Készült: 2020.10.31.17:37:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

192. ülésnap (2001.03.07.), 99. felszólalás
Felszólaló Koppánné Dr. Kertész Margit (FKGP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:49


Felszólalások:  Előző  99  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KOPPÁNNÉ DR. KERTÉSZ MARGIT (FKGP): Tisztelt Elnök Úr! Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselőcsoportja nevében a T/3739. számú törvényjavaslattal kapcsolatban, amely a személy- és tárgykörözésről szól, röviden, a bizottságban elhangzottakat is figyelembe véve, a következőképpen szeretném kifejteni álláspontunkat. Egy eléggé rövid terjedelmű törvényről van szó, tehát ebből adódóan nem lehet róla hosszan beszélni, de mindenképpen egy fontos törvénytervezetnek ítéljük meg.

A bizottsági ülésen előterjesztőként a Belügyminisztérium képviselője elmondta mindazokat az okokat, amelyek miatt szükségessé vált ennek a törvényjavaslatnak a megalkotása és előterjesztése. Valójában egy hiányt pótol ez a rendelet. Elmondta azt is, hogy az országgyűlési biztosnak volt kifogása, két megállapítása, amelyek közül az egyik arra vonatkozott, hogy a körözéssel kapcsolatos joganyag rendezetlen, a másik ok pedig az eltűnt személyek felkutatásával kapcsolatos összefüggésben merült fel. Nyilván ezek a kérdések motiválták az előterjesztőt a tekintetben, hogy ezt a kérdést mielőbb rendezzék és a javaslat elkészüljön.

A körözéssel kapcsolatos szabályozás jelenleg a rendőrségi törvényben szerepel, de nem ilyen címen, hiszen valójában külön jogszabály ezt a kérdést ez idáig nem rendezte. A rendőrségi törvény 36. §-ának (1) bekezdése felhatalmazást adott a rendőri szerveknek abban a tekintetben, hogy a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható vagy eltűnt személy, tárgy felkutatására, ismeretlen holttest azonosítására körözést rendeljenek el. A jelenleg előttünk fekvő javaslat szabályozza, pontosan körülírja a körözés elrendelésére és visszavonására vonatkozó eljárási rendet. A körözés elrendelésére személy esetén törvény, holttest és tárgy esetén jogszabály adhat felhatalmazást.

Alkotmányunk egyértelműen rögzíti, hogy a Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a személyes adatok védelméhez való jog, éppen ezért indokolja, hogy törvényben kerüljön szabályozásra, hogy a különböző nyilvántartási adatokat hogyan kell kezelni, és ki milyen módon férhet ezekhez hozzá. A javaslat arról is rendelkezik, hogy a személy- és tárgykörözéssel kapcsolatos határozatokat hogyan kell megküldeni, s megállapítja az illetékességi szabályokat is. Az általános mellé olyan kisegítő rendelkezéseket is ad, amelyek lehetővé teszik, hogy egyértelműen megállapíthatóvá váljon, ki jogosult körözés végzésére és egyben ki köteles. A tárgykörözés feltétele az is, és a javaslat erről is szól, hogy a tárgy egyedi azonosításra alkalmas legyen. Külön szabályozásra kerül a nemzetközi körözésre vonatkozó rendelkezés is. A 9. § részletesen taglalja a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ feladatait, hogy hogyan kell más állam általi hatóság megkeresése alapján a körözést elrendelni.

A törvénytervezet II. fejezete a körözési információs rendszer felállításáról szól. Azt gondolom, ennek igen nagy jelentősége van. Az információs rendszer adatbázisát számítógépes nyilvántartásban kell tárolni, amelyet a rendőrség kezel. Rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy a körözés elrendeléséről szóló határozat meghozatalát követően az adatok a lehető legrövidebb időn belül bekerülhessenek ebbe a rendszerbe.

 

(17.20)

 

A javaslat előírja a haladéktalan, de legkésőbb huszonnégy órán belüli rögzítését mindannak az adatnak, amely a rendőrség tudomására jut. Amennyiben a körözés megszűnik, a visszavonásra vonatkozó rendelkezéseket ugyanilyen módon kell bevezetni ebbe az adatbázisba. Külön rendelkezik arról, hogy melyek azok az adatok, a lényeg az, hogy az elérni kívánt célt minél hamarabb elérjük, tehát minél hamarabb rendelkezésére álljanak a rendőrségnek azok az adatok, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a körözés elrendeléséhez. Ebből az információs rendszerből a rendőrség kérelemre adatszolgáltatási tevékenységet is végez, részletesen szabályozza azt a kört és azt az esetet a rendelet, amikor az adatszolgáltatást meg kell tagadni. Fontos eleme, hogy az adatszolgáltatásokról adattovábbítási nyilvántartást kell vezetnie a rendőrségnek, és ezt húsz évig meg kell őrizni.

Elengedhetetlen része a III. fejezet, amely a jogorvoslattal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza, egyértelműsíti, hogy a körözés végrehajtása során a rendőrség által alkalmazott intézkedések miatti jogorvoslatra a rendőrségi törvény idevonatkozó szabályai az irányadók.

Tisztelt Ház! A Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselőcsoportja nevében örömmel vesszük ennek a törvényjavaslatnak a Ház elé való terjesztését, általános vitára alkalmasnak találjuk, és a frakció nevében támogatjuk.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  99  Következő    Ülésnap adatai