Készült: 2020.01.17.19:52:12 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

280. ülésnap (2013.05.22.), 402. felszólalás
Felszólaló Dr. Simon Miklós (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:25


Felszólalások:  Előző  402  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt két évben a honvédelmet övező jogszabályi környezet alapvetően megújult. Az Országgyűlés megalkotta többek között az alaptörvény különleges jogrendre vonatkozó részeit, új honvédelmi törvény került elfogadásra, módosult a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény, összevonásra kerültek a katonai titkosszolgálatok, és megtörtént az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséhez szükséges jogszabályok kidolgozása is. A most tárgyalandó törvényjavaslat olyan terjedelmű szabályozást ölel fel, amely túlterhelné a honvédek jogállásáról szóló törvény szövegét, ezért külön törvényi szabályozás indokolt.

Fontos kiemelni, és ezt a Honvédelmi Minisztérium államtitkára is megerősítette a tegnapi bizottsági ülésen, hogy a hadkötelezettség továbbra is csak rendkívüli állapotban és az Országgyűlés döntésétől függően megelőző védelmi helyzetben áll elő. Azonban erre már békeidőben fel kell készülnie a katonai igazgatás szerveinek. A jól megszervezett felkészülés alapja pedig, hogy ki kell alakítani egy olyan nyilvántartási rendszert, amelyben szerepel minden nagykorú, magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel rendelkező férfi olyan adata, amely a katonai szolgálat teljesítéséhez, a sorozás és a behívás végrehajtásához szükséges. Ezzel a témakörrel, azaz a hadkötelesek nyilvántartásával a IV. fejezet foglalkozik. Lényeges, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó alaptörvényi elvekre figyelemmel a hadköteles-nyilvántartásban csak olyan adatok kezelhetők, amelyek szigorúan ezen célok eléréséhez feltétlenül szükségesek. A javaslat alapvetése, hogy az állampolgárokat békében ne terhelje adatszolgáltatási kötelezettség, hiszen az állami szervek által vezetett nyilvántartásokban rendelkezésre állnak azok az adatok, amelyek a katonai nyilvántartás számára szükségeltetnek.

A törvényjavaslat továbbá megállapítja a katonai igazgatás szervezeti felépítését és feladatait, amely a központi katonai igazgatási szervből és annak alárendeltségében működő területi katonai igazgatási szervekből áll. Meghatározza a szolgálati viszonnyal kapcsolatos nyilvántartásokat, mint például a fegyelmi, érdekvédelmi, toborzó, szolgálaton kívüliekre vonatkozó nyilvántartás. A javaslatban továbbá szabályozásra kerül a honvédelmi ágazatban használt igazolványok, a veszteség-nyilvántartás, a személyes kötelezettségek, a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatkezelések és a katonai szolgálatra való egészségügyi alkalmasság megállapítása is.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz-frakció az államtitkár úr által elmondottak és az általam ismertetett tények alapján támogatja a T/11201. számú törvényjavaslatot, és kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy szavazatukkal támogassák ezt.
Felszólalások:  Előző  402  Következő    Ülésnap adatai