Készült: 2021.04.12.20:48:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

233. ülésnap (2009.10.19.), 48. felszólalás
Felszólaló Szabó Vilmos (MSZP)
Beosztás pénzügyminisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 4:06


Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SZABÓ VILMOS külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Nyilvánvaló, hogy a 2011-es EU-elnökségi költségvetés tervezése összetett feladatot jelent, és nyilván nemcsak azért, mert nagyon sok olyan elemmel kell számolni, ami új feladatot jelent a magyar kormányzatnak és közigazgatásnak, hanem azért is, mert az EU-elnökségi feladatok az előre jól tervezhető program mellett - ahogy a kérdésében is megfogalmazta - számos váratlan helyzetet teremthetnek.

Fontos azonban itt kiemelni azt, hogy az EU-elnökségi feladatok kapcsán a magyar költségvetést terhelő váratlan helyzetek elsősorban és szinte kizárólag a magyar félév alatt, 2011-ben jelentkezhetnek majd. Álláspontunk szerint megfelelő biztonságot nyújt a váratlan helyzetek kezelésére az, hogy a kormány központi tartalékot képzett ezek fedezetére. Tekintettel arra, hogy a 2011-es EU-elnökségre való felkészülés kiemelt prioritás, az ezen a téren felmerülő 2010. évi váratlan helyzetek kezelése is megoldható lesz ebből a tartalékból. A tartalékmechanizmus korábban működőképesnek bizonyult, és az indokolt lesz majd a 2011. évi költségvetést kidolgozó kormány számára is.

A fentieket szeretném kiegészíteni azzal, hogy a képviselő úr által az EU-elnökségi munkacsoport ülésén e témában megfogalmazott felvetésekkel összhangban a Külügyminisztérium fejezetén belül is végrehajtottuk a szükséges átcsoportosításokat egy 10 százalékos további tartalékkeret képzése érdekében. E két tartalékmechanizmus együttesen megfelelő biztonságot nyújt az előre nem látható költségek fedezéséhez.

A Magyarországon megrendezésre kerülő ülések költségvetési igényeire vonatkozó kérdését illetően: szeretném kiemelni, hogy egyes eseménykategóriák forrásigényeinek részletes kidolgozása folyamatos feladat. A tervezés az eddigi ismereteink szerinti becslés és a korábbi elnökségi gyakorlat alapján történik. Ennek egy változatát már megkapta az Országgyűlés EU-elnökségi munkacsoportja, és ezekből az információkból idézett ön is.

Az EU-27, harmadik ország miniszteri szintű ülések esetében azt szeretném önnek elmondani, hogy ezek 1+4 fős formátumban megrendezett események, és a rendező tagállam a rendezési költségeken felül csak a delegációvezetők szállásköltségét fizeti, a többi delegációtagét nem. Ebben az értelemben a fenti szempontok alapján kialakult 25 millió forintos becslés valóban igen feszítettnek mondható, de semmiképpen sem nevezhető irreálisnak.

A szponzorációt illetően mi sokkal inkább óvatosságra intő tapasztalatokat kaptunk a tagállamok eddigi tapasztalataiból, hiszen az eddig előzetesen remélt összegektől jelentősen elmaradtak a felajánlások, vagy a kapott ajánlatok nem mindig jelentettek akkora megtakarítást, és a szolgáltatás minősége sem volt mindig az, amit elvártak, így a szervezőknek az utolsó pillanatban kellett további költségeket erre fordítani. Inkább tehát az elnökségi költségvetést a legnagyobb óvatosság elve szerint kívánjuk tervezni, mintsem hogy előre nagyobb szponzorokra számítsunk.

Éppen az előbbiek miatt számolunk a magyarországi rendezvények lebonyolítása kapcsán a 260 millió forint, valamint az elnökségi ajándékok esetében 50 millió forint szponzori felajánlással.

Köszönöm a szót, elnök úr. Kérem képviselő urat, hogy fogadja el a válaszomat. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai