Készült: 2020.08.03.23:10:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

137. ülésnap, 261. felszólalás
Felszólaló Gyimóthy Géza (FKGP)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje  

Felszólalások:  <<  261  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Felkérem Kapronczi Mihály jegyző urat, hogy az esküokmány aláírásánál szíveskedjen közreműködni. (Dr. Polt Péter aláírja az esküokmányt.)

Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében elsőként gratuláljak dr. Polt Péter úrnak megválasztásához, és munkájához sok sikert kívánjak. (Taps. - Dr. Polt Péternek elsőként gratulál Orbán Viktor, kézfogásukat taps követi a Fidesz padsoraiból. Gratulálnak továbbá: dr. Áder János, dr. Szájer József, dr. Bánk Attila, Kuncze Gábor, Kovács László, dr. Stumpf István, Font Sándor, Csurka István, Glattfelder Béla, dr. Boros Imre, dr. Györgyi Kálmán, kézfogásukat taps követi a Fidesz padsoraiból. Majd Rockenbauer Zoltán, dr. Hende Csaba, Németh Zsolt, dr. Szabó János, dr. Gógl Árpád, Harrach Péter, dr. Deutsch Tamás, dr. Szabadi Béla, dr. Kávássy Sándor gratulálnak.)

 

 

(19.00)

 

 

Tisztelt Országgyűlés! Az előző ülésünkön több előterjesztés általános vitájának lezárása megtörtént, de a részletes vitára bocsátásról most kell határoznunk. Indítványozom tehát a helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásáról szóló T/2367. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 316 igen, 19 nem, 8 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló T/2401. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 203 igen, 145 nem, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/2293. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak!

Az Országgyűlés 326 igen, 9 nem, 7 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról szóló T/2298. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 210 igen, 129 nem, 18 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény, valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosítását kezdeményező T/2427. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 337 igen, 16 nem, 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a Szamos és a Tisza folyók cianid- és nehézfémszennyezése következtében létrejött ökológiai katasztrófa következményeinek orvoslására benyújtott H/2300. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 348 igen, 6 nem, 1 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a polgári törvénykönyv módosításáról szóló T/1154. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 345 igen, 9 nem, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosítását indítványozó T/667. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 344 igen, 7 nem, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

(19.10)

 

Indítványozom a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról szóló H/2218. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 215 igen, 52 nem, 89 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Most két elutasított indítvány tárgysorozatba-vételéről dönt az Országgyűlés a Független Kisgazdapárt és az MSZP képviselőcsoportja által előterjesztett kérelmek alapján.

A Házszabály 98. § (5) bekezdése alapján a tárgysorozatba-vételről az Országgyűlés az előterjesztő legfeljebb ötperces felszólalása után határoz. Tárgysorozatba-vétel tárgyában képviselőcsoportonként egy képviselő, valamint a független képviselő legfeljebb kettő perc időtartamban felszólalhat, majd az előterjesztő a felszólalásokra legfeljebb két perc időtartamban válaszolhat.

A Független Kisgazdapárt képviselőcsoportja a Házszabály 98. § (5) bekezdése alapján az Országgyűlés döntését kérte a Zsikla Győző képviselő által T/2432. számon benyújtott jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslatának tárgysorozatba-vételéről. Az indítvány tárgysorozatba-vételét a költségvetési bizottság április 5-én elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem Zsikla Győzőt, kíván-e szólni. (Zsikla Győző jelzi, hogy igen.) Igen. Tessék, képviselő úr!

 

Felszólalások:  <<  261  >>    Ülésnap adatai