Készült: 2022.06.27.13:32:47 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 1998-2002

Bizottság: Mezőgazdasági bizottság
Mezőgazdasági bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/5686 Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény módosításáról Koltai Ildikó (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
2 J/5640 A mezőgazdasági termelők beszállítói biztonságát garantáló rendszer létrehozásáról szóló 31/2001. (V.14.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
3 H/5524 A mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési lehetőségeinek vizsgálatáról szóló 28/2001. (V.11.) OGY határozat végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
4 H/5497 A nemzeti agrár-és vidékfejlesztés szakmai programjának téziseiről Dr. Nagy Sándor (MSZP), Kuncze Gábor (SZDSZ), Dr. Orosz Sándor (MSZP), Dr. Kis Zoltán (SZDSZ), Dr. Németh Imre (MSZP), T. Asztalos Ildikó (SZDSZ), Gráf József (MSZP), Zatykó János (MSZP), Pásztohy András (MSZP), Lakatos András (MSZP), Simon József (MSZP), Karakas János (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
5 H/5331 A szövetkezeti üzletrészek körül kialakult helyzet felülvizsgálatáról és a legsürgősebb intézkedésekről, valamint az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény felülvizsgálatáról Dr. Orosz Sándor (MSZP), Molnár Albert (MSZP), Karakas János (MSZP), Fodor Sándor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 J/5309 A mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési lehetőségeinek vizsgálatáról szóló 28/2001. (V.11.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 T/5264 A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/5262 A Nemzeti Földalapról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 H/5233 A Kisalföld térségében 2001. évben aszály sújtotta mezőgazdasági termelők támogatásáról Pozsgai Balázs (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
11 T/5042 A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 H/5035 A szőlő- és bortermelők adminisztrációs terheinek csökkentéséről Zsikla Győző (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 T/5001 A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 T/4964 A termőföld tulajdonának, használatának egyes kérdéseiről Dr. Kis Zoltán (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 J/4869 A régiók, a megyék és a kistérségek társadalmi, gazdasági és infrastrukturális kapcsolatrendszerének alakulásáról, valamint a régiók lehatárolásának vizsgálatáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
17 H/4795 A Kisalföld térségében 2001. évben aszály sújtotta mezőgazdasági termelők támogatásáról Pozsgai Balázs (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 J/4782 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2000. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
19 T/4750 A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról Dr. Kurucsai Csaba (FKGP), Körömi Attila (Fidesz), Font Sándor (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/4707 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/4706 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV. törvény és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról Dr. Szili Katalin (MSZP), Hegyi Gyula (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 T/4592 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról Mezőgazdasági bizottság ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
23 T/4504 Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 H/4492 A nagy mennyiségben történő cukor felhasználások ellenőrzéséről Zsikla Győző (FKGP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
25 T/4208 A szövetkezeti üzletrészek állam általi megvásárlásáról Dr. Orosz Sándor (MSZP), Dr. Nagy Sándor (MSZP), Karakas János (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/4206 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Font Sándor (MDF), Dr. Kerényi János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 J/4181 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről kormány (külügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
28 T/4171 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
29 T/4169 Egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 J/4131 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 1999. évi tevékenységéről, a hozzárendelt vagyon változásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
31 J/4122 A Gazdasági Versenyhivatal 2000.évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
32 T/4116 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997.évi CIII.törvény módosításáról Zsikla Győző (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/4014 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről szóló 2000.évi CXLIV.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 J/4006 Az Állami Számvevőszék 2000. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/3963 Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény módosításáról Herbály Imre (MSZP), Tokár István (MSZP), Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/3930 Az állategészségügyről szóló 1995.évi XCI.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 H/3920 A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 J/3919 A területi folyamatok alakulásáról a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/3895 A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról Kékkői Zoltán József (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 H/3855 A Balatoni Halgazdaság Rt. helyzetének rendezéséről Dr. Suchman Tamás (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/3846 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról kormány (közlekedési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/3845 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.törvényben szabályozott elbirtoklási határidő módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 T/3788 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Dr. Bernáth Varga Balázs (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/3740 A fegyverekről, lőszerekről és lőterekről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
45 T/3692 A magánállatorvosi gyakorlat értékesítéséről Dr. Czira Szabolcs (FKGP) tárgysorozatba vételre vár  
46 H/3578 Az osztatlan közös tulajdonban álló erdők helyzetének rendezése Dr. Suchman Tamás (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/3561 A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magánorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény módosításáról Dr. Orosházi György (FKGP) tárgysorozatba vételre vár  
48 T/3524 Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról Dr. Czira Szabolcs (FKGP), Dr. Dán János (FKGP), Dr. Fenyvesi Máté (FKGP), Dr. Orosházi György (FKGP) tárgysorozatba vételre vár  
49 H/3507 Az agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
