Készült: 2021.01.25.12:51:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

125. ülésnap, 195. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 22:28

Felszólalások:  <<  195  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a szavazatszámláló bizottság befejezte munkáját. Megállapította, hogy a titkos szavazásban 323 képviselő a szavazólapot felvette. A jegyzők megállapították, hogy a szavazási eljárás mindkét jelöltre érvényes, de eredménytelen volt.

Dr. Zombor Ferenc személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 322 képviselő adta le a szavazatát. Ezek megoszlása a következő: az érvénytelen szavazatok száma 11, az érvényes szavazatok száma 311, ebből az igen szavazatok száma 123, a nem szavazatok száma 188. Az Országgyűlés Dr. Zombor Ferencet országgyűlési biztossá nem választotta meg.

Dr. Fülöp Sándor személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 322 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő: az érvénytelen szavazatok száma 8, az érvényes szavazatok száma 314, ebből az igen szavazatok száma 207, a nem szavazatok száma 107. Az Országgyűlés Dr. Fülöp Sándort országgyűlési biztossá nem választotta meg.

Tisztelt Országgyűlés! Most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat.

Először a H/5005. számú előterjesztés sürgős tárgyalásba vételéről határozunk. Szili Katalin, Göndör István, MSZP; Répássy Róbert, Fidesz; Rubovszky György, KDNP; Herényi Károly és Csapody Miklós, MDF, kezdeményezték a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumáról szóló H/5005. számú országgyűlési határozati javaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, hogy az előterjesztők részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt kettő percben. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a H/5005. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 290 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

Most részletes vitára bocsátások következnek. Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet érintő intézkedésekről szóló H/4904. sorszámú országgyűlési határozati javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 309 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a kis- és középvállalkozások 2005-2006. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásokról szóló jelentés elfogadásáról szóló H/4969. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 310 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Most személyi javaslatokról történő döntéshozatalokra kerül sor.

Soron következik a Független Rendészeti Panasztestület tagjainak megválasztása. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a jelölteket és családtagjaikat, akik a helyszínen kísérik figyelemmel a szavazást.

Tisztelt Országgyűlés! A rendőrségi törvény 6/A. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés elnöke - a honvédelmi és rendészeti, valamint az emberi jogi bizottság együttes javaslatára - a Független Rendészeti Panasztestület öt tagjának dr. Féja Andrást, Fráterné dr. Ferenczy Nórát, dr. Juhász Imrét, dr. Kaltenbach Jenőt és dr. Kádár András Kristófot jelölte.

A H/5049. számú javaslatot megkapták. A törvény rendelkezései szerint a testület tagjait az Országgyűlés a jelen lévő képviselők kétharmadának szavazatával, egyidejű listás módon választja meg, majd a testület saját tagjai közül választja meg elnökét.

Kérdezem az Országgyűlést, hogy az Országgyűlés elnökének jelölése alapján megválasztja-e a panasztestület tagjait.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 311 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a panasztestület tagjait megválasztotta. (Taps.)

Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy a Független Rendészeti Panasztestület most megválasztott tagjainak az Országgyűlés és a magam nevében gratuláljak, tevékenységük ellátásához jó egészséget és sok sikert kívánjak.

Tisztelt Országgyűlés! Most a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma elnöksége, valamint a közalapítvány ellenőrző testülete tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása következik. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a jelölteket és családtagjaikat, akik a helyszínen kísérik figyelemmel a szavazást.

A médiatörvény rendelkezése szerint a kuratórium, valamint az ellenőrző testület tagjait az Országgyűlés a képviselők több mint felének, azaz 194 képviselőnek igen szavazatával, egyenként választja meg. A kuratórium elnökét és elnökhelyettesét, valamint az ellenőrző testület elnökét az Országgyűlés a megválasztott tagok közül egyszerű többséggel választja.

Az Országgyűlés elnöke a képviselőcsoportok indítványa alapján H/5077. számú javaslatában 2008. március 2. napjától a közalapítvány kuratóriuma elnökének dr. Rangos Katalint, elnökhelyettesének dr. Gál András Leventét, elnökségi tagjainak pedig dr. Farkas Istvánt, Hárshegyi Jánost, Budai Lászlót, Nagy Lenkét, dr. Simon Attila Istvánt, Marosi Györgyöt, Szente Pétert és dr. Dézsi Mihályt jelölte.

