Készült: 2020.11.26.05:15:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

203. ülésnap, 204. felszólalás
Felszólaló Mandur László (MSZP)
Felszólalás oka általános vita lezárva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:37

Felszólalások:  <<  204  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek, 15-15 perces időkeretben. Kérdezem, kíván-e valaki szólni. Gombnyomással jelezze! (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs ilyen képviselő, így, tisztelt Országgyűlés, az együttes általános vitát lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel a törvényjavaslatokhoz nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatalok következnek.

Először a T/9240. számú törvényjavaslat határozathozatalára kerül sor. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy az 5. § elfogadásához az alkotmány 58. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Így hát kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/9240. számú törvényjavaslat 5. §-át. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 370 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslat 5. §-át elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről fogunk határozni. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9240. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 369 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a T/9241. számú törvényjavaslat határozathozatalára kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/9241. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 370 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a kutatási és innovációs eseti bizottság 2007 júniusa és 2008 októbere közötti tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A kutatási és innovációs eseti bizottság önálló indítványát H/6729. számon kapták kézhez. Mivel a határozati javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor. Így a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e H/6729. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 246 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 123 tartózkodás mellett elfogadta.

(18.10)

Tisztelt Országgyűlés! Most következik a Teljes Hiteldíj Mutató, azaz a THM szabályozásának szigorításáról, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Juhászné Lévai Katalin, Tóbiás József, Halmai Gáborné, Török Zsolt - valamennyien az MSZP képviselői - önálló indítványát H/8877. számon, az egységes javaslatot pedig H/8877/9. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem fog sor kerülni.

A zárószavazás következik. Előtte kérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. Kérem, gombnyomással jelezze! Igen, Oszkó Péter pénzügyminiszter úr jelezte szándékát. Parancsoljon, öné a szó, miniszter úr.

Felszólalások:  <<  204  >>    Ülésnap adatai