50 H/3462 A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/3458 A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény módosításáról Dr. Orosházi György (FKGP) bizottságnál tárgysorozatba-vételre vár  
52 T/3457 Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény módosításáról Dr. Orosházi György (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 T/3456 Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról Dr. Orosházi György (FKGP), Dr. Czira Szabolcs (FKGP), Dr. Fenyvesi Máté (FKGP), Dr. Dán János (FKGP) bizottságnál tárgysorozatba-vételre vár  
54 T/3313 A szőlő- és gyümölcsös ültetvények összeírásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 H/3306 A mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési lehetőségeinek vizsgálatáról Tóth Imre (FKGP), Hanó Miklós (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 J/3301 Az Agrárgazdaság 1999.évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/3269 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. mód. kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/3263 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.évi LVIII.törvény módosításáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 T/3256 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII.törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 H/3220 A nagy mennyiségben történő cukor felhasználásának ellenőrzéséről Zsikla Győző (FKGP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
61 H/3178 A magyar bor minőségének további javítását, a borhamisítás visszaszorítását szolgáló teendőkről Dr. Nagy Sándor (MSZP), Dr. Kis Zoltán (SZDSZ), Dr. Orosz Sándor (MSZP), Karakas János (MSZP), Herczog Edit (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 J/3132 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről - 1999 Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
63 T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/3044 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról Kapronczi Mihály (MIÉP), Rozgonyi Ernő (MIÉP), Dr. Lentner Csaba (MIÉP) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/3029 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény módosításáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
66 H/3024 Az erdőtelepítési célú földvásárlásról Göndör István (MSZP), Dr. Orosz Sándor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 T/3011 Az új szövetkezetekről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/3010 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
69 T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/2970 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról Zsikla Győző (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/2959 A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról Csatári József (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/2954 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról Font Sándor (MDF), Dr. Kerényi János (Fidesz), Lasztovicza Jenő (Fidesz), Tállai András (Fidesz), Schmidt Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 H/2951 A Duna-Tisza köze elsivatagosodásának megakadályozásáról Csatári József (FKGP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
75 T/2947 A zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
76 T/2937 A Nemzeti Földalap feladatairól és jogállásáról (a Nemzeti Földalapról) Dr. Medgyasszay László (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
77 J/2669 A Gazdasági Versenyhivatal 1999.évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
78 T/2578 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról Csatári József (FKGP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
79 H/2532 A mezőgazdasági termelők beszállítói biztonságát garantáló rendszer létrehozásáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
80 H/2519 Az állampolgárok élet-és vagyonbiztonságát veszélyeztető ár-és belvízkárok következményeinek elhárításáról szóló 2303/1998. (XII.30.) kormányhatározat végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
81 H/2504 A magyarországi folyók és vizek védelméről Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
82 T/2495 A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995.évi XCVI.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/2492 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI-törvény módosításáról Csatári József (FKGP) bizottságnál tárgysorozatba-vételre vár  
84 J/2488 A társulási megállapodás végrehajtásnak előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 T/2481 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991.évi XLIX.törvény módosításáról Csatári József (FKGP) tárgysorozatba vételre vár  
86 T/2471 A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 T/2470 A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993.évi II.törvény módosításáról Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/2432 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról Zsikla Győző (FKGP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
89 T/2427 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI.törvény, valamint a hegyközségekről szóló 1994.évi CII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 T/2401 A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvény módosításról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 T/2398 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 H/2391 A mezőgzdasági termelőket megillető tartozások megtérítését garantáló rendszer létrehozásáról Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 H/2358 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-98.évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
94 H/2356 A szőlő és bortermelők adminisztrációs kötelezettségeinek egyszerűsítéséről Zsikla Győző (FKGP), Dr. Kerényi János (Fidesz), Dr. Fazekas Sándor (Fidesz), Koncz Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 H/2300 A Szamos és a Tisza folyók cianid és nehézfém szennyezése következtében létrejött ökológiai katasztrófa következményeinek orvoslására Környezetvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
96 J/2281 Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető ár- és belvízkárok következményeinek elhárításáról szóló 2303/1998. (XII.30.) Korm. határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 J/2221 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 H/2181 A holtágak megóvásával, hasznosításával és rehabilitációjával kapcsolatos további feladatokról Környezetvédelmi bizottság, Gazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/2061 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi C.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 T/2034 A hulladékgazdálkodásról kormány (környezetvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 H/2005 Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) keretében 1951.dec. 6-án létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-Konferencia 1997.novemberi, 29. ülésszakán elfogadott módosításainak megerősítéséről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/1955 A növényvédelemről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 J/1886 Beszámoló az Országgyűlés részére a júniusi, júliusi rendkívüli esőzés és vihar miatti védekezési és kárelhárítási intézkedésekről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