(18.40)

Most tehát a jelöltek kuratóriumi elnökségi taggá választásáról egyenként szavaz az Országgyűlés az abszolút többség szabályai szerint.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává dr. Rangos Katalint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 305 igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett dr. Rangos Katalint elnökségi taggá választotta. (Taps.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává dr. Gál András Leventét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 309 igen szavazattal dr. Gál András Leventét elnökségi taggá választotta. (Taps.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává dr. Farkas Istvánt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 314 igennel dr. Farkas Istvánt elnökségi taggá választotta. (Taps.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Hárshegyi Jánost. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 313 igennel Hárshegyi Jánost elnökségi taggá választotta. (Taps.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Budai Lászlót. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 314 igennel Budai Lászlót elnökségi taggá választotta. (Taps.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Nagy Lenkét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 313 igennel Nagy Lenkét elnökségi taggá választotta. (Taps.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává dr. Simon Attila Istvánt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 314 igennel dr. Simon Attila Istvánt elnökségi taggá választotta. (Taps.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Marosi Györgyöt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 305 igennel, 1 tartózkodás mellett Marosi Györgyöt elnökségi taggá választotta. (Taps.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává Szente Pétert. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 313 igennel, 1 tartózkodás mellett Szente Pétert elnökségi taggá választotta. (Taps.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a kuratórium elnöksége tagjává dr. Dézsi Mihályt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 309 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett dr. Dézsi Mihályt elnökségi taggá választotta. (Taps.)

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnökségi tagok közül az elnök és az elnökhelyettes megválasztására kerül sor az egyszerű többség szabályai szerint.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az Országgyűlés elnökének javaslata szerint megválasztja-e a kuratórium elnökének dr. Rangos Katalint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés dr. Rangos Katalint 307 igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett a kuratórium elnökének megválasztotta. (Taps.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az Országgyűlés elnökének javaslata szerint megválasztja-e a kuratórium elnökhelyettesének dr. Gál András Leventét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés dr. Gál András Leventét 312 igennel, 1 tartózkodás mellett a kuratórium elnökhelyettesének megválasztotta. (Taps.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a Magyar Rádió Közalapítvány ellenőrző testülete tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról döntünk. Erre a kuratórium elnökségének megválasztására irányadó szabályokat kell alkalmazni.

Az Országgyűlés elnöke a képviselőcsoportok indítványa alapján 2008. március 23. napjától a közalapítvány ellenőrző testülete elnökének dr. Bencze Izabellát, tagjainak pedig Laczik Zoltánt és Nagy Tamást jelölte. Most tehát a jelöltek testületi taggá választásáról egyenként szavaz az Országgyűlés az abszolút többség szabályai szerint.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a közalapítvány ellenőrző testülete tagjává dr. Bencze Izabellát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 303 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett dr. Bencze Izabellát testületi taggá választotta. (Taps.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a közalapítvány ellenőrző testülete tagjává Laczik Zoltánt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 309 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Laczik Zoltánt testületi taggá választotta. (Taps.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a közalapítvány ellenőrző testülete tagjává Nagy Tamást. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 310 igen szavazattal, 1 nem ellenében Nagy Tamást testületi taggá választotta. (Taps.)

(18.50)

Tisztelt Országgyűlés! Most a testületi tagok közül az elnök megválasztására kerül sor az egyszerű többség szabályai szerint. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a kormánypárti frakciók jelölése alapján, az Országgyűlés elnökének javaslata szerint megválasztja-e az ellenőrző testület elnökének dr. Bencze Izabellát.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés dr. Bencze Izabellát 300 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett testületi elnökké megválasztotta.

Tisztelt Országgyűlés! A tisztségviselők és tagok megválasztásával a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumának elnöksége és ellenőrző testülete megalakult. Megválasztásukhoz az Országgyűlés és a magam nevében gratulálok. Munkájuk ellátásához jó egészséget és sok sikert kívánok. (Taps.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a kis- és középvállalkozások 2003-2004. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványát H/4968. sorszámon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az országgyűlési határozati javaslathoz módosító javaslatok nem érkeztek, így részletes vitára nem kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/4968. sorszámú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 186 igen szavazattal, 116 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elfogadott Házszabálytól való eltérésnek megfelelően soron következik a kis- és középvállalkozások 2005-2006. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásokról szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat részletes vitája, módosító javaslatairól történő határozathozatala és a zárószavazás. A gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványát H/4969. sorszámon kapták kézhez a képviselők. A benyújtott módosító javaslatokról a foglalkoztatási bizottság ajánlást készített, amelyet H/4969/4. sorszámon kaptak kézhez. Arra figyelemmel, hogy a két módosító javaslat ugyanazon jogszabályhely kiegészítését kezdeményezi, a vitában ezek összevonásáról nem kell döntenünk.

Megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1. és 2. pontjáról. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, ezért a részletes vitát lezárom.

Megkérdezem Józsa István képviselő urat, a gazdasági bizottság előadóját, hogy előterjesztőként kíván-e élni a szólás lehetőségével. Igen, megadom a szót Józsa István képviselő úrnak. Öné a szó, képviselő úr.

Felszólalások:  <<  195  >>    Ülésnap adatai