Készült: 2021.03.06.05:32:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

232. ülésnap (2017.06.12.), 349. felszólalás
Felszólaló Ritter Imre (német nemzetiségi szószóló)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:07


Felszólalások:  Előző  349  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

RITTER IMRE nemzetiségi szószóló, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának előadója: Köszönöm. Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrtes Parlament! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága nevében kifejtsem álláspontunkat a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/15429. számú törvényjavaslat magyarországi nemzetiségeket érintő részeivel kapcsolatosan.

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága a határozati házszabályi rendelkezések 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. Bizottságunk a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 32. § (2) bekezdése szerinti, a bejelentésben megjelölt rendelkezéseit megvizsgálva megállapította, hogy azok megfelelnek a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. Bizottságunk a törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról nem foglalt állást, és további módosításra irányuló szándékot sem fogalmazott meg. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújtottunk be, és a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. május 23. napján lezártuk.

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága az elmondottak szerint ugyan saját módosító indítványt nem nyújtott be, de a megalapozó törvényjavaslat parlamenti általános vitája során felvetett a törvényjavaslattal kapcsolatban olyan észrevételeket, módosítási igényt, amelynek alapján-az NGM-mel egyeztetve a Költségvetési bizottság összegző módosító javaslatába már be is került az általunk kért változtatás. Nevezetesen: a T/15429. számú, a központi költségvetési törvényt megalapozó törvényjavaslat 83. §‑a szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 44. § (1) bekezdése oly módon változna, hogy a nemzetiségi önkormányzatok és az általuk irányított költségvetési szervek részére is ‑ az eddigi számfejtési és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi ellátási feladatok mellett ‑ az ezekkel kapcsolatos, az állami adóhatóság felé teljesítendő adóbevallási kötelezettségek teljesítése is központosítottan, kizárólag a Kincstár által működtetett, központosított illetményszámfejtés útján, illetve az abból történő adatszolgáltatás alapján történne. Vagyis ezzel a módosítással a nemzetiségi önkormányzatoktól és az általuk irányított költségvetési szervektől a Kincstár elveszi vagy ha úgy tetszik, átveszi a NAV felé történő bevallási kötelezettség teljesítését, miközben az adóbefizetési kötelezettségek teljesítése továbbra is a nemzetiségi önkormányzatok és az általuk irányított költségvetési szervek feladata marad.

Az adóbevallások benyújtásának Kincstár által történő átvételét mi el tudjuk fogadni, de ez a módosítás több működési, határidő-, jogosultsági és felelősségi kérdést vetett fel. Ezen kérdések egyeztetéséhez, a részletszabályok kidolgozásához, a lehetséges következmények, szankciók teljes körű áttekintéséhez szükséges megfelelő idő biztosítása érdekében javasoltuk, hogy a 83. § hatálybalépését toljuk ki 2018. január 1-jére, de legalább 2017. szeptember 1‑jé­re.

Ezúton is köszönöm az NGM korrekt hozzáállását és rendkívül gyors intézkedését, hiszen az esti parlamenti általános vitát követő nap délelőttjén már megkaptuk a konkrét, szövegszerű módosító javaslat tervezetét, amellyel a hatálybalépés 2018. január 1-jére történő eltolásával egyetértettek, és az erre vonatkozó módosító indítványt az NGM saját hatáskörben be is nyújtja. Zárójelben jegyzem meg, hogy azóta már az Államkincstárral is megtörtént az első konkrét szakmai egyeztetés, a kérdéskör pontosítása, valamint megkezdődött a szükséges részletszabályok kidolgozása. Tekintettel arra, hogy a módosítást az NGM saját hatáskörben benyújtotta, így a Magyarországi nemzetiségek bizottságának nem kellett saját, részletes vitát lezáró módosító javaslatot benyújtania. Még egyszer köszönjük az NGM rendkívül gyors és érdemi intézkedését.

Mindezek alapján a Magyarországi nemzetiségek bizottsága a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/15429. számú törvényjavaslatot támogatja, azzal egyetért, és kéri a tisztelt Házat annak elfogadására. Köszönöm, hogy meghallgattak. Danke für Ihre Aufmerk­sam­keit.
Felszólalások:  Előző  349  Következő    Ülésnap adatai