Készült: 2020.11.30.21:00:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

201. ülésnap, 169. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka részletes vita megkezdve
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:29

Felszólalások:  <<  169  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Megkérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki felszólalni a jelentéssel kapcsolatban. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Megkérdezem Magda Sándor képviselő urat, kíván-e szólni ismételten. (Jelzésre:) Jelzi, hogy nem; így az általános vitát lezárom.

Mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor, későbbi ülésünkön a határozati javaslat elfogadásáról fogunk dönteni.

Most pedig soron következik a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat együttes általános vitájának folytatása és lezárása. A törvényjavaslatot T/9080. és T/9081. számokon kapták kézhez képviselőtársaim.

Az emberi jogi bizottság mindkét előterjesztéshez benyújtotta írásos ajánlását, amelyeket T/9080/1. és T/9081/1. számokon megismerhettek.

Most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adnám meg a szót, de írásban senki nem jelentkezett előre, tehát megkérdezem, kíván-e valaki szólni. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok, így aztán Avarkeszi Dezső államtitkár úr sem kíván szólni - de ha kíván, akkor jelezze. (Dr. Avarkeszi Dezső jelzésére:) Jelzi, hogy nem.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az együttes általános vitát így most lezárom. Mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor, a későbbi ülésünkön pedig a törvényjavaslat elfogadásáról döntünk majd.

Most soron következik a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/9024. számon, a bizottsági ajánlást pedig T/9024/6. számon megkapták.

Indítványozom, hogy az ajánlásban szereplő három módosító javaslatot összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy ezzel a javaslatommal a képviselők egyetértettek.

Megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1., 2. és 3. pontjaira. Megadom a szót Pettkó András képviselő úrnak, független, 15 perces időkeretben. A képviselő urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  169  >>    Ülésnap adatai