Készült: 2020.07.08.12:48:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

243. ülésnap (2017.10.03.), 122. felszólalás
Felszólaló Manninger Jenő (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:13


Felszólalások:  Előző  122  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MANNINGER JENŐ, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A versenyjog a gazdasági verseny védelmét és egyúttal a fogyasztók megkárosításának megakadályozását szolgálja. Az egyik leginkább európai jogterületünknek tekinthető, hiszen az Európai Unió működéséről szóló szerződés versenyszabályai közvetlenül hatályosak és alkalmazhatóak az összes tagállamban, így Magyarországon is.

Tisztelt Ház! Az Országgyűlés tavaly év végén fogadta el az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt. Az új hatósági eljárási kódex paradigmatikus változtatásokkal fogja biztosítani a közigazgatás törvényes működését, az ügyfelek tisztességes eljáráshoz való jogának érvényesülését. A paradigmaváltások egyike, hogy az egyes speciális eljárások tekintetében a jövőben nem lesz majd lehetséges az eltérés. Azok a hatósági eljárások, amelyekben jellegüknél fogva olyan sajátos szabályrendszer érvényesül, amely nem rendezhető egy általános eljárási törvény alá, kikerültek a közigazgatási rendtartás alól. Az Országgyűlés korábbi döntése alapján a versenyfelügyeleti eljárás is ilyen kivett eljárás, ugyanakkor az új szabályozási környezethez igazodó szabályozása szükségessé teszi a hatályos eljárási normák módosítását.

Az önök előtt fekvő törvényjavaslat a Gazdasági Versenyhivatallal szoros együttműködésben készült, és a társadalmi egyeztetés keretében széles szakmai kör véleményezhette a jogalkalmazás területén érintettek részéről is. A javaslat célja tehát a versenytörvény szabályrendszerét átfogóan érintő kiigazítások egységes kezelése. A törvényjavaslat tartalmazza az elmúlt évek jogalkalmazási tapasztalataiból következő módosításokat, amelyek nem jelentenek koncepcionális változást, ugyanakkor hozzájárulnak az ügyféljogok, illetve a hatékony eljárásvezetés szempontjainak érvényre juttatásához.

Főszabályként nem kerül sor új versenyjogi intézmények bevezetésére. A legfontosabb változás, hogy valamennyi versenyfelügyeleti eljárás hivatalból indult eljárássá válik.

A törvényjavaslatból kiemelném államtitkár úrhoz hasonlóan, hogy az eddigi úgynevezett de minimis piaci részesedési küszöb tekintetében elválik egymástól a horizontális, azaz a versenytársak közötti és a vertikális, vagyis a nem versenytársak közötti megállapodásokra vonatkozó küszöbszám, és az utóbbit a javaslat 15 százalékban határozza meg. Ezzel a hazai szabályozás közelít az uniós gyakorlathoz, és a vállalkozások számára kiszámíthatóbb szabályozási környezet jön létre. A módosítás alapján a piaci versenyre eleve csekélyebb hatást gyakorló vertikális megállapodások esetén magasabb piaci részesedés mellett is lehetségessé válik a de minimis kivétel alkalmazása. Ezzel érdemben csökkennek az alacsony piaci részesedéssel bíró vállalkozások versenyjogi megfeleléssel kapcsolatos terhei.

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat biztosítja a versenyjogi eljárás összhangját az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel, és erősíti a gazdasági verseny védelmét, ezért kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák az indítványt. Köszönöm a figyelmet.
Felszólalások:  Előző  122  Következő    Ülésnap adatai