Készült: 2020.07.14.15:07:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

222. ülésnap (2017.05.15.), 271. felszólalás
Felszólaló Manninger Jenő (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Fenntartható fejlődés bizottsága
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:01


Felszólalások:  Előző  271  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MANNINGER JENŐ, a Fenntartható fejlődés bi­zottságának előadója: Tisztelt Elnök Úr! A Fenn­tartható fejlődés bizottsága a tárgyi törvényjavaslatot megtárgyalta, a törvényjavaslat részletes vitáját lefolytatta. Megállapította: a javaslat célja, hogy a közlekedési célú megújuló üzemanyagokra vonatkozó uniós irányelvet átültesse a nemzeti jogba, az úgynevezett ILUC ‑ Indirect Land Use Change ‑ irányelvet, és a gazdasági ágazatok hozzájárulásának elérésével biztosítsa az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó csökkentési vállalásokat.

Magyarországon a 2010. évi CXVII. törvény rendelkezik a megújuló energia közlekedési, valamint ezek üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentési keretrendszeréről, így a jelen javaslat legfontosabb feladata az irányelv változásainak ebbe való átültetése. A 2015. október 5-én hatályba lépett, a bioüzem­anyagok használata kapcsán felmerülő, a közvetett földhasználat-változás jelenségének kezelése céljából elfogadott, már idézett irányelvet módosította, a 2009/28/EK megújuló energia irányelvét. Az egyes tagországoknak, így Magyarországnak is 2017. szeptember 10-éig kell elvégezni a kötelező joghar­monizációt.

Az irányelvi változás többek között módosította a 2020-ra kitűzött 10 százalékos közlekedési hányad elérésének számítási módszertanát, szigorította a bio­üzemanyagok fenntarthatósági követelményeit, 7 szá­zalékban maximalizálta az úgynevezett hagyo­má­nyos bioüzemanyagok, étkezési és takarmányozási alapanyagból készült bioüzemanyagok tagállami célbani elszámolhatóságát, valamint kibővített bi­zo­nyos bioüzemanyagokra vonatkozó tagállami jelen­tés­tételi kötelezettségeket.

A Fenntartható fejlődés bizottsága részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat fogadott el, amelyek ‑ amint az előbb hallottuk ‑ jog­sza­bály­szer­kesz­tési, nyelvhelyességi és jogtechnikai módo­sí­tá­so­kat tartalmaznak. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kor­mány­pár­tok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  271  Következő    Ülésnap adatai