Készült: 2020.10.01.18:17:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

101. ülésnap (2007.10.26.), 60. felszólalás
Felszólaló Koscsó Lajos (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:12


Felszólalások:  Előző  60  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KOSCSÓ LAJOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Hozzászólásomban a jövő évi költségvetés sportelőirányzataival szeretnék foglalkozni, de mielőtt a részletekbe bocsátkoznék, engedjék meg, hogy idézzek a konszenzussal elfogadott nemzeti sportstratégia bevezető részéből.

"Az európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai életminőségét, egészségi állapotát javítsa. Minőségi munkára csak megfelelően edzett, tetterős társadalom, csoport, egyén képes. Mindezt leghatékonyabban az aktív sportolás megkülönböztetett, átfogó, nemcsak pénzügyi támogatása révén érhetjük el. Az e témakörben folytatott kutatások eredménye alapján kijelenthető, hogy a sport életünk elidegeníthetetlen része, amely támogatásra érdemes, támogatásra szorul, hiszen átfogó eszközként a modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozására, kiküszöbölésére hatékony megoldásokat kínál. A mindenkori kormányzatnak, a gazdaság szereplőinek, irányítóinak, résztvevőinek nem szabad kihasználatlanul hagyni a sportban rejlő lehetőségeket. Ennek megfelelően a stratégia megalkotóinak legfontosabb célkitűzése az, hogy a sport legyen mindenki szenvedélye."

Nézzük most meg, hogy ezek a célkitűzések hogyan tükröződnek a jövő évi állami költségvetésben! Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezeten belül a sportra fordított fejezeti kezelésű előirányzat kismértékben növekszik, ami figyelemmel a konvergenciaprogram végrehajtására, eredményként könyvelhető el.

A 2007. évi, valamivel több mint 12 milliárd forintos előirányzat a 2008. évben mintegy 1,7 milliárd forinttal növekszik, így a jövő évi előirányzat összege 13 milliárd 776 millió forint lesz.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet a 2007. évi előirányzatában 3313 millió forint állami támogatásban részesült, 2008. évben itt mintegy 670 millió forintos növekedést könyvelünk el, így az előirányzat összege is majdnem eléri a 4 milliárd forintot.

Amennyiben belemegyünk a részletekbe, azt láthatjuk, hogy leginkább az utánpótlás-nevelésre és a versenysport támogatására szánt állami támogatás összege emelkedett, ami szakmailag teljesen megalapozott döntésként értékelhető, különös figyelemmel a 2008-as pekingi nyári olimpiai és paralimpiai játékokra történő felkészülésre.

Az olimpiai részvételre 500 millió forint került elkülönítésre, és a versenysport 2,2 milliárd forintos támogatásán felül, ahol mintegy 80 millió forint növekedés tapasztalható, az idei évhez képest 360 millió forint kiegészítő támogatásban részesülnek a sportági szakszövetségek az olimpiai felkészüléssel összefüggésben.

Itt szeretném külön kiemelni azt, hogy a miniszterelnök úr személyesen találkozott a pekingi olimpiai játékokon való részvételben érdekelt szövetségek vezetőivel, meghallgatta problémáikat, és figyelemmel erre, valamint a kvalifikációs versenyeken való részvételre, a kormány még az idei évben plusz 300 millió forint támogatást nyújtott a sportági szakszövetségeknek az olimpiai felkészüléssel összefüggő feladataik ellátásához. Ez optikailag ronthatja a jövő évi költségvetés megítélését, valójában azonban óriási segítséget jelent a szövetségeknek, hogy a pénz gyakorlatilag az év végétől rendelkezésre áll. A pénz, tehát a pluszforrás az idei évben jelenik meg, de felhasználása és kifizetése a következő évre is áthúzódik.

Szeretném önöket és a sporttársadalmat tájékoztatni arról is, hogy a kormány ezen túl az idei évben a tartalék terhére még 1200 millió forint támogatást kíván nyújtani az olimpiai felkészülésre: 810 millió forintot a felkészülésre, 220 millió forintot a doppingellenes küzdelemre, 170 millió forintot a hazai sportesemények támogatására, valamint 20 millió forinttal kívánja kiegészíteni a már olimpiai kvótát szerzett sportolók ösztöndíját.

(12.10)

El kell mondanunk az utánpótlás-nevelés területéről azt is, hogy a jövő évi támogatás mértéke - bázisként az idei évet figyelembe véve - azonos mértékű, valamivel több mint egymilliárd forint, azonban itt is figyelembe kell vennünk azt a 360 millió forintos többlettámogatást, amit a kormány még az idei évben biztosít, és amelynek a felhasználása és a kifizetése szintén áthúzódik 2008. évre. A többlettámogatás a Héraklész bajnok- és csillagprogram működtetésére használható fel.

Jelentős növekedés tapasztalható még a sportlétesítmények PPP-konstrukciójában történő fejlesztése során. Itt több mint 900 millió forinttal nő a támogatás mértéke. A Nemzeti utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet során megjelenő 670 millió forintos többlettámogatás remélhetőleg módot ad arra, hogy az olimpiai központokban a tervezett műszaki felújításokat el tudják végezni, és megfelelő hátteret tudjanak biztosítani az olimpiai csapat felkészülésére.

Tisztelt Ház! Úgy gondolom, hogy ezek az előirányzati eredmények azonban nem merítik ki mindazt az igényt, amit valamennyien a sportszeretők szeretnének, azonban azt hiszem, hogy a konszenzuskeresést vagy az egyetértést mutatja ebben a témában az is az ellenzékkel, hogy az ellenzéki kisebbségi véleményként megjelenő bizottsági véleményben úgy kezdődik a mondat: örömmel vettük, hogy a Fidesz által kezdeményezett "Sport 2007" programban nevesített célok közül néhány megjelent ugyan a költségvetés tervezetében, a sportra fordítható források némi emelkedést mutatnak, azonban ez még messze nem éri el a kívánt és a szükséges szintet. Én egyetértek ezzel, azonban a lehetőségekhez kell igazítanunk, és persze ki ne szeretné azt, hogy a Puskás Ferenc Stadionra több pénz jusson vagy a diákok körében a mindennapos testnevelés bevezetéséhez többletforrásokat tudjunk biztosítani, azonban nyilván a lehetőségek szabják meg, hogy milyen forrásokat tervezünk.

Összességében a sport költségvetési támogatása más ágazatokhoz viszonyítva emelkedett, ami az államháztartás jelenlegi helyzetében komoly eredménynek számít, és takarékos, a hatékonyság javítását célzó intézkedéseket szem előtt tartó, a jelenlegi helyzetet figyelembe vevő gazdálkodással biztosítható a sport megfelelő működtetése.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps az MSZP soraiból.)
Felszólalások:  Előző  60  Következő    Ülésnap adatai