Készült: 2020.07.06.07:23:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

258. ülésnap (2017.11.15.), 20. felszólalás
Felszólaló Manninger Jenő (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:46


Felszólalások:  Előző  20  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MANNINGER JENŐ, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogyan a miniszteri expozéban is elhangzott, államtitkár úr ismertette, hogy az előttünk fekvő számos közlekedési tárgyú törvény több bürokráciacsökkentő és eljárást egyszerűsítő módosítást tartalmaz, így gyorsabb és hatékonyabb beruházásokat is lehetővé tesz.

A javaslat módosítja az önkormányzati ingatlanokon megvalósított fejlesztésekkel kapcsolatos elszámolásokra vonatkozó szabályokat; az előterjesztés egyértelművé teszi, hogy az elszámolást a jövőben ingyenesen kell majd teljesíteni, egyúttal megteremti a helyi közutakat hordozó állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjoga tulajdonosijog-gyakorló általi átadásának lehetőségét a forgalomba helyezést követően, úgy, hogy kötelezi is az érintett önkormányzatokat az ingatlanok átvételére.

A törvényjavaslat az útátminősítésre és a forgalomba helyezésre tekintettel szükségessé váló valamennyi átadás során az alkalmazandó értéket és azok ingyenességét is rögzíti, ami azért fontos, mert a jelenlegi szabályozás ezt csak az országos és a helyi közutak esetében biztosította. A módosítás azzal az előnnyel jár, hogy nem lesz szükség az átminősítés lépésére, hanem a forgalomba helyezésre tekintettel is átadhatók lesznek az utak, így jelentős mennyiségű, már lezárt beruházások során létrehozott helyi közút átadása válik lehetővé. Továbbá valamennyi átminősítési eset és forgalomba helyezés nyomán történő átadás ingyenesen történhet, és ennek során a könyv szerinti értéket kell majd figyelembe venni.

Tisztelt Ház! A törvényjavaslat egy, a gyakorlati életben felmerülő problémára is megoldással szolgál. Korábban számos esetben került sor arra, hogy a külföldi hatóságok a magyar vezetői engedély adatairól igazolást kértek az ügyfelektől.

(10.10)

Az állampolgárok eddig az ilyen esetekben értelemszerűen a külképviseletekhez fordultak segítségért, azonban a hatályos szabályozás részükre nem tette lehetővé az adatszolgáltatás teljesítését. Például az esetben, ha az okmány elveszett vagy azt ellopták, az érintett nem tudta közölni az adatokat, amelyek egyezősége visszaigazolható lenne. Az ügyfelek bürokratikus terheit csökkenti az a módosítás, hogy a külföldön tartózkodó állampolgár a külképviselet közreműködésével tud majd az engedély-nyíl­ván­tar­tás­ból a vezetői engedély cseréjéhez szükséges igazoláshoz hozzájutni.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény módosításában javasolt rögzíteni azokat a bevezetni tervezett szabályozásokat, amelyek egységesen érintik a közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos beruházásokat, így rögzítésre kerül az egységes elektronikus közműnyilvántartás adatszolgáltatásai alapján történő tervezés szükségessége, a közműkiváltások és -fejlesztések műszakilag szükséges mértékének meghatározása érdekében az egyeztetés építtető és a közműszolgáltató közötti lefolytatása, vita esetén a vita rendezésének fóruma, valamint a vezetékjog-kiadás lehetőségének biztosítása az ingatlan fölötti rendelkezési jog hiányában is. E szabályozás bevezetésével a közműkiváltásokkal és a -fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő problémák jelentős része már az előkészítés fázisában orvosolható, ezáltal a kivitelezés ezen okokból történő elhúzódása elkerülhető lesz.

A kerékpáros-infrastruktúra folyamatosan fejlődik hazánkban. Fontos cél ezeknek a fejlesztéseknek idő- és költségtakarékos, hatékony megvalósítása. Ennek érdekében a kerékpárutakra, a gyalog- és kerékpárutakra, a gyalogutakra, a járdák, valamint a kerékpárforgalmi létesítmények tartozékainak építése során szükségessé vált közműkiváltásokra és -fejlesztésekre fogalmaz meg speciális szabályokat az előterjesztés, amelyek elfogadásával kizárólag a gyalogos- vagy kerékpáros-közlekedés által használt területek vonatkozásában egységes szabályozás bevezetésére is sor kerül.

A javaslat továbbá tartalmazza a repülőorvosi központok éves felügyelete címén megállapított díjtételek összevonásával és csökkentésével kapcsolatos előterjesztést, amely további bürokratikus terheket enyhít.

Tisztelt Képviselőtársaim! A személyszállítási közszolgáltatásokban a bevételbeszedési rendszerek, a jegy- és bérletrendszer, illetve a kapcsolódó utas­tájékoztatási és forgalomirányítási rendszerek a közösségi közlekedési szolgáltatások megrendelésének, illetve a szolgáltatásokhoz történő hozzáférés és a versenyképesség javításának legfontosabb eszközei. Ezeknek a kulcsfontosságú rendszereknek a létrehozását az információs technológia már lehetővé teszi, azonban a hazai gyakorlat alapján ezek a fejlesztések eddig csak szigetszerűen, egy-egy szolgáltatónál valósulhattak meg. A közlekedéspolitikai elvárások, valamint a fejlesztések költséghatékonyságára és megfelelő hasznosulására vonatkozó államháztartási és szakpolitikai elvek alapján elvárható és szükséges is, hogy ezek egy országosan átjárható és egységes rendszert alkossanak.

Ezen egységes rendszerekben olyan közösségi közlekedési adatállomány képződik majd, amely a közszolgáltatásokat megrendelő szervek számára biztosítja a vasút prioritásával kapcsolatos kormányzati közlekedéspolitikai elvek érvényesítését, és szükség esetén az utasok közlekedési módok közti választásának befolyásolását, a környezetbarát közlekedési módok ösztönzését is. Ezen túlmenően növeli a közszolgáltató társaságok bevételeit, és zárt, ellenőrizhető rendszerré teszi a szociálpolitikai céllal megállapított személyszállítási utazási kedvezmények igénybevételének és finanszírozásának rendszerét is. Ezeknek a céloknak a hatékony és sikeres elérése, valamint az adatbázisok és az elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességének és átjárhatóságának a biztosítása érdekében a törvényjavaslat megadja a jogszabályi kereteket egy központi rendszer működtetéséhez, amely ellátja a személyszállítási közszolgáltatások megrendelői feladatainak támogatását is.

A rendszerben személyhez kötötten nyilvántartásra kerülnek a kedvezményjogosultságok annak érdekében, hogy az utazási kedvezmények igénybevétele átlátható módon igazolható legyen. Bevezetésre kerül az utasmédia és az utazási okmány fogalma, továbbá kiegészül a közlekedési kártya definíciója is.

Tisztelt Ház! A Fidesz-frakció a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló előterjesztést támogatja, mert az számos olyan egyszerűsítést tartalmaz, amely gyorsítja az infrastrukturális beruházások megvalósítását és csökkenti a bürokratikus terheket.

A javaslat ezek mellett az eddig már létező elektronikus közszolgáltatási rendszerek és az elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez szükséges módosításokkal egy olyan előremutató fejlesztést valósít meg, amely az informatikai fejlesztések segítségével az átalakuló közlekedést gyorsabbá, kényelmesebbé teszi, és a környezetet kevésbé veszi igénybe. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  20  Következő    Ülésnap adatai