Készült: 2021.04.11.19:52:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

233. ülésnap (2009.10.19.), 169-171. felszólalás
Felszólaló Szabó Vilmos (MSZP)
Beosztás külügyminisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 5:55


Felszólalások:  Előző  169 - 171  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SZABÓ VILMOS külügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök asszony. (A szomszédos mikrofont tűzte fel.) Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim!

ELNÖK: Kérem, hogy a másik mikrofont kapcsolja fel, államtitkár úr, mert abban hangja is lesz. Parancsoljon! (Szabó Vilmos: Bocsánat, szerintem ez már működik.) Megoldódott, köszönjük a segítséget. Most már tökéletes. Tessék, államtitkár úr!

SZABÓ VILMOS külügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Sikerült a másik mikrofont megszereznem, de az nem működik. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! 2006. október 6-án aláírásra került az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok belbiztonsági minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás, amelyet a 2006. évi CXXVIII. törvény hirdetett ki. Tekintettel arra, hogy ez a megállapodás csak 2007. július 31-ig volt alkalmazható, az Európai Unió Tanácsa felhatalmazta az Unió elnökségét egy hosszú távú, az Európai Unió polgárainak magasabb szintű jogbiztonságot nyújtó új megállapodás létrehozására. Az új, vegyes megállapodás szerint a tagállamok formálisan nem részes felek, ezért az egyes tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy saját belső alkotmányos eljárásaik befejezéséig ne ismerjék el magukra nézve kötelezőnek az adott nemzetközi szerződést.

Az Európai Unió Tanácsa a tanácsi határozatot csak akkor tudja elfogadni, ha minden tagállam, amelyik ennek szükségességéről nyilatkozatot tett, köztük a Magyar Köztársaság is, befejezte saját belső eljárását, csak ezután léphet hatályba a megállapodás. Magyarországon kívül öt tagállamban nem zárult még le a belső eljárás, Hollandiában, Máltán, Belgiumban és Spanyolországban már a nemzeti parlamentek előtt van a javaslat, Csehországban a parlamenti jóváhagyás megtörtént, csak a köztársasági elnök aláírása szükséges. Az egyezmény kimondja, hogy az Európai Unió kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy az Európai Unió területén lévő helyfoglalási rendszerrel rendelkező légi fuvarozók az adatokat az Amerikai Egyesült Államok belbiztonsági minisztériuma számára rendelkezésre bocsátja.

Az Európai Unió kérésére kiegészítő levélváltás kapcsolódik az egyezményhez, amely azokat a garanciákat tartalmazza, amelyeket az Egyesült Államok belbiztonsági minisztériuma belső jogának megfelelően az utas-nyilvántartási adatállomány gyűjtése, felhasználása és tárolása során nyújt. A levélváltás formálisan nem képezi szerves részét az egyezménynek, tekintettel azonban arra, hogy a személyes adatok védelme alkotmányos alapjog, az előterjesztők szükségesnek tartják a levélváltás kihirdetését is. Fontos eredmény, hogy a jelenlegi, immár harmadik megállapodásban, a fokozódó amerikai kérés és nyomás ellenére is sikerült elérni, hogy az eredeti 40 év helyett 7+8 évig lehet az európai utasok adatait tárolni, mégpedig ugyanolyan adatvédelmi normák alkalmazásával, mint amelyek az amerikai állampolgárokra vonatkoznak.

A belbiztonsági minisztérium az adatokat csak a megállapodásban meghatározott célokra, vagyis bűnüldözési, közbiztonsági vagy a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatokat ellátó egyesült államokbeli kormányzati hatóságoknak adhatják át, kivizsgálandó a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos eseteket. Állampolgárságuktól vagy lakhelyüktől függetlenül magánszemélyek az adatokról tájékoztatást vagy azok kiigazítását kérhetik a megállapodásban, illetve az ahhoz csatolt levélváltásban leírtak szerint. A belbiztonsági minisztérium 19-féle adatcsoportot gyűjt, ezek más csoportosításban szerepelnek, mint a korábbi megállapodásban előírt utasadatok, ezért vált szükségessé, hogy a megállapodás kihirdetésével egyidejűleg a légi közlekedésről szóló törvény is módosításra kerüljön.

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! A megállapodás megkötése és alkalmazása fontos mind az Európai Unió tagállamai, köztük Magyarország, mind az Egyesült Államok számára, mivel amennyiben nem született volna meg a megállapodás, a tagállami légitársaságok és a tagállamok önállóan lettek volna kénytelenek az adatok átadásáról tárgyalni az amerikai féllel, ami az egységes szabályozás ellenében hatott volna. Összhangban áll az Európai Unió célkitűzéseivel, amely az alapvető emberi szabadságjogok védelmének biztosítása mellett elsődleges biztonságpolitikai célként fogalmazta meg a terrorizmus, az illegális migráció és a szervezett bűnözés elleni fellépést és e célból a nemzetközi együttműködés erősítését. Az utas-nyilvántartási adatállományokból szerzett információk cseréje és vizsgálata megfelelő keretek között hatékonyan segíthető elő a terrorizmus és a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni fellépést.

A rájuk vonatkozó adatok tekintetében jelentős garanciákat biztosít az egyezmény az utasok számára. Az amerikai hatóságok vállalják, hogy a technikai feltételeket teljesítő légi fuvarozók esetében megkezdik az átállást egy adatvédelmi szempontból elfogadható, támogathatóbb adatátadási rendszerre. Az aláírástól számított hét év múlva veszíti hatályát az egyezmény, kivéve, ha a felek másképp nem egyeznek meg, így ez hosszabb távra eredményez jogbiztonságot, mint a korábbi megállapodások. Ennek megfelelően a belbiztonsági minisztérium az adatokat hét évig őrzi aktív állományban, majd további nyolc évig passzívan tárolja, amely időszak alatt az adatokhoz csak különleges engedéllyel lehet hozzáférni.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Ház támogatását a törvényjavaslat elfogadásához.

Köszönöm a szót, elnök asszony. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  169 - 171  Következő    Ülésnap adatai