Készült: 2021.02.25.11:29:10 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Staudt Gábor
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 200 201 - 284
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2017.05.05.(220)   42 Általános vita lefolytatása T/15371 Az ügyvédi tevékenységről vezérszónoki felszólalás 15:12
2017.04.24.(216)   84 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/15246 Ki rendelte meg az új ügyvédi törvény meglepő módosításait? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 1:55
2017.04.19.(214)  176 Általános vita lefolytatása T/15065 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 11:17
 190 Általános vita lefolytatása T/15054 A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:03
 206 Általános vita lefolytatása T/15066 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:04
2017.04.18.(213)  198 Tárgysorozatba vétel T/14185 A közpénzek védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Önálló indítvány indokolása 5:02
 204 Tárgysorozatba vétel T/14185 A közpénzek védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Előadói válasz 2:10
2017.04.10.(212)  221 politikai vita lefolytatása V/14429 Politikai vita az Európai Unió tagállamai közötti munkabérkülönbségek csökkentésének érdekében. kétperces felszólalás 2:05
2017.04.04.(211)  118 Általános vita lefolytatása T/14683 Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról vezérszónoki felszólalás 7:01
2017.04.03.(210)  222 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/14237 A nemzetközi magánjogról felszólalás 2:28
2017.03.27.(209)   64 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/13950 Hogyan folyhat több mint hat éve az Alstrom-szerződések ügyében a nyomozás? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:06
 266 politikai vita lefolytatása V/14405 A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról felszólalás 7:58
2017.03.20.(207)  215 Tárgysorozatba vétel T/13838 Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása a közpénzek védelme érdekében Előadói válasz 2:06
2017.03.08.(205)   10 Általános vita lefolytatása T/13972 A büntetőeljárásról vezérszónoki felszólalás 18:11
2017.03.07.(204)   91 Általános vita lefolytatása T/14237 A nemzetközi magánjogról vezérszónoki felszólalás 15:08
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 >>
Összesen: 284