Készült: 2020.02.23.00:41:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

76. ülésnap (2019.06.20.), 88. felszólalás
Felszólaló Dr. Simon Miklós (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:02


Felszólalások:  Előző  88  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő 2020-as költségvetés-tervezetben, mint ahogy az a tegnapi miniszteri expozéban elhangzott, minden kiemelt terület több forrással gazdálkodhat, mint az idei évben. 2010-hez képest a családok támogatására  mint hallottuk  1293 milliárd forinttal, a nyugdíjakra 833 milliárd forinttal, az államháztartásban dolgozók bérére 1497 milliárd forinttal, a védelmi és rendvédelmi kiadásokra pedig, és ezt szeretném kiemelni tisztelettel, 797 milliárd forinttal magasabb összeg jut.Az Európát sújtó bevándorlás továbbra is az egyik legfontosabb politikai kérdés marad. A migráció számunkra nem lehetőséget, hanem kulturális, gazdasági és közbiztonsági kockázatot jelent. Éppen ezért a jövő évi költségvetésben ismét jelentősen emeljük a közbiztonságra, a határvédelemre és a honvédelemre szánt forrásokat. Utóbbi ráfordítások a jövő évben 2010-hez képest több mint kétszeresükre nőnek. A rendvédelem és a honvédelem területén dolgozók bérére összesen több mint 840 milliárd forintot fordít a kormány 2020-ban, mely mintegy 355 milliárd forinttal magasabb, mint 2010-ben volt. Ez több mint 70 százalékos növekedést jelent.

Európa biztonsága megköveteli, hogy minden nemzet sokkal nagyobb figyelmet fordítson a polgárai biztonságának garantálására. A miniszterelnök úr szavai szerint erős Magyarország nem létezhet erős hadsereg nélkül. Ezzel összhangban a kormány ígéretéhez híven konzekvensen végrehajtja az 1273/2016. számú kormányhatározatban vállaltakat, a védelmi költségvetést folyamatosan növeli évente a GDP 0,1 százalékával, hogy 2024-ig a honvédelem támogatási főösszege a GDP 2 százalékát elérje.

(15.40)

A honvédelmi költségvetés, annak tervszerű növelése és hatékony felhasználása a szövetségi rendszer és hazánk szuverenitása szempontjából egyaránt fontos.

A 2020. évi költségvetés egyik nyertese reményeink szerint a Magyarország biztonságát egyre magasabb szinten garantálni képes Magyar Honvédség és ezen keresztül pedig a magyar polgárok lesznek. A 2020. évi költségvetés a biztonság és a biztonságos gazdasági növekedés költségvetése lesz reményeink szerint.

A HM fejezet kiadási főösszege a 2019. évhez képest 103,3 milliárd forinttal, 512,8 milliárd forintról 616,1 milliárd forintra növekszik. Ez közel 20 százalékos mértékű forrásbővülést jelent. Úgy gondoljuk, hogy minél előbb éri el a védelmi kiadások aránya a GDP 2 százalékát, annál biztonságosabb lesz országunk. A kormány eltökélt a „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderő-fejlesztési program megvalósításában. A biztosított forrásokból folytatódhat az elmúlt évtizedek legátfogóbb és legkomplexebb honvédelmi és haditechnikai fejlesztése, mely a katonát helyezi a középpontba.

Az ütőképes hadsereg legfontosabb pillérét a jól felkészült, elhivatott személyi állomány alkotja, amely a kor színvonalának megfelelő haditechnikával, és felkészültséggel vehet részt az ország biztonságának megerősítésében, a szövetségesi szerepvállalás fenntartása, illetve a tervezett növelése mentén is.

A honvédelemre költött, előző évihez képesti 103,3 milliárd forintos bővülés lehetővé teszi a tervezett fejlesztések megvalósulását. A haderőfejlesztés emelkedő ütemben folyik annak érdekében, hogy minél előbb magasabb színvonalat érjen el a katonák felszereltsége és kiképzési feltételrendszere.

Az állományról való gondoskodás töretlen. A tárca költségvetése biztosítja, hogy mind az aktív, mind az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány munkavégzésének a feltételei tovább fejlődjenek, a katonai hivatás választása érdekében a pályakezdő fiatalok motiváltak legyenek.

Ezzel párhuzamosan még inkább felértékelődik a honvédelmi nevelés szerepe, és az állampolgároknak a haza védelmében való részvétele is. 2020-ban a kiadások jelentős része, mintegy 216 milliárd forint a „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderő-fejlesztési program keretében már a megkezdett fejlesztésekhez kötődik. Ebből emelnék ki néhány fontosabb elemet a következőkben.

A légierő fejlesztése során folytatódik a Gripenek képességbővítése, a telepíthetőség, valamint a szárazföldi csapatok közvetlen légi támogatásához szükséges feltételek kialakítása érdekében. A forgószárnyas képesség keretében a könnyű és a közepes Airbus-helikopterbeszerzések történnek meg. A szárazföldi haderő fejlesztése érdekében megvalósuló beszerzések keretében kerül sor többek között a harckocsizó képesség megújítására. Ez 12 darab Leopard 2 A4 kiképzőeszköz; 44 darab Leopard 2 A7 harckocsi; 3 darab speciális rohamhídkészlet; 5 darab speciális műszaki harckocsi beszerzését jelenti. Beszerzésre kerül továbbá 24 darab PZH-2000 önjáró tüzérségi eszköz és több száz vállról indítható, a legkorszerűbbnek számító páncéltörő eszköz is.

A haderőfejlesztési terv megvalósításával újjászületik a magyar hadiipar is. Az ország függőségének csökkentése és a haderő ellátásának biztonsága céljából egyre nagyobb mértékben kerülnek bevonásra a tervek végrehajtásába a hazai védelmi ipari bázist alkotó magyar cégek, amelyek fegyvergyártásba, a katonai járművek nagyjavításába és modernizációjába kapcsolódnak be. Ennek pedig biztonságpolitikai szempontok mellett gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatása is van. Folytatódik az önkéntes tartalékos rendszer fenntartása és bővítése, a Honvédelmi Sportszövetség és a civil szervezetek támogatása, ezeken keresztül a társadalmi kapcsolatok erősítése.

Összegezve: a 2020-as költségvetés megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy Magyarország tovább erősödjön, és ezt minden magyar ember érezze is a mindennapokban. Kérem tisztelettel, hogy támogassák a javaslatot. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  88  Következő    Ülésnap adatai