Készült: 2020.11.30.21:04:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

10. ülésnap (2018.06.20.), 86. felszólalás
Felszólaló Dankó Béla (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:02


Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DANKÓ BÉLA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az önök előtt fekvő, az egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló T/384. számú törvényjavaslat egy régóta húzódó, a falvakban, a tanyákon élő embereket, gazdákat hamarosan igen érzékenyen érintő ügy végére tehet pontot. Ezen rendelet alapvető célja, ahogyan az államtitkár expozéjában is említette, hogy egyértelművé tegye a már meglévő, nem engedélyezett fúrt kúttal rendelkező gazdák számára, hogy mi a teendőjük vízi létesítményük ügyének jogszerű rendezésével kapcsolatban, továbbá olyan szabályozás kialakítása, amely lehetőséget biztosít arra, hogy egyes vízhasználatokhoz, vízi létesítmények megépítéséhez és üzemeltetéséhez ne legyen szükséges sem engedélyezési, sem bejelentési eljárás lefolytatása. Hangsúlyozni szeretném, hogy az indítvány egyelőre kizárólagosan a házi vízellátásra, kerti öntözésre és háziállatok itatására szolgáló fúrt kutak engedélyezéséről, engedély alóli felmentéséről és esetleges illetékek, már eddig befizetett összegek visszafizetéséről rendelkezik.

Államtitkár urat megerősítve én is szeretném kiemelni, hogy ez a rendelkezés és annak végrehajtása nem veszélyeztetheti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket. Az engedélykötelezettség továbbra is fenntartásra kerül a hideg- és termálkarsztkészletek környezetében történő vízkivételezés esetében annak mélységétől és vízmennyiségétől függetlenül, valamint szintén mélységtől és vízmennyiségtől függetlenül a gazdasági célú vízkivételek esetén, amit egy másik pontosított jogszabályban kellene véleményünk szerint szabályozni.

Közismert, hogy van egy olyan élő jogszabály, amely 2018. december 31-ig kötelezettséget ró mindazok számára, akik ismert, engedélyezett vagy engedély nélküli fúrt kúttal rendelkeznek a háztartásuk környezetében. Legsürgősebben megoldandó feladatunk ennek a jogszabálynak a mihamarabbi módosítása és hatályba léptetése. Szükségszerű a jelen állapot jogszabály-módosítás általi mihamarabbi rendezése, mert ha nem rendezzük, rengeteg ember kerülhet nehéz helyzetbe. Ismerve azokat a gazdákat, azokat a termelőket, azokat a falun, tanyán élő embereket, akiknek tulajdonában jellemzően egyetlenegy olyan közmű van, ami ténylegesen létezik, a szóban forgó vízi létesítmény, a kút, mert sem vezetékes ivóvíz, sem szennyvízelvezetés nincs, sok helyen még áram sem, 2019. január 1-jével ténylegesen olyan helyzetbe kerülnének, ami veszélyeztetné életkörülményeiket. Számos ilyen érintett területet ismerünk Békésben, Csongrádban, Bács-Kiskunban, de nyugodtan mondhatjuk, hogy még Pest megye déli részén vagy Szolnok megyében is.

Az ország agrárterületének jelentős részét érinti ez a kérdés, a hamarosan lejáró moratórium meghosszabbítása tehát indokolt és szükséges. Úgy gondoljuk, ez az indítvány egyben talán szolgálja annak a sokak által vitatott kérdésnek a megválaszolását is, hogy vajon hány fúrt kút létezik háztartási környezetben Magyarországon akár engedéllyel, akár engedély nélkül.

(11.50)

Bizony ennek ismerete is szükségszerű lenne, de talán éppen ezzel a könnyített eljárással léphetünk arra az útra, hogy minden nehézség és fenyegetettség nélkül a tulajdonosok ezeket a fúrt kutakat feltárják a hatóság, illetve a vízügyi szakemberek előtt.

Mindenképpen ki szeretnék még térni a háztáji kertekben való termesztés támogatására, jelentőségére. A törvényi szabályozás egyszerűsítésével, könnyítésével ösztönözni szeretnénk a vidéken élő embereket, hogy műveljék kertjüket, mert a háztáji kiskertekben termesztett élelmiszerek nagy értékük mellett egészséges alapanyagai saját háztartásuknak is. Biztos vagyok benne, hogy az egyszerű vízhasználathoz jutás a háztáji kiskertekben való gazdálkodás elterjedésére is pozitívan fog hatni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, támogassák az önök előtt fekvő T/381. számú törvényjavaslat elfogadását, amely egy újabb lépést jelent a hatékony öntözés feltételeinek megteremtése irányába, továbbá jelentős mértékben segíti a háztáji gazdálkodással foglalkozó emberek boldogulását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai