalkozásokat is, és az is, hogy az egyes adóterhet viselő járandóságok között érintett, a versenybíróknak adott juttatás adóterhet nem viselő járandóságként kezelt része megszűnik. Ennek ellenére a bizottság többsége úgy látta, hogy a törvénnyel érintett módosítások az egyensúlyt javító intézkedéseken túl olyan szükséges változtatásokat tartalmaznak, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a belföldi jogharmonizáció, a közösségi támogatási politika változtatása érdekében.

Mindezen indokok alapján úgy látjuk, hogy a módosítások szükségesek, a törvényjavaslat általános vitára alkalmas, és én úgy hiszem, hogy ezen intézkedések megvalósulásával, az egyensúlyi helyzet javításával el tudjuk érni azt, hogy talán a túloldalon is racionális vélemények fogalmazódjanak meg.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
101 60 2007.10.26. 7:12  1-257

KOSCSÓ LAJOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Hozzászólásomban a jövő évi költségvetés sportelőirányzataival szeretnék foglalkozni, de mielőtt a részletekbe bocsátkoznék, engedjék meg, hogy idézzek a konszenzussal elfogadott nemzeti sportstratégia bevezető részéből.

"Az európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai életminőségét, egészségi állapotát javítsa. Minőségi munkára csak megfelelően edzett, tetterős társadalom, csoport, egyén képes. Mindezt leghatékonyabban az aktív sportolás megkülönböztetett, átfogó, nemcsak pénzügyi támogatása révén érhetjük el. Az e témakörben folytatott kutatások eredménye alapján kijelenthető, hogy a sport életünk elidegeníthetetlen része, amely támogatásra érdemes, támogatásra szorul, hiszen átfogó eszközként a modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozására, kiküszöbölésére hatékony megoldásokat kínál. A mindenkori kormányzatnak, a gazdaság szereplőinek, irányítóinak, résztvevőinek nem szabad kihasználatlanul hagyni a sportban rejlő lehetőségeket. Ennek megfelelően a stratégia megalkotóinak legfontosabb célkitűzése az, hogy a sport legyen mindenki szenvedélye."

Nézzük most meg, hogy ezek a célkitűzések hogyan tükröződnek a jövő évi állami költségvetésben! Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezeten belül a sportra fordított fejezeti kezelésű előirányzat kismértékben növekszik, ami figyelemmel a konvergenciaprogram végrehajtására, eredményként könyvelhető el.

A 2007. évi, valamivel több mint 12 milliárd forintos előirányzat a 2008. évben mintegy 1,7 milliárd forinttal növekszik, így a jövő évi előirányzat összege 13 milliárd 776 millió forint lesz.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet a 2007. évi előirányzatában 3313 millió forint állami támogatásban részesült, 2008. évben itt mintegy 670 millió forintos növekedést könyvelünk el, így az előirányzat összege is majdnem eléri a 4 milliárd forintot.

Amennyiben belemegyünk a részletekbe, azt láthatjuk, hogy leginkább az utánpótlás-nevelésre és a versenysport támogatására szánt állami támogatás összege emelkedett, ami szakmailag teljesen megalapozott döntésként értékelhető, különös figyelemmel a 2008-as pekingi nyári olimpiai és paralimpiai játékokra történő felkészülésre.

Az olimpiai részvételre 500 millió forint került elkülönítésre, és a versenysport 2,2 milliárd forintos támogatásán felül, ahol mintegy 80 millió forint növekedés tapasztalható, az idei évhez képest 360 millió forint kiegészítő támogatásban részesülnek a sportági szakszövetségek az olimpiai felkészüléssel összefüggésben.

