Készült: 2020.09.20.23:32:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

216. ülésnap (2001.06.13.), 4. felszólalás
Felszólaló Szűcs Lajos (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Egészségügyi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:02


Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SZŰCS LAJOS, az egészségügyi és szociális bizottság előadója: Elnök Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyar Országgyűlés legutoljára megválasztott képviselőjeként hadd köszönjem meg azt a lehetőséget, hogy az egészségügyi és szociális bizottság bizottsági előterjesztője lehetek.

A bizottsági vélemény elmondása két okból is fontos lehet a számomra. Elsősorban is azért, mert ez az első megszólalásom a parlamentben a Fidesz-Magyar Polgári Párt képviselőjeként. Másodszor azért, mert jelen pillanatban is egy módszertani feladatokat ellátó gyermekjóléti szolgálatot vezetek, így a szakmai szempontokat is pontosan mérlegelhetem az önök előtt fekvő törvényjavaslattal kapcsolatban.

Miniszter úr expozéjában elhangzott, hogy ez a törvény tulajdonképpen az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, gyermekek támogatására és védelmére szóló kötelezettségek után létrejött 1997. évi XXXI. törvény alapján készült. Ez a törvény alapvetően azt a célt kívánta elérni, hogy minden rászoruló gyermek esélyegyenlőségét növelő ellátórendszer alakuljon ki, ahol a családot támogató és a családot helyettesítő struktúra egymásra épül, és ahol érvényesülnek a nemzetközileg is elfogadott értékek. Ez a törvény hosszú távon fenntartható, a családi nevelésre orientált rendszer kialakítását, a preventív és a családba való visszahelyező megoldásokat helyezi előtérbe, ahogy a miniszter úr is elmondta: fontos szerepet szánva az önkormányzati, állami és nem állami szervek együttműködésének.

Hazánkban a gyermekvédelmi ellátások a tavalyi adatok szerint több mint 2 millió 250 ezer 0-18 éves korú gyermeket érintenek, akik közül legalább 265 ezer valamilyen formában veszélyeztetett. A törvényjavaslat szempontjából nagyon fontosnak értékelte a bizottság, hogy az új ellátási formák közül elsősorban a gyermekjogi képviselő kirendelése fontos segítséget nyújthat majd az ügyek vitelében, és megerősíti azt a szándékot is, hogy a gyermekek érdekében a tartásdíj megelőlegezésével is foglalkozzon.

A bizottságban elhangzott, hogy a kormány alapvetően három tényezőt tartott fontosnak a törvényjavaslat indoklásaként. Elsősorban azt, hogy a kormányprogramban megfogalmazott preferenciákat érvényesítsük a gyermekvédelemben, másodsorban az ombudsmani ajánlások figyelembevételét tartottuk fontosnak, harmadsorban pedig azt, hogy az 1997 óta, a bevezetés óta a valódi tapasztalatok során keletkezett problémákat ki lehessen javítani ebben a törvényben.

Talán nem kell önöknek mondanom, hogy az a 107 paragrafus, amit ez a törvénymódosító javaslat tartalmaz, azt is magával hozza, hogy nagyon hosszú és kitartó vitára lehet szükség, ezért a bizottság azt kezdeményezte, hogy a parlament tavaszi ülésszakán ne legyen lezárva az általános vita, és a módosító indítványok benyújtására az őszi ülésszakig legyen lehetőség. Ezzel azt a széles társadalmi bázison alapuló egyeztetést, amit a bizottság tagjai is megfogalmaztak, tovább lehet vinni. Éppen ezért azt is el tudom mondani önöknek, hogy nemcsak a Fidesz-Magyar Polgári Párt képviselőcsoportja, hanem valamennyi képviselőcsoport - amely bizottsági véleményt mondott - a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta, a módosító javaslatokról pedig azt a véleményt fogalmazta meg, hogy azokat mindenki jobbító szándékkal nyújtotta be.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti oldalon.)

 
Felszólalások:  Előző  4  Következő    Ülésnap adatai