Készült: 2020.02.28.05:20:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

36. ülésnap (2018.10.31.), 6. felszólalás
Felszólaló Dr. Simon Miklós (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:38


Felszólalások:  Előző  6  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SIMON MIKLÓS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő, az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2930. számú törvényjavaslat 32 törvény módosítását tartalmazza. Az előterjesztés célja olyan jogalkotási feladatok rendezése, amelyek önálló törvényként történő elkészítése nem indokolt, valamint olyan törvények módosítására irányul, amelyek módosítása egyéb okból, elsősorban a jogalkalmazói gyakorlat során felmerült problémák kezelése és jogharmonizációs feladatok miatt vált szükségessé. A törvényjavaslat három legfontosabb tématerülete, ahol a módosítások történnek, véleményem szerint a következők: 1. a kép- és hangfelvételek központi tárhelyen történő tárolása; 2. a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítása; 3. az információbiztonsági szervezetrendszer átalakítása. Erről a három tématerületről szeretnék egy kicsit részletesebben szólni.

Kiemelendő a kép- és hangfelvételek központi tárhelyen történő tárolására vonatkozó szabályozás. Ezen szabályozás célja, hogy a megvalósítás első ütemében a műszaki és technikai feltételek fennállása esetén a főváros közigazgatási területén a közterület-felügyelet, a személyszállítási szolgáltató és a közút kezelője által rögzített kép- és hangfelvételek központi tárhelyen történő tárolását és az ágazati törvényekben adatmegsemmisítésre feljogosítottak részére az adatkezelést egyedi informatikai alkalmazás útján biztosítsa olyan módon, amely lehetővé teszi a gyors és hatékony feladatellátást. A megvalósítás további fázisaiban a műszaki és technikai feltételek fennállása esetén mindezen feladat, tehát a központi tárhelyen való tárolás országosan a rendőrség által üzemeltetett képfelvevők és közlekedésrendészeti intézkedése során a közút kezelője, a közterület-felügyelet, a pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végzők esetén a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozó képfelvétel-készítési jogosultsága körében, valamint az útdíjszedőknek az útdíjellenőrzésre jogosult szervek útdíjellenőrzési tevékenységi körében valósul meg. Amennyiben a felvételek a központi tárhelyen kerülnek rögzítésre, az arra jogosultak részéről az adatigénylésre kizárólag a tárhelyszolgáltató által biztosított egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével kerülhet sor, hiszen ezekben az esetekben a személyes adatnak tekinthető felvételek helyi tárolási lehetősége kizárt.

A szabályozás a képfelvételek készítésére jogosultak jogosultságait nem érinti. A tárhely szolgáltatója kizárólag a felvételek elhelyezését biztosítja. A felvételek készítésére jogosultak által rögzített adatokból a hatóságok, a bíróság törvényben meghatározott célból igényelhetnek adatot, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét az adat érinti. A jogszerű felhasználás lehetőségét azonban a hatályos szabályozás szerinti megőrzési idő korlátozza.

A második fontos módosítási terület a vízgazdálkodást érinti. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása, valamint a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvény módosítása a mezőgazdasági vízhasználat információs és ellenőrzési keretrendszere megvalósítása során jelentkező változtatási igényeket képezi le. Jelesül a keretrendszer a projekt megvalósítása során felmerült módosítások miatt 2019. január 1-je helyett 2020. január 1jén lép hatályba, azonban a hatálybalépést követően nemcsak az öntözési célú vízhasználókra fog kiterjedni, hanem a vízügyi hatóság által folytatott valamennyi eljárásra is.

Valamennyi vízügyi hatósági eljárás, a vízkészletjárulék-bevallás és a vízikönyvi nyilvántartás teljesen elektronikus lesz. Ennek érdekében a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvény 7. §-ában már elfogadott és kihirdetett rendelkezéseket a jelen módosításban kívánjuk felülírni. Ezzel párhuzamosan a vízkészletjárulék elektronikus bevallásának kezdetét is 2020. január 1-jére kell módosítani.

(9.20)

Emellett pontosításra kerülnek a vízügyi közalkalmazotti jogviszony szabályai, a víziközmű-társulások tartozásainak behajtására vonatkozó szabályok. Egyben a vízgazdálkodási törvénybe a települések ár- és belvíz-veszélyeztetettségi besorolására vonatkozó felhatalmazó rendelkezés kerül beépítésre.

A harmadik tématerület, mint említettem volt, az információbiztonsági szervezetrendszer átalakítása. Felmérve az uniós normákból eredő feladatokat, valamint az eddig megtett intézkedéseket, a feladatok teljesítése és a biztonság növelése érdekében a már meglévő kiberbiztonsági intézményi struktúra racionalizálása, átalakítása is szükséges. Ennek céljából az információbiztonsággal kapcsolatos egyes feladatoknak és az ezzel kapcsolatos képességeknek a centralizálása szükséges a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretében.

A módosítást alátámasztja a nemzeti infokommunikációs stratégia 2016. évi monitoringjelentéséről, a „Digitális jólét” program kibővítéséről, annak 2017-18. évi munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra-kompetenciák, a gazdaság és közigazgatás további fejlesztéséről szóló 1456/2017-es számú kormányhatározat is, amely szerint az alapvető szolgáltatások védelmének biztosítása érdekében Magyarországon létre kell hozni egy nemzeti kiberbiztonsági eseménykezelő központot. A törvényjavaslat szerint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretében működő eseménykezelő központ látná el a jövőben a létfontosságúvá kijelölt szervek, valamint a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/1148. irányelve alapján az alapvető szolgáltatást nyújtó azonosított szervek és a bejelentésköteles szolgáltatók eseménykezelési feladatait is.

Meggyőződésem, hogy a törvényjavaslatban szereplő intézkedések megvalósulásával még tovább javul Magyarország és az itt élő emberek biztonsága. Az Országgyűlés Fidesz-frakciója támogatja a T/2930. számú törvényjavaslatot. Kérem, támogassák önök is. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  6  Következő    Ülésnap adatai