Itt szeretném külön kiemelni azt, hogy a miniszterelnök úr személyesen találkozott a pekingi olimpiai játékokon való részvételben érdekelt szövetségek vezetőivel, meghallgatta problémáikat, és figyelemmel erre, valamint a kvalifikációs versenyeken való részvételre, a kormány még az idei évben plusz 300 millió forint támogatást nyújtott a sportági szakszövetségeknek az olimpiai felkészüléssel összefüggő feladataik ellátásához. Ez optikailag ronthatja a jövő évi költségvetés megítélését, valójában azonban óriási segítséget jelent a szövetségeknek, hogy a pénz gyakorlatilag az év végétől rendelkezésre áll. A pénz, tehát a pluszforrás az idei évben jelenik meg, de felhasználása és kifizetése a következő évre is áthúzódik.

Szeretném önöket és a sporttársadalmat tájékoztatni arról is, hogy a kormány ezen túl az idei évben a tartalék terhére még 1200 millió forint támogatást kíván nyújtani az olimpiai felkészülésre: 810 millió forintot a felkészülésre, 220 millió forintot a doppingellenes küzdelemre, 170 millió forintot a hazai sportesemények támogatására, valamint 20 millió forinttal kívánja kiegészíteni a már olimpiai kvótát szerzett sportolók ösztöndíját.

(12.10)

El kell mondanunk az utánpótlás-nevelés területéről azt is, hogy a jövő évi támogatás mértéke - bázisként az idei évet figyelembe véve - azonos mértékű, valamivel több mint egymilliárd forint, azonban itt is figyelembe kell vennünk azt a 360 millió forintos többlettámogatást, amit a kormány még az idei évben biztosít, és amelynek a felhasználása és a kifizetése szintén áthúzódik 2008. évre. A többlettámogatás a Héraklész bajnok- és csillagprogram működtetésére használható fel.

Jelentős növekedés tapasztalható még a sportlétesítmények PPP-konstrukciójában történő fejlesztése során. Itt több mint 900 millió forinttal nő a támogatás mértéke. A Nemzeti utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet során megjelenő 670 millió forintos többlettámogatás remélhetőleg módot ad arra, hogy az olimpiai központokban a tervezett műszaki felújításokat el tudják végezni, és megfelelő hátteret tudjanak biztosítani az olimpiai csapat felkészülésére.

Tisztelt Ház! Úgy gondolom, hogy ezek az előirányzati eredmények azonban nem merítik ki mindazt az igényt, amit valamennyien a sportszeretők szeretnének, azonban azt hiszem, hogy a konszenzuskeresést vagy az egyetértést mutatja ebben a témában az is az ellenzékkel, hogy az ellenzéki kisebbségi véleményként megjelenő bizottsági véleményben úgy kezdődik a mondat: örömmel vettük, hogy a Fidesz által kezdeményezett "Sport 2007" programban nevesített célok közül néhány megjelent ugyan a költségvetés tervezetében, a sportra fordítható források némi emelkedést mutatnak, azonban ez még messze nem éri el a kívánt és a szükséges szintet. Én egyetértek ezzel, azonban a lehetőségekhez kell igazítanunk, és persze ki ne szeretné azt, hogy a Puskás Ferenc Stadionra több pénz jusson vagy a diákok körében a mindennapos testnevelés bevezetéséhez többletforrásokat tudjunk biztosítani, azonban nyilván a lehetőségek szabják meg, hogy milyen forrásokat tervezünk.

Összességében a sport költségvetési támogatása más ágazatokhoz viszonyítva emelkedett, ami az államháztartás jelenlegi helyzetében komoly eredménynek számít, és takarékos, a hatékonyság javítását célzó intézkedéseket szem előtt tartó, a jelenlegi helyzetet figyelembe vevő gazdálkodással biztosítható a sport megfelelő működtetése.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
219 44 2009.06.29. 3:12  43-48

KOSCSÓ LAJOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! (Zaj. - Az elnök csenget.) Amint azt ön is tudja, a Magyar Triatlon Szövetség 2005-ben megpályázta a 2010-es triatlon-világbajnokság rendezési jogát, és a Nemzetközi Triatlon Szövetség 2006-ban a lausanne-i kongresszusán nagy fölénnyel Manchesterrel szemben Budapestnek adta a rendezési jogot.