104 J/1877 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi tevékenységéről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 J/1868 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1997. évi tevékenységéről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 T/1802 A kémiai biztonságról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 H/1787 A holtágak megóvásával, hasznosításával és rehabilitációjával kapcsolatos feladatokról. Környezetvédelmi bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
108 H/1762 Az agrárgazdaság 1998.évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
109 T/1758 Az épitett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII.tv.mód kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/1757 A tervező-és szakértő mérnökök, valamint épitészek szakmai kamaráiról szóló 1996.évi LVIII.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 J/1642 Az agrárgazdaság 1998.évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/1620 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996.évi LV.törvény módosításáról Gyimóthy Géza (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/1610 A gazdasági kamarákról. kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 T/1517 Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkező törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosításáról (érinti még a bányászat, mérésügy, találmányok szabadalmi oltalma. egészségügyi,(dajkaterhesség) közigazgatás korszerűsítés, kormány tagjai,államtitkárok jogállása törvények módosítását) kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 J/1514 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
117 T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/1501 Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 J/1466 A holtágak megmentésével, rehabilitációjával, védelmével és hasznosításával kapcsolatos feladatokról szóló 24/1997. (III.26.) OGY.határozat végrehajtásáról kormány (közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/1404 A szövetkezet gazdálkodásával kapcsolatos ideiglenes szabályozásról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
121 T/1333 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Ftv.) módosításáról Glattfelder Béla (Fidesz), Dr. Bánk Attila (FKGP), Dr. Medgyasszay László (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
122 T/1250 A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról Glattfelder Béla (Fidesz), Dr. Bánk Attila (FKGP), Dr. Medgyasszay László (MDF) tárgysorozatba vételre vár  
123 T/1207 A területfejlesztésről, és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 I/1068 Szükség van-e a mezőgazdaság nehéziparára, túlélik-e a válságot a húsipari cégek? Gráf József (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 T/1061 A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról Csatári József (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 J/1040 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 T/995 A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996.évi LXXVII.törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 T/888 A szövetkezetekről szóló 1992.évi L.törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992.évi II.törvény módosításáról Barkóczy Gellért (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
129 T/887 A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról Dr. Medgyasszay László (MDF) tárgysorozatba vételre vár  
130 H/873 Az agrárágazatban kialakult jövedelmi válsághelyzet megoldásáról Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
131 H/872 A földértékelés rendszerének korszrűsítése Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 H/870 Az agrároktatás rendszerének felülvizsgálata és az alapfokú képzés feltételeinek biztosítása Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 H/869 A hazai gyógynövény-termesztés és feldolgozás helyzetének javítása Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
134 T/857 A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX. tv. módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
135 T/813 Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993.évi VI..törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
136 T/757 A termőföldről szóló 1994.évi LV.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
137 T/756 A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993.évi II.törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
138 T/755 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997.évi CXXI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 T/718 Az általános mezőgazdasági összeírásról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 T/712 A Magyar Növényvédő Mérnöki-Növényorvosi- Kamaráról Csatári József (FKGP) tárgysorozatba vételre vár  
141 T/566 A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.évi CLIX törvény módosításáról Tóth Imre (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
142 T/486 A halászatról és horgászatról szóló 1997.évi XLI.törvény módosításáról Danka Lajos (FKGP), Dr. Pap János (Fidesz), Ékes József (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
143 T/338 A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
144 T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 H/322 A területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV.18.) OGY határozat módosításáról Rajcsányi Péter Kálmán (Fidesz), Dr. Rapcsák András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
146 T/317 A halászatról és horgászatról szóló 1997.évi XLI. törvény módosításáról Danka Lajos (FKGP), Dr. Pap János (Fidesz), Ékes József (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
147 T/296 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
148 T/276 A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
149 H/275 A Bolgár Köztársaság Közép -Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás megerősítéséről kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
150 T/273 A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) kapcs. módosítóra vár  
151 T/257 A vad védelemről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
152 H/206 A gazdasági kamarákra vonatkozó törvényi szabályozás felülvizsgálatáról Nógrádi László (Fidesz), Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
153 J/57 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos 1997. évi tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
154 T/42 A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve