Készült: 2021.03.06.05:35:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

265. ülésnap (2017.12.11.), 304. felszólalás
Felszólaló Ritter Imre (német nemzetiségi szószóló)
Beosztás  
Bizottsági előadó Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:34


Felszólalások:  Előző  304  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

RITTER IMRE, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának előadója: Köszönöm. Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrtes Parlament! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2017. november 7-én nyújtotta be a jelen részletes vitában tárgyalandó, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról tárgyú, T/18297. számú törvényjavaslatot.

(17.50)

A parlament az általános vitát 2017. november 29-én lefolytatta, egyéni képviselői törvénymódosító javaslat a törvényjavaslathoz nem érkezett. A Kulturális bizottság a 2017. december 5-ei ülésén, a Ma­gyar­országi nemzetiségek bizottsága a 2017. decem­ber 6-ai ülésén tárgyalta a törvényjavaslatot, lefoly­tatta annak részletes vitáját a házszabályi rendel­ke­zé­sek 44-45. §-a alapján. A törvényjavaslathoz egyik bizottság sem tett további módosító javaslatot, és megállapította, hogy a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

A törvényjavaslat alapján a nemzeti köz­ne­ve­lés­ről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklet 6. sora 2018. január 1-jétől úgy módosul, hogy a nemzetiségi pótlék alsó és felső határa a jelenlegi 10 százalék helyett 15 százalékra emelkedik. A törvényjavaslat célja, hogy a magyarországi köznevelési intéz­mé­nyek­ben az elmúlt években egyre jelentősebb problé­mát okozó nemzetiségipedagógus-létszámhiányt ellen­súlyozza és a megfelelő képzettségű szak­em­be­re­ket biztosítsa a magyarországi nemzetiségek ré­szére.

A pályán lévő nemzetiségi pedagógusok meg­tar­tása, a nemzetiségi pedagógusok megbecsülésének ja­ví­tása érdekében a kormány és az Országgyűlés a 2017. évi C. számú, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény XX., az Emberi Erő­források Minisztériumát érintő fejezetében a 20/56. nemzetiségi támogatások alcímszám alatt már biztosította a támogatást erre a célra. Ez a támogatás egyidejűleg lehetővé teszi a nemzetiségi­óvoda­pe­da­gógus-képzésben részt vevők létszámának növelését, a képzés minőségének javítását, valamint a nem­zetiségi pótlék emelését. A nemzetiségi pótlék 2018. január 1-jétől történő megemelése teszi szükségessé a nemzetiségi köznevelésről szóló törvény benyújtott módosítását. Ez a nemzetiségipótlék-emelés fenn­tar­tótól függetlenül kiterjed valamennyi magyarországi nemzetiség minden nemzetiségi pótlékra jogosult nemzetiségi pedagógusára.

A törvényjavaslatot előzetesen leegyeztettük az érintett szaktárcákkal, a kormányzattal, valamennyi parlamenti frakcióval, ezért tisztelettel kérem önö­ket, hogy egységesen támogassák a T/18297. számú törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm, hogy meg­hallgattak. Danke für ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr! (Taps.)
Felszólalások:  Előző  304  Következő    Ülésnap adatai