A szövetség a pályázat benyújtása előtt természetesen kikérte a sportért felelős minisztérium álláspontját is, mert az már akkor is világos volt, hogy kormányzati támogatás nélkül ez a sportág sem tudja megrendezni a világbajnokságot. Természetesen a minisztérium támogatta a pályázatot, hiszen egy ilyen rendezvény a sportszakmai értékeken túl turisztikai, országmarketing- és nemzetgazdasági értékeket is hordoz.

A sikeres kandidálást követően a szövetség megkezdte versenyek rendezésével a felkészülést a világbajnokság rendezésére. Jelentős esemény volt a felkészülésben az ez év májusában a leendő világbajnokság helyszínén lebonyolított duatlon Európa-bajnokság is. A kandidáláskor a sportszakmai szempontok mellett gazdasági szempontok is szerepet játszottak, hiszen a pályázat erőssége az volt, hogy a világváros Budapest képes mind az esemény befogadására, mind pedig az ideérkező versenyzők, csapatvezetők és vendégek számára turisztikai, kulturális és egyéb kikapcsolódási lehetőségek nyújtására.

A triatlon-világbajnokságra, amelynek végleges időpontja 2010. szeptember 8-12., mind az öt kontinensről, közel 80 országból várnak vendégeket, küldöttségeket, ami a kísérőkkel együtt mintegy 6-7 ezer külföldi vendéget jelent a fővárosban. Ez a 6-7 ezer ember egy hét alatt mintegy 1,5-2 milliárd forintot költ el Magyarországon, amelyből az államnak is mintegy 350-400 millió forintnyi közvetlen adóbevétele származik. Közvetett megtérülésnek tekintendő továbbá a televíziós közvetítéseken, az írott-elektronikus médián keresztül kapott reklám, amely az országmarketing szempontjából többszörösen meghaladná a szükséges állami ráfordításokat.

Az esemény megrendezésének összköltsége közel 800 millió forint; szükség van 350 millió forintnyi támogatásra, amely a biztonsággal megrendezendő világbajnokságot megtámogatná. A támogatás ütemezése: ebben az évben 50-70 millió forintra, jövőre 280-300 millió forintra lenne szükség.

Tisztelt Miniszter Úr! A Triatlon Szövetség a korábbi években számos sikeres korosztályos világ- és Európa-bajnokságot rendezett, és egyedülálló módon 12 éve világkupafutamot rendezünk Tiszaújvárosban, amiért a várost a világban triatlonvárosként is emlegetik. Ezek a szervezési tapasztalatok biztosítékot és garanciát jelentenek egy sikeres világbajnokság megrendezésére.

Kérdezem tehát öntől, támogatja-e a kormány a 2010-es budapesti triatlon-világbajnokság megrendezését, és vállal-e 350 millió forint nagyságrendig kormányzati garanciát a verseny megrendezéséhez. (Taps az MSZP padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
219 48 2009.06.29. 0:38  43-48

KOSCSÓ LAJOS (MSZP): Tisztelt Miniszter Úr! Tudom, hogy a turizmusért felelős miniszterként fontos önnek az, hogy a Magyarországról kialakult kép, az országimázs milyen. De azt is tudom, hogy fontos az is, milyenek a sportolók által elért eredmények, a sportszövetségek eredményei a sport területén.

Ezért abban a reményben fogadom el a válaszát, hogy a kormányzat a korábbi szándékának megfelelően olyan összeggel, olyan nagyságrenddel fogja a versenyt támogatni, amely biztosítja, hogy Budapest méltó világbajnokságot rendezhessen.

Köszönöm szépen, elfogadom a válaszát. (Taps az MSZP padsoraiból.)

(13.20)