Készült: 2020.01.22.21:05:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

322. ülésnap (2013.11.11.), 224. felszólalás
Felszólaló Dr. Gulyás Gergely (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 4:34


Felszólalások:  Előző  224  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Igyekszem röviden reagálni az elhangzottakra. Először is, ennek a javaslatnak a vitája nyilvánvalóan eltér attól a vitától, amit az alaptörvény elfogadása során lefolytattunk. Ez pedig az egységes ombudsmani, alapvető jogi biztosi rendszernek a létrejötte volt. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, mielőtt túl jó színben tüntet fel engem az ellenzék, hogy amikor az alaptörvény koncepciója még ezzel ellentétes tervezetet tartalmazott, akkor is - utána lehet keresni - én mindvégig amellett foglaltam állást, hogy meg kell szüntetni azt a helytelen és rossz állapotot, ami három alapjogi biztos, az alapjogok más-más területére rendelt biztosok egyidejű működését írta elő, főleg úgy, hogy volt egy generális jogkörrel felruházott biztos, és utána két részterületet látott el két másik önálló országgyűlési biztos. Szerintem ez szükségtelen hatásköri vitákhoz, szükségtelen véleménykülönbségekhez vezetett. Ha egy alapvető jogok védelmére létrejött intézmény van Magyarországon, akkor ezeket a vitákat ott kell lefolytatni. Szerintem ez nagyon helyes és jó döntés volt. Mondom, még akkor is ennek a pártján álltam, amikor a koncepció ezzel ellentétesen a korábbi biztosi rendszer fenntartását javasolta az Országgyűlésnek. Tehát szerintem az a változás, ami történt, jó.

Hogy mennyire jó ez a változás, éppen a Lendvai képviselő asszony által hivatkozott közvélemény-kutatás is bizonyítja, hiszen csak azt nem említette a képviselő asszony, hogy ez a kutatás 2013-ban történt. Tehát 2013-ban gondolták úgy már az új ombudsmani rendszerről az állampolgárok, hogy ez a korábbinál nagyobb közbizalomra érdemes.

Konkrét kérdések is felmerültek. Természetesen csak olyan stratégia megvalósulását lehet számon kérni az alapvető jogok biztosának hivatalán, illetve helyettesein, amely az Országgyűlés hatáskörébe tartozik. Tehát ha van olyan, ami kormányzati hatáskörbe tartozik az előterjesztésben, akkor annak a korrekciója indokolt.

A Gaudi-Nagy Tamás által felvetett konkrét kérdéssel kapcsolatosan először is szeretném meggyőzni a képviselő urat, ha már délelőtt nem sikerült. Legalább arról sikerült meggyőzni, hogy nem egy sarkalatos törvény. De ha már délelőtt nem sikerült, ezért most egy esti próbálkozást is teszek, hogy tekintsen el attól a súlyosan alkotmányellenes, mind a régi alkotmány, mind az új alaptörvény alapján súlyosan alkotmányellenes álláspontjától, amely az egyéni képviselőnek megtiltja az önálló indítványként törvényjavaslat előterjesztését, vagy akár ezt helyteleníti. Ettől tekintsen el, és a jövőben az új alaptörvény szabályozásának megfelelően - bár a korábbi alkotmány e tekintetben ezzel megegyező volt - legyen kedves az egyéni képviselők jogát tiszteletben tartani. Szerintem Gaudi-Nagy Tamás képviselőtársunknak is volt már nagy jelentőségű önálló törvényjavaslata. Senki nem gondolja, hogy az ellenzéki jogokat olyanformán lehet csorbítani, hogy neki először a kormányhoz kellene fordulnia azért, mert ez egy parlamentáris demokrácia, ahol a kormány a parlamentnek felelős. Én éppen azokat az ellenzéki hangokat szoktam hallani, hogy ez nincs kellően így. Tehát amikor ennek szép bizonyítékát látjuk, akkor legyen kedves az az ellenzék, amely egyébként ezzel ellentétes kritikákat fogalmaz meg, üdvözölni az ilyen jellegű előterjesztéseket.

Végül az a kérdés merült fel, hogy miért pontosítja a helyettes jelölés szabályait a törvény. Azért pontosítja, mert a jelenlegi szabályok szerint, miután együtt jár le az ombudsman helyettesének és az ombudsmannak a megbízatása, ezért ha megelőzően kell az ombudsmannak javaslatot tenni a helyettesjelölt személyére, akkor az azt jelenti, hogy az utána következő hat évben az Országgyűlés által megválasztandó alapvető jogi biztosnak azzal kell együtt dolgozni, akit még az elődje jelölt. Mi ettől szeretnénk eltekinteni. Az életszerű szabályozás az, ha megválasztjuk először az alapvető jogok biztosát, majd utána ő jelöl két helyettest. Ennyi változást tartalmaz a szabályozás. Szerintem ez is támogatható.

Úgy gondolom, hogy a névváltozás pedig különösen egyébként a nemzetközi kapcsolatokban jelent könnyebbséget. Én a biztosi elnevezés visszaállítását, éppen azért, mert az önállóságra utalna, ami szerintem helytelen, nem támogatom, a szószóló viszont szerintem mind Magyarországon könnyebben megjegyezhető, mind a nemzetközi kapcsolatokban jól használható.

Köszönöm a támogató felszólalásokat, és ígérem, hogy cserébe a módosító indítványokat is ezen szemüvegen keresztül fogjuk mi is vizsgálni.

Köszönöm.
Felszólalások:  Előző  224  Következő    Ülésnap adatai