Készült: 2020.09.21.04:25:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

164. ülésnap (2004.09.14.), 32. felszólalás
Felszólaló Gazda László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Gazdasági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:31


Felszólalások:  Előző  32  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

GAZDA LÁSZLÓ, a gazdasági bizottság előadója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Köszönöm a lehetőséget, hogy a gazdasági bizottság véleményét elmondhatom a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a tanács 2003. évi tevékenységéről.

(10.30)

A gazdasági bizottságban nem alakult ki többségi és kisebbségi vélemény, egységes vélemény alakult ki. A bizottság maximálisan egyetértett azokkal a beszámolóban is rögzített elvekkel, hogy a közvagyonnal történő felelős és ésszerű gazdálkodás előmozdítása, a közfeladat hatékony és takarékos ellátása és a korrupciós kockázatok csökkentése csak szigorú közbeszerzési eljárásrenddel biztosítható. Azzal is egyetértett a bizottság, hogy a versenyeztetés nyilvánossága, a résztvevők esélyegyenlősége, a tisztességes verseny adhat biztosítékokat és megfelelő válaszokat az adófizető állampolgárok azon egyre növekvő igényére - és meggyőződésünk, hogy ez csak szigorodni fog -, hogy az általuk befizetett adók elköltése hatékony és kellően ellenőrzött legyen.

Egységes vélemény alakult ki abban is a gazdasági bizottságban, hogy a 2003. évben elfogadott új közbeszerzési törvény lezárt egy folyamatot, kialakult a közbeszerzések intézményrendszere, megvalósult a jogharmonizáció, és ebben rendkívül pozitív és nagy szerepet játszott a közbeszerzési tanács.

Bár a hazai közbeszerzési struktúra felépült és a közpénzek elköltésének elfogadott módszere lett a közbeszerzés, mégis úgy látta és látja a gazdasági bizottság, hogy számtalan olyan probléma van, amely folyamatosságot, folyamatos karbantartást igényel, mégpedig, hogy a közbeszerzések gyakorlatát folyamatosan felül kell vizsgálni, hogy elősegítik-e a gazdaság és a társadalom fejlődését. Azaz, hogy a közbeszerzési gyakorlat kellően hatékony-e, hogy a törvény nyilvánosságot és átláthatóságot biztosító rendelkezései elegendő visszatartó erőt jelentenek-e a közbeszerzések tisztaságát sértő cselekményekkel szemben, és hogy lehetőleg nyílt versenyben kerüljön sor a legkedvezőbb ajánlattevők kiválasztására.

Azt is nagyon lényegesnek tartotta a gazdasági bizottság, hogy az ellenőrzések és utólagosan ellenőrzések, a folyamatba beépített ellenőrzések hangsúlyos megjelenítése sikerült-e. Tehát nem elegendő a közbeszerzési eljárás elején és végén ellenőrizni, hanem a folyamatos ellenőrzésre és olyan ellenőrzésre van szükség, amely a kellő visszatartást biztosítja.

Szükségesnek tartja a gazdasági bizottság, hogy a közbeszerzési tanács ajánlásaival a jogalkalmazásban ismételten felmerülő értelmezésekben nyújtson eligazítást, írásbeli állásfoglalásaival pedig továbbra is segítse a közbeszerzések szereplőit. Nagyon fontos az, hogy folytassa az oktatási, képzési, továbbképzési programját, hiszen úgy érezzük, úgy érezte a bizottság, hogy ebben az út elején járunk; hogy fejlessze tovább az információcserét elősegítő közbeszerzési hálózatát. Azt is nagyon lényegesnek tartotta, hogy a várható élesedő versenyben találja meg azokat a legális támogatási formákat, amelyekkel a hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat támogatni lehet.

Végezetül egységes volt a gazdasági bizottság abban is, hogy elfogadásra ajánlja a beszámolót, és kéri megköszönni a közbeszerzési tanács e területen kifejtett tevékenységét.

Köszönöm szépen. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  32  Következő    Ülésnap adatai