Készült: 2021.06.17.06:54:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

113. ülésnap, 194. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 3:39

Felszólalások:  <<  194  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e a Mesterházy Attila és más képviselők által előterjesztett H/3906. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 104 igen szavazattal, 244 nem ellenében, tartózkodás nélkül az előterjesztést elutasította. (Simon Gábor: Ezt majd a devizahiteleseknek is mondjátok el!)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/4079. számon megismerhették. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor. Most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4079. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 246 igen szavazattal, 101 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnök úrtól. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 247 igen szavazattal, 101 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. A törvényjavaslatot T/4049. számon, az egységes javaslatot pedig T/4049/11. számon megismerhették. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, így záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság ajánlása T/4049/21. számon a hálózaton elérhető.

Tájékoztatom önöket, hogy a 3., 5. és 14. pontokat előterjesztőik visszavonták, így ezek nem szerepelnek a záróvitában.

Kezdeményezem, hogy a további benyújtott indítványokat két szakaszban tárgyaljuk meg úgy, hogy az első szakaszban az egységes javaslatban lévő normaszöveghez érkezett indítványok szerepeljenek, a második szakaszban pedig a további módosító javaslatokra nyíljon meg a vita. Akik ezzel egyetértenek, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az összevont tárgyalást elfogadta.

Megnyitom a záróvita első szakaszát a T/4049/21. számú ajánlás 2-22. pontjaira, a 3., 5. és 14. pontok kivételével. Kérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben.

Elsőként megadom a szót Schiffer András képviselő úrnak, az LMP képviselőcsoportjából.

Öné a szó.

Felszólalások:  <<  194  >>    Ülésnap adatai