Készült: 2020.09.18.13:49:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

132. ülésnap (2004.03.17.), 46. felszólalás
Felszólaló Gazda László (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó Gazdasági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:48


Felszólalások:  Előző  46  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

GAZDA LÁSZLÓ, a gazdasági bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Asszony! Tisztelt Ház! A gazdasági bizottság megtárgyalta mind a három törvényjavaslatot, és vita után a törvényjavaslatokat általános vitára alkalmasnak tartotta 14:12 arányban.

A gazdasági bizottság többségi véleményét alkotók szerint az 1990-ben az Országgyűlés által megalkotott 1990. évi LXV. törvény alapján az egy település, egy önkormányzat elvén kiépült önkormányzati rendszer további lehetőségei kimerültek.

 

(11.10)

 

Különösen a kistérséggel bíró térségekben - és Balsay képviselő úr mondta is, a 3200 önkormányzat közül közel kétezernek a lélekszáma nem haladja meg az ezer főt - a települések nem képesek önállóan valamennyi közszolgáltatás megfelelő színvonalú ellátására. Mindezek mellett sürgető és időszerű a törvények módosításával és egy új törvény megalkotásával egy hatékonyabb rendszer lehetőségeit biztosítani úgy, hogy az önkormányzati törvény alapértékei ne sérüljenek; és erre szeretném a hangsúlyt tenni, a többségi véleményt alkotók is erre tették a hangsúlyt.

A kormány e törvényjavaslatokban a magyar hagyományokat és az 1990-ben kialakított önkormányzati rendszer értékeit tiszteletben tartja. A szabad társulás elvét megőrzi, a kötelező feladatok ellátására meghatározott körben többcélú kistérségi társulás kötelező megalakítására tesz javaslatot, és ezt a gazdasági bizottság többségi véleményét alkotók helyeslik és támogatják.

Fontos közérdek, hogy az önkormányzati együttműködés erősítése révén mindenki a helyben nem biztosítható közszolgáltatásokhoz növekvő színvonalon jusson hozzá, azokat elérhesse, és hogy a feladatellátásban meglevő színvonalkülönbségek csökkenjenek. A többségi véleményt alkotók szerint az európai uniós belépésünket követően felértékelődik az együttműködés, a partnerség, a nagyobb programok tervezése és megvalósítása. A törvényjavaslatok elfogadása esetén ez a folyamat felgyorsulhat és hatékonyabbá válhat. Olcsóbbá teheti a közigazgatást, karcsúbbá teheti az állami és önkormányzati szervezeteket, és sikere esetén a továbblépés lehetőségét is megteremtheti.

Mindezek alapján a gazdasági bizottság azt ajánlja az Országgyűlésnek, hogy a három törvényjavaslatot vitassa meg. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  46  Következő    Ülésnap adatai