Készült: 2020.04.07.00:32:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

72. ülésnap, 21. felszólalás
Felszólaló Sneider Tamás (Jobbik)
Felszólalás oka Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 8:45

Felszólalások:  <<  21  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most határozathozatalokkal folytatjuk a munkánkat.

Ennek értelmében soron következik az energiahatékonyságról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztés T/4285. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/4285/9. számon, összegző jelentését pedig T/4285/10. számon terjesztette elő.

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a T/4285/3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 3. számú módosító javaslatban Szél Bernadett terjesztett elő javaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 49 igen, 112 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/4285/9. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 115 igen, 32 nem szavazattal, 19 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/4285/12. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 116 igen, 31 nem szavazattal, 20 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztés T/3495. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3495/12. számon, összegző jelentését pedig T/3495/13. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/3495/12. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 163 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/3495/14. számú egységes javaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 164 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések tárgysorozatba vételéről döntünk.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Schiffer András képviselő által egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakítását szolgáló módosításáról szóló, T/2860. számon előterjesztett törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 53 igen, 115 nem szavazattal és tartózkodás nélkül nem vette tárgysorozatba.

Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Sallai R. Benedek képviselő által a nemzeti vidékstratégiáról és annak végrehajtásáról szóló, H/2305. számon előterjesztett határozati javaslatot. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a határozati javaslatot 53 igen, 115 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Arra figyelemmel, hogy a frakciók bizottsági tagcserékre nem tettek javaslatot, személyi döntésekre a mai napon nem kerül sor. (Folyamatos zaj.)

Ezzel a határozathozatalok végére értünk, most általános vitákkal folytatjuk a munkánkat. Kétperces technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet. - Szá­mos képviselő távozik az ülésteremből. ‑ Az elnök csenget.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy akinek halaszthatatlan feladata van, most hagyja el a termet, mert folytatjuk a munkánkat.

(10.00)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Az előterjesztés T/4648. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy a Házbizottság múlt heti ülésén elhangzottaknak megfelelően az előterjesztést uniós napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés.

Elsőként megadom a szót Répássy Róbert úrnak, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének, aki a pulpitusról mondja el a vezérszónokit. Öné a szó, képviselő úr.

Felszólalások:  <<  21  >>    Ülésnap adatai