Készült: 2020.09.25.03:25:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

138. ülésnap (2004.03.31.), 38. felszólalás
Felszólaló Gazda László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Gazdasági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:46


Felszólalások:  Előző  38  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

GAZDA LÁSZLÓ, a gazdasági bizottság előadója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! A gazdasági bizottság megtárgyalta a T/9124. számú, a kis- és középvállalkozások fejlődésének támogatásáról szóló törvényjavaslatot, és 12:8 arányban általános vitára alkalmasnak tartotta.

A gazdasági bizottság abban egyetértett, hogy meghatározó figyelmet kell fordítani a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésére, támogatására, mert ezek a vállalkozások a nemzetgazdaság stratégiai jelentőségű foglalkoztatói, és kiemelt lehetőséget hordoznak az elmaradott térségek felzárkóztatásában is, amennyiben sikerül olyan átlátható támogatáspolitikát törvényben megfogalmazni, amely összhangban áll az európai uniós támogatási követelményekkel, és fókuszában az európai piacon való helytálláshoz szükséges versenyképesség növelése a cél.

A gazdasági bizottság többségi véleményét megfogalmazók szerint a törvényjavaslatban a kis- és középvállalkozások támogatását, támogathatóságát megfogalmazó célok a teljesítményelvet, az alkalmazkodást, az esélyteremtést és a kiszámíthatóságot, illetve ezek érvényesülését fogják biztosítani. A szellemi tulajdon védelmének erősítésével, az innovációs képesség növelésével, a környezetvédelmi hatású fejlesztések elősegítésével egyszerre támogatják a környezetbarát, versenyképes gazdaság kiépülését, amely előmozdíthatja ezzel a beszállítói kapcsolatok erősödését is. Helyesen fogalmazza meg az előterjesztő - véli a többségi vélemény - a támogatás céljai között az alap- és emelt szintű tanácsadás támogatásának fontosságát is.

Figyelemmel a közelmúlt világgazdasági és hazai gazdasági folyamataira, azok gyors változásaira, helyes, hogy a törvényjavaslat a mindenkori kormány e vállalkozásokkal kapcsolatos feladatait meghatározza, azonban úgy tartja, hogy kétévenként szükséges a kkv-k helyzetét, gazdálkodási feltételrendszerét, az intézkedéseket és azok hatásait értékelni.

A vállalkozásfejlesztési tanács életre hívását, működtetését fontosnak tartja, javasolja, hogy abban tanácskozási joggal vegyenek részt a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok által létrehozott Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium képviselői.

A célelőirányzat működtetésével bevezetni tervezett új támogatási formák - a lízingdíj-támogatás, a faktoringdíj-támogatás, a bankgarancia-kedvezmény, a tulajdonrészesedés szerzése a vállalkozásokban - törvényi szintű lehetővé tétele a vissza nem térítendő támogatás és a kamattámogatás mellett helyes törekvés, és kifejezi azt a szándékot, hogy csak oly mértékben szabad differenciáltan a támogatással élni, amely egy egészséges gazdaság érdekeit teremti meg, és sohasem téveszti össze a gazdaság érdekeit a szociálpolitika érdekeivel.

Összefoglalva tehát: a gazdasági bizottság többségi véleményét megfogalmazók azt javasolják a tisztelt Országgyűlésnek, hogy a törvényjavaslatot tárgyalja meg és fogadja el.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  38  Következő    Ülésnap adatai