Készült: 2021.02.25.03:03:56 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Tímár György
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 43
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2001.09.25.(225)  463 Napirend utáni felszólalások A jogkövető magatartás előfeltétele a jogforrások ismerete napirend utáni felszólalás 4:27
2001.09.05.(222)   62 Általános vita lefolytatása J/1133 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatósával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1998.jan.1-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről
J/2557 A Közbeszerzések Tanácsának, a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1999. január 1- december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről
J/4139 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2000 január 1. - december 31. közötti idősszakban végzett tevékenységéről
Ismerteti a bizottság véleményét 5:07
2001.09.03.(220)   68 Általános vita lefolytatása T/4899 (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről felszólalás 8:18
2001.05.08.(205)  288 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3504 Törvénysértő múlasztással megvalósítható-e a hivatali hatalommal való visszaélés? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:25
2001.04.18.(201)  142 Általános vita lefolytatása T/3991 A sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról kétperces felszólalás 2:29
2001.02.16.(189)   30-32 Általános vita lefolytatása H/3612 A Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos vizsgálat eredményéről és a szükséges teendőkről
J/3608 A Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos vizsgálat eredményéről
kétperces felszólalás 2:26
  42 Általános vita lefolytatása H/3612 A Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos vizsgálat eredményéről és a szükséges teendőkről
J/3608 A Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos vizsgálat eredményéről
kétperces felszólalás 1:31
2000.12.05.(179)  297 Interpelláció megtárgyalása I/2096 Az Ön Miniszteri hivatalos álláspontja szerint milyen politikai érdek fűződik ahhoz, hogy a legmagasabb igazságszolgáltatói hatáskör gyakorlásának jogkörében tartsák továbbra is azokat akik a korábbiakban olyan ítéletek meghozatalában vettek részt amelyeket az időközben hatályba léptettet törvények semmisnek nyilvánítottak. elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 0:14
 301 Interpelláció megtárgyalása I/2096 Az Ön Miniszteri hivatalos álláspontja szerint milyen politikai érdek fűződik ahhoz, hogy a legmagasabb igazságszolgáltatói hatáskör gyakorlásának jogkörében tartsák továbbra is azokat akik a korábbiakban olyan ítéletek meghozatalában vettek részt amelyeket az időközben hatályba léptettet törvények semmisnek nyilvánítottak. képviselő elfogadta a választ 0:35
2000.11.08.(171)   34-36 Általános vita lefolytatása T/3257 Az 1956.évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról felszólalás 12:36
  68 Általános vita megkezdése T/3256 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII.törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 8:38
2000.08.23.(152)  264 Általános vita folytatása és lezárása H/2961 Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról kétperces felszólalás 1:01
 330-332 Általános vita folytatása és lezárása H/2961 Az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról felszólalás 12:13
2000.06.13.(147)  159 Interpelláció megtárgyalása I/2099 "Vagyonok jogszerű eredetére és adózott forrásból származó eredetére vonatkozó ellenőrzése az 1990. évi XCI. törvény 60/A §-ban meghatározottak szerint" elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 3:10
 163 Interpelláció megtárgyalása I/2099 "Vagyonok jogszerű eredetére és adózott forrásból származó eredetére vonatkozó ellenőrzése az 1990. évi XCI. törvény 60/A §-ban meghatározottak szerint" képviselő elfogadta a választ 0:55
<< 1  2  3 >>
Összesen: 43