Készült: 2020.07.02.22:25:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

115. ülésnap (2020.03.30.), 74. felszólalás
Felszólaló Dr. Hargitai János (KDNP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:40


Felszólalások:  Előző  74  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Tisztelt Országgyűlés! Elnök Úr! Egy különleges helyzetben van az ország; olyan helyzetben, amilyenben még nem voltunk. Különleges jogrendi állapotban vagyunk, de szögezzük le, hogy ez egy Alaptörvényben rögzített helyzet. A kormánynak nemcsak lehetősége volt, hanem alkotmányos kötelezettsége is egy ilyen helyzetben a veszélyhelyzet kihirdetése. És igen, önök jól mondják, ez a veszélyhelyzet addig tart, amíg a veszély fennáll. A veszélyhelyzetet a kormány tudja megszüntetni.

Egy rendeletével a kormány kihirdette a veszélyhelyzetet, és sok más rendeletet alkotott eddig  és a jövőben is nyilvánvalóan a veszélynek megfelelően alkotni fog , és ezeknek az intézkedéseknek, ezeknek a rendeleteknek a hatálya jár le 15 naponként. Az Országgyűlés azzal szembesül, hogy ezt a helyzetet hogyan kezelje.

Önök azt mondják, hogy szabjunk egy határidőt, hogy meddig élhetnek ezek a rendelkezések, és akkor üljünk össze és vitázzunk erről a helyzetről. Mi meg azt mondjuk, hogy teremtsük meg a kormány számára az ideális feltételeket ennek a veszélyhelyzetnek a kezelésére, mert, képviselőtársaim, a tét nagy. A világon és Magyarországon is emberek halnak meg, kullogunk a vírus után. Az orvostudomány nem felkészült ma még ennek a vírusnak az ideális kezelésére  bízom benne, hogy ez csak ideiglenes állapot, de ma ez a helyzet , ezért ez a veszélyhelyzet nagy veszélyeket rejt számunkra. Ilyenkor önöknek nem azon kellene gondolkodniuk, hogy egy ilyen veszélyhelyzet időszaka alatt az önök alkotmányos lehetőségeit megpróbálják erősíteni, hanem be kellene állni a kormány mögé. Nem más mögé, azért a kormány mögé, mert a kormánynak van felhatalmazása arra, hogy operatív módon kezelje ezt a krízishelyzetet. A társadalomban nagyobb az összefogás  beleértve az önök szavazóit is  a kormány intézkedései mögött, mint az itt a parlamentben látszik.

Most önök azt kérik tőlünk, hogy a társadalomban meglévő viszonylagos egységet, bár támogatják a kormány intézkedéseit, de bontsuk meg, mégse adjunk ideális feltételeket a kormány működésének, hanem az önök politikai érdekeinek megfelelően önök valamilyen módon ellenőrizhessék a kormányt. Megjegyzem, erre a jövőben is lehetőségük lesz, mert a parlament ülésezni fog. Nem számolunk azzal, hogy egy olyan krízishelyzet jön létre, hogy a parlament ne tudna ülésezni  az már egy nagyon tragikus helyzet lenne , és ha a parlament ülésezik, akkor önök hétről hétre a parlament adta keretek között megkapják a lehetőséget arra, hogy ellenőrizzék a kormányt napirend előtti felszólalásokkal vagy az azonnali kérdésekkel, ahogy ezt eddig is tették és a jövőben is teszik, és erre legyen is meg minden lehetőségük.

Önök azt mondják, hogy egy egyszerű törvénnyel lerendezhettük volna ezt a kérdést, mert 50 százalékos többséggel dönthettünk volna arról, hogy felhatalmazzuk a kormányt arra, hogy a lejáró rendeletek hatályát hosszabbítsa meg. Elméletileg igazuk van, tehettük volna ezt is, de mi többre törekedtünk. Mi azt mondtuk, hogy ebben a veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelmi törvény által megszabott keretek között  ez az a sarkalatos törvény, ami keretet ad a törvény mozgására  többre van szükség ahhoz, hogy a kormány sikeresen kezelje ezt a veszélyt, és ezt a koronavírus-törvény teremti meg.

Tehát mi nemcsak tűzoltásnyi lehetőséget akartunk adni a kormánynak, hanem érdemi mozgáslehetőséget. Ezt önök jól értik. Elméletileg helyeslik is azokat a döntéseket, amit a kormány eddig meghozott, csak önök bizonyos helyzetekben vitatkozni akarnak erről, és, ha úgy tetszik, az ellenség az arcát…, az ellenzék az arcát akarja megmutatni veszélyhelyzetben időszakonként. Hogy ez most 15 naponként történik, 90 naponként történik vagy félévenként történik, ez ilyen szempontból már egy részletkérdés.

Mi viszont azt mondjuk, hogy nem ez a fontos, hogy most vitázzunk a kormány döntéseiről, hanem sokkal inkább fontos az, hogy egységet mutassunk. A szavazás, ami egy óra múlva bekövetkezik, arról fog dönteni, hogy a parlament képes volte egy olyan egységet mutatni, amilyen egység egyébként a társadalomban van. (Balczó Zoltán: Így van.) Félek tőle, hogy a parlament megint alulmúlja ilyen szempontból a társadalmat.

Önök azt mondják, hogy semmi szükség (Balczó Zoltán: Nincs.) a koronavírus-törvény elfogadására, mert lám-lám, lejártak bizonyos intézkedések 15 nappal  utalok itt arra, hogy egy héttel ezelőtt nem adtak nekünk felhatalmazást arra, hogy azonnal elfogadjuk ezt a törvényt , és a kormány ezt mégis meg tudta oldani. De hogyan oldotta meg, tisztelt képviselőtársaim?

Háború van. Az ellenséget igazán nem is látjuk, mert ha lőnének ránk, akkor látnánk az ellenséget. Itt egy gyilkos vírussal találkozunk. Tekintsük ezt egy háborúnak. (Dr. Varga-Damm Andrea folyamatosan közbeszól.) Mit csinál ebben a helyzetben kényszerből a kormány? Megkéri az egyetem rektorait, hogy tartsák zárva az intézményeiket. Tehát kér. Megkéri a polgármestereket, hogy ne nyissák ki az óvodákat és a bölcsődéket. A tiszti főorvos egy normatív utasításban, ami nem is jogszabály  a saját szervezetét persze mozgathatja ezzel , egyébként megkéri a rendőröket  szó szerint megkéri a rendőröket , hogy az általa meghozott intézkedések végrehajtásában működjenek közre.

Önök azt gondolják, hogy ez ideális, hogy egy háborúban kérünk ahelyett, hogy a kormánynak egyértelmű mozgási lehetősége lenne arra, hogy parancsokat adjon, hogy döntéseket hozzon, és ezeknek a döntéseknek a végrehajtását számonkérje? Tökéletesen értik önök, hogy nagy különbség van kérés és egy egyértelmű parancsban megfogalmazott utasítás között. Mégsem képesek a kormány mögé odaállni, még ebben a krízishelyzetben sem, mert önöknek fontosabbak a politikai érdekeik, és ebben a veszélyhelyzetben is a saját politikai érdekeik tágítására törekszenek.

Mi ebben nem leszünk partnerek. Mi élünk azzal az alkotmányos felelősségünkkel, amit a választók ránk róttak, és egy óra múlva meg fogjuk szavazni ezt a törvényt. Boldogok leszünk, ha önökkel együtt tehetjük. Ha nem, önök nélkül is érvényesíteni fogjuk a választók akaratát. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  74  Következő    Ülésnap